Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN řídil práci rybářské stanice „25. srpna“ a podniku na zpracování ryb Tchongčchon

Pchjongjang, 19. listopadu čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl na místě práci rybářské stanice „25. srpna“ Korejské lidové armády a nového podniku na zpracování ryb Tchongčchon.

Doprovázel ho vedoucí oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Čang Kum Čchol, první zástupce vedoