Skip to content

Otevřeno muzeum Revoluční školy Mangjongde

 

Pchjongjang, 11. listopadu čučche 106 (2017) (KCNA) – V Revoluční škole Mangjongde bylo postaveno revoluční muzeum.
Muzeum s celkovou podlahovou plochou 3 500 metrů čtverečních všestranně zobrazuje historické památky a údaje o aktivitách neskonale velkých osob, které vytvořily nesmrtelné dějiny vzdělání pro děti revolučních mučedníků s ušlechtilým revolučním smyslem pro povinnost a vyhlídkou na potomstvo.

 

Slavnostní zahajovací obřad se uskutečnil 9. listopadu.
Přítomni zde byli soudruzi Čche Rjong He, člen předsednictva Politického byra ÚV Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP; armádní generálmajor O Rjong Tek, rektor školy, a budovatelé a učitelé a studenti školy.
Soudruh Čche Rjong He v úvodní řeči uvedl, že muzeum je památníkem, který vypráví o dějinách velké lásky a oddanosti neskonale velkých osob, které vychovaly a vedly vpřed syny a dcery revolučních mučedníků jako spolehlivé revolucionáře a pilíře země.

 


Fotografie velkých osob a umělecká díla je zobrazující, historické památky a data v muzeu jsou nejcennějším pokladem národa a cenným revolučním jměním čučche Koreje.
Vyzval studenty školy, aby ještě pilněji studovali a stali se vojenskými důstojníky typu statečných bojovníků a schopnými revolučními talenty, které by mohly naplňovat osud socialistické moci.
Na konci obřadu si účastníci prohlédli muzeum.

  

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp