Skip to content

5000tunová obchodní nákladní loď darem k 7. sjezdu

MM00243075

Pchjongjang, 15. května (KCNA) – 5 000tunová obchodní nákladní loď Čarjok (Jaryok – soběstačnost) byla postavena jako dárek k sedmému sjezdu Korejské strany práce (KSP).
Loď byla spuštěna s patřičným obřadem v neděli v loděnici Rjongnam.
Přítomni na obřadu byli O Su Jong, místopředseda ústředního výboru KSP, příslušní funkcionáři a zaměstnanci loděnice.

MM00243076

Kang Čong Gwan, ministr pozemní a námořní dopravy, pronesl projev, které byl následován dalšími projevy.
Řečníci uvedli, že spuštění lodi lze připsat vlasteneckému zanícení prezidenta Kim Ir Sena a vůdce Kim Čong Ila pro rozvoj národní lodní dopravy a vedení maršála Kim Čong Una a je projevem oddanosti pracujícího lidu a funkcionářů v oblasti námořní dopravy straně, v rozhodnutí dříve dosáhnout konečného vítězství budování prosperujícího socialistického národa.
P
řipomněli, že Kim Čong Un projevil takovou láskyplnou péči, že osobně pojmenoval nákladní loď Čarjok postavenou dělníky, techniky a funkcionáři v oblasti lodní dopravy svými vlastními silami.
Tato láskyplná péče a důvěra Kim Čong Una je spojena s jeho záměrem dynamicky podporovat rozvoj námořního průmyslu v duchu sebedůvěry a samostatného rozvoje, poznamenali.

 

MM00243077

 

Vyzvali k dosažení vysokého cíle pro rozvoj námořního průmyslu projevením revolučního ducha a bojovnosti hrdinné dělnické třídy Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) – Kim Čong Ila v těsné jednotě kolem Kim Čong Una, dynamicky bojující o konečné vítězství budování prosperujícího socialistického národa.
Páska byla přestřižena a nákladní loď spuštěna.

kcna.kp

MM00243079 MM00243078