Skip to content

Uskutečnilo se 18. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 30. září čučche 109 (2020) (KCNA) – 18. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce se uskutečnilo 29. září v sídle Ústředního výboru strany.

Zasedání se zúčastnil předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.

Přítomni byli členové prezídia politbyra Ústředního výboru KSP a členové a kandidáti členství politbyra Ústředního výboru strany. Jako pozorovatelé byly přítomny příslušné osoby včetně vedoucích oddělení Ústředního výboru strany a členové státní protiepidemické oblasti.

 

Zasedání předsedal jménem politbyra Ústředního výboru strany předseda Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un.

Zasedání politbyra poukázalo na některé nedostatky zjištěné při práci na potlačení hrozby šíření zhoubného viru a důkladně rozpracovalo a projednalo příslušné otázky dalšího zintenzivnění  státních nouzových protiepidemických prací.

Na jednání zazněla zpráva o stavu šíření zhoubné pandemie v globálním měřítku. Poté bylo zdůrazněno, že je třeba důsledně si dávat pozor na sebeuspokojení, nedbalost, nezodpovědnost a pomalost v protiepidemické oblasti, přijmout důslednější protiepidemická opatření podle našeho modelu a naší mysli, zvýšit masovou protiepidemickou atmosféru a celostátně prohloubit jednotu v důsledném dodržování ocelového protiepidemického systému a režimu.

 

 

Politbyro rovněž pečlivě přezkoumalo práci strany a vlády na oslavách 75. výročí založení strany a situaci při odstraňování následků přírodních katastrof, navrhlo vhodná organizační opatření k úspěšnému zajištění těchto prací, poté je projednalo a přijalo.

Zasedání také projednalo organizační otázky.

Na zasedání, které se konalo pod vedením váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una a stalo se významnou příležitostí pro oddanou ochranu bezpečnosti země a lidu a stabilizaci a zlepšení jeho životní úrovně, byla přijata praktická opatření k oslavě 75. výročí založení strany jako skutečného a slavného svátku lidu a k vítěznému zakončení letošního roku, kdy končí pětiletý plán hospodářského rozvoje státu, navzdory bezpříkladnému protivenství a krizi způsobeným přírodními katastrofami.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp