Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN zkontroloval obranu ostrova Čchangrin

Pchjongjang, 25. listopadu čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un zkontroloval posádku bránící ostrov Čchangrin na západní frontě.

Doprovázel ho náčelník generálního štábu Korejské lidové armády armádní generál pozemních vojsk soudruh Pak Čong Čchon a kádry Ústředního výboru Korejské strany práce.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce, doprovázený velícími důstojníky, si prohlédl místo historické a revoluční slávy. Dívaje se na pomník polního vedení velkého generála, postavený tak, aby věrně předal jeho nesmrtelné zásluhy, zanechané polním vedením armády na tomto ostrově před 45 lety, hluboce přemýšlel o velkém generálovi.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce poznamenal, že nesmrtelné dějiny vedení armády velkého generála, který se staral o život našich vojáků v první linii obrany a vydal se na dlouhou a obtížnou cestu po moři a zanechal na ostrově stopy láskyplné péče a vydal cenné pokyny pro dokončení bojové pohotovosti, budou předávány z generace na generaci. Řekl, že dle přání velkého generála bychom měli dále upevnit sílu nepřemožitelné armády za cenu života, bránit socialistickou vlast a proslavit ji po celém světě.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si prohlédl velení posádky, kasárna, rudý koutek, jídelnu, sklad sóji, sklad doplňkových potravin, skleník, lázeňský dům, palebné pozice a pozorovatelnu a další místa ostrova, konkrétně se seznámil s životními podmínkami sloužícího mužstva a bojovou připraveností posádky.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se při prohlídce kasáren podrobně seznámil se sanitárními a hygienickými prostředky dodávanými vojákům, včetně zubních kartáčků, zubní pasty a mýdla, vlněných přikrývek a oděvů, podrobně se dozvěděl o množství a kvalitě vody na ostrově, spuštění slunečního ohřívače vody, zajištění vytápění kasáren, a projevil milující péči o vojáky jako jejich rodiče.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce při kontrole rudého koutku řekl, že nyní díky zřízení systému přenosu dat v jednotkách a podjednotkách, včetně posádek na ostrovech a frontových jednotek, sloužící mužstvo denně čte a studuje stranické a armádní noviny, a že je velmi rád, že byl vyřešen velký problém v ideologické a politické práci a díky tomu může být vojákům každý den dodávána ideologická a duševní potrava.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že všichni vojáci na odlehlém ostrově na přední linii obrany, kteří vykonávají posvátnou povinnost obrany vlasti a drží v rukou zbraň revoluce, jsou našimi vzácnými soudruhy ve zbrani a milovanými syny lidu, a poznamenal, že musíme převzít odpovědnost před lidem za jejich růst. Řekl, že aby se naši bojovníci zakalili a vyrůstali jako spolehliví revolucionáři a skuteční lidé v průběhu let slavné vojenské služby, je nutné je vzdělávat v duchu kolektivismu a prostřednictvím plnění vojenských úkolů a životních zkušeností, rozvíjet jejich nezávislost a samostatnou obživu, pracovitost a oddanost. Poznamenal, že je nutné vzdělávat a vést, aby vojáci uvědoměle dodržovali ocelovou vojenskou disciplínu a udržovali ve svých srdcích lásku k vlasti a soudružství, správně založili svůj revoluční světový názor, a proto je vždy nutné věnovat pozornost ideologickému a politickému vzdělávání, morální a kulturní výchově.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že by mělo být vyvíjeno trvalé úsilí o zajištění výborných podmínek pro kulturní život vojáků, jednotky a podjednotky by měly učinit četbu a studium svým zvykem a tradicí a energičtěji provádět masové sporty a masové kulturní umělecké aktivity tak, aby sloužící mužstvo disponovalo komplexními znalostmi, mohutnou fyzickou silou a kulturní kvalifikací a vždy s bojovým nadšením a optimismem provádělo vojenskou službu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil velkou spokojenost při kontrole skladu sojových bobů, skladu doplňkových potravin a kuchyní.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce byl spokojen tím, že obranný oddíl položil pevný základ pro logistiku a prosadil pečlivé hospodaření na ostrově, aby zajistil podjednotkám bohatou stravu, a poznamenal, že jelikož zásobovací služba vede k úspěšným bojovým přípravám, je nutné věnovat pozornost neustálé zásobovací službě, prosazovat hnutí za bezchybné dosažení cíle sojové produkce 2 tun na čongbo (hektar) a vytrvalý boj za bezpodmínečnou produkci a zásobování masem, vejci, mořskými plody, houbami a různými druhy zeleniny podle jím stanoveného standardu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce při kontrole skleníku postaveného posádkou stanovil úkol zvýšit produkci zeleniny a skleníkového zemědělství. Řekl, že je třeba znovu vybudovat jabloňový sad kolem posádkového velitelství a pěstovat hrozny na území velitelství a v oblasti obytných čtvrtí. Poznamenal, že zašle semena odrůd s vysokou výnosností více než než 50 tun na čongbo. S milosrdnou láskou také řekl, že by bylo dobré zasadit do posádky více různých ovocných stromů, a tak vypěstovat mnoho ovoce a sezónně zásobovat vojsko.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se obeznámil se situací posádkové školy a školky na ostrově a pečlivě se staral o vzdělávání synů a dcer důstojníků.

