Skip to content

Výslech přeběhlíka a únosce dětí

MM00245094

Pchjongjang, 15. července čučche 105 (2016) (KCNA) – Ko Hjon Čchol, přeběhlík do jižní Koreje, který byl zatčen za spáchání nepřátelského činu proti KLDR na pokyn jihokorejské loutkové tajné služby, byl vyslýchán v Lidovém paláci kultury dne 15. července.

Přítomni zde byli tuzemští i zahraniční novináři, členové zahraničních zastupitelských úřadů a zdejších mezinárodních orgánů a zámořští krajané pobývající na území KLDR.

MM00245085

Ko uvedl v rozhovoru:

Zradil jsem svou vlast a tato zrada nikdy nemůže být odpuštěna. Ale požádal jsem o tuto tiskovou konferenci, abych odhalil zákeřné kroky USA a jihokorejské loutkové skupiny proti KLDR.

Je mi 53 let. Narodil jsem se ve městě Čchongču (Jongju, resp. Chongju) v provincii Severní Pchjongan a žil v Namha-dongu ve městě Sinuiču před přeběhnutím na jih.

MM00245086Když země prožívala těžké časy, pracoval jsem v Lesní stanici ampáka Danielova (ampák Danielův, Euodia daniellii, strom původem z Koreje a Číny, pozn. překl.) ve městě Sinuiču. V té době jsem byl vyšetřován soudním orgánem pro své zapojení do pašování.

Místo toho, abych činil pokání za své pochybení, utekl jsem do Tan-tungu (Dandong) v Číně 26. ledna 2013, přes řeku Amnok na palubě rybářské lodi, ve snaze vyhnout se právní sankci.

 

MM00245087

Kolem 20. února 2014, kdy jsem žil na odpočinku, jsem poznal Jihokorejce Ri Song Su, myslím, že asi 65letého.

Bydlel v Tan-tungu jako loutka výzvědných služeb. Při prvním setkání učinil podrobné dotazování, kdy a proč utekl jsem ze severu. A přesvědčil mě, že bych mohl žít v pohodlí v jižní Koreji, řka, že před nedávnem pomohl odpadlíkům ze severu odejít do jižní Koreje a všichni tam žijí dobře.

Když jsem se ho zeptal, jestli je z výzvědné služby, odpověděl: “Ano.” Řekl: “Počkejte na mě, dokud Vás nekontaktuji. A nikdy nesmíte chodit ven.”

Věděl jsem, že to je zrádný čin jít do jižní Koreje, ale slíbil jsem mu to, zlákán penězi.

 

MM00245088

Kolem 8. hodiny dne 28. února 2014 jsem opustil Tan-tung společně s cizinci a přijel do Laosu přes Šen-jang (Shenyang), Čching-tao (Qingdao) a Kchun-ming (Kunming) v Číně, po trase naplánované Ri Song Su. Pak jsem byl zadržen policií v severním pohraničním městě Thajska za nelegální vstup.

Po soudu jsem byl přemístěn do takzvaného “Mezinárodního imigračního tábora” v Bangkoku. Tábor se hemžil agenty výzvědných služeb.

Jednoho dne dva muži a jedna žena, kteří byli údajně členy štábu jihokorejské ambasády v Thajsku, mě zavolali, aby se podrobně poptali po mé totožnosti, vzdělání a kariéře.

 

MM00245089

Po měsíčním vyšetřování jsem byl nucen odletět do Inčchonu (Incheonu) v jižní Koreji v noci 25. dubna. Když jsem nastoupil do letadla, chuligáni z výzvědné služby mě varovali, abych ani nemluvil s ostatními, ani neměnil sedadlo. Zdálo se, že mají velký strach z prozrazení své převaděčské operace.

V jižní Koreji jsem musel projít vyšetřením agentů výzvědné služby a kurzem vymývání mozku v “Koplexu Hana” před usazením v Sihungu v provincii Kjonggi na konci září 2014.

Potulujíce se bez zaměstnání jsem přišel navštívit “Sdružení pro záchranu přeběhlíků ze Severu”. Tam jsem se setkal s Kwon Na Hjon, 57 let, která byla nazývána zástupkyní sdružení. Její pravé jméno je Kwon O Suk. Kwon je překupnice lidí, zabývající se únosy občanů KLDR, zmanipulovaná ke svým zločinům výzvědnými službami a Spojenými státy poté, co přeběhla do jižní Koreje z KLDR.

 

MM00245090

V prosinci 2015 mě představila Čche Song Ukovi, 42 let, agentu výzvědných služeb, který vytvořil “operaci pro zničení soch”.

Mou první misí od Čche bylo shromáždit aktuální informace o stranických, armádních a dalších objektech v KLDR, jakož i učebnice pro základní, nižší a vyšší střední školy.

Na jeho pokyn jsem vykonával časté návštěvy Tan-tungu, abych se připravil na provádění úkolu.

Dne 8. března letošního roku mi dal Čche další úkol shromažďovat informace o domácích zvířatech na státem řízených chovatelských farmách v KLDR. A řekl mi, že s ním musím navázat kontakt, pokud zjistím proveditelnost a pak by mi poslal potřebné vybavení pro skladování a přepravu. Tento úkol je velmi důležitý a měl by být proveden bez jakékoli chyby, dodal.

 

MM00245091

Ve večerních hodinách dne 9. května jsem přijal telefonát od Kwon Na Hjon, kterým mi nařídila vzít do jižní Koreje několik sirotků ve věku od 6 do 9 let ze severu.

Když jsem si jí stěžoval, že je těžké vypořádat se s dětmi od šesti a devíti let, když jsou vzrostlé, Kwon řekla, že by bylo lepší, kdyby děti byly dívky a měly by být zaslány do Kanady nebo do jiných zemí jako “adoptované” a že ona poskytne všechny potřebné věci pro jejich únos.

Dále řekla: Rozkaz byl již přijat od pana Čche. Nevíte o novince, že dvanáct dívek “vytvořilo skupinu pro zběhnutí ze severu?” Věc není tak snadná. Takže, měli bychom příkaz bezpodmínečně provést, protože je instrukcí z vyššího místa. Uvedená skupina pro zběhnutí je teprve začátkem. I my musíme přinést dobré výsledky co nejdříve.

Poslouchaje jí, zneklidněl jsem, protože “operace pro únos občanů ze severu” měla zintenzivnit a neexistovala pro mě žádná jiná možnost, než být do ní zavlečen.

Takže jsem požádal člověka zvaného Hong s bydlištěm v kraji Uiču (Uiju), kterého jsem osobně znal z dřívějška, aby mi posílal fotografie dvou dětí ze sirotčince, slibuje mu velkou odměnu.

MM00245092Na základě žádosti Kwon a Čche jsem vybral děti, které mají být uneseny a svého pomocníka a odletěl z Inčchonu do čínského Ta-lienu (Dalian) ve večerních hodinách dne 23. května. Druhého dne jsem odjel vlakem do Tan-tungu a požádal Kwon, aby zaslala gumový člun potřebný pro únos.

Pak jsem odešel na ostrůvek Sugu v řece Amnok blízko Taehwa-ri v kraji Uiču v provincii Severní Pchjongan. Ostrůvek patří k území KLDR. Tam jsem zavolal Honga a dal mu krabici obsahující gumový člun.

Po návratu do Tan-tungu jsem telefonoval Kwon, že jsem poskytl člun a přivedu děti v časných ranních hodinách dne 27. května.

Dne 27. května jsem opět přišel na ostrůvek Sugu, kde jsem byl jen zatčen příslušným orgánem KLDR v místě kolem 06:15.

 

MM00245093

Můj zločin skončil pokusem, ale upřímně přiznávám, že jsem se začlenil mezi gangstery jihokorejské loutkové zpravodajské služby a provedl pomlouvačnou kampaň proti KLDR a byl přímo zapojen do únosu dětí, což představuje odporný zločin.

A činím svou upřímnou omluvu zemi a všem jejím obyvatelům i svým domácím příbuzným.

Při výslechu byly ukázány takové důkazní předměty jako je mobilní telefon, gumový člun a dětské oblečení, které byly zabaveny Ko Hjon Čcholovi, když byl zatčen a fotky Kwon Na Hjon, Ri Song Su a Čche Song Uk a dalších.

Ko Hjon Čchol poskytl odpovědi na dotazy reportérů.

 

KCNA.kp