Při kontrole dělové baterie pobřežní dělostřelecké roty posádky na ostrově se setkal s vojáky ve službě na obranu fronty.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že výstroj a výzbroj jsou samozřejmě důležité, ale důležitější je třídní uvědomění vojáků bránících první linii země. Poznamenal, že navštívil obranný oddíl v běžný den bez předchozího upozornění a uklidnila ho skutečnost, že každý pečlivě provádí obrannou službu přední linie a díky svému vysokému politickému uvědomění a bdělosti k obraně vlasti a oddanému úsilí je fronta pevně bráněna. Dodal, že díky tak spolehlivým vojákům lidové armády jsou bezpečnost země a štěstí lidu spolehlivě zaručeny.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce přijal na pozorovatelně zprávu o umístění posádkových jednotek na ostrově a jejich bojových misích a dal doprovázejícímu náčelníkovi generálního štábu úkol zvýšit účinnost boje a změnit bojovou misi.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce stanovil cíl 2. děla pobřežní dělostřelecké společnosti a vydal rozkaz k palbě.

Vojáci pobřežní dělostřelecké skupiny plně projevili své střelecké dovednosti, které získali v každodenním výcviku, aby potěšili váženého soudruha nejvyššího vůdce.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že pro lidovou armádu je bojová příprava a posílení bojeschopnosti nejvyšším vlastenectvím a lidová armáda musí důsledně dodržovat linii svého ideologického, politického, morálního a vojensko-technického posílení. Zdůraznil, že bychom měli intenzivněji cvičit vědecky, rozvážně, prakticky a ve válečné bojové situaci, aby se vojáci mohli plně vypořádat s jakoukoli operací a bojovou misí, a tím je důsledně připravovat ideologicky, politicky, technicky a fyzicky, zejména v dělostřeleckých jednotkách a podjednotkách, kde je stále nutné vést hnutí slavných ostřelovačů.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zdůraznil, že je třeba, aby jednotky a podjednotky na všech úrovních lidové armády odpovědným způsobem prováděly technická opatření a technické řízení pro plné přípravy na pravidelnou mobilizaci zbraní a bojových a technických aparátů a vytvořily dobře propojený systém jejich pravidelného zkoušení, aby všechny jednotky byly připraveny k provedení bojové mise v každém okamžiku.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce předal posádce ostrova dalekohled, samopal a kulomet, povzbuzen velkou důvěrou a nadějí, a nechal se na paměť vyfotografovat se sloužícím mužstvem ostrovní jednotky a jeho rodinami.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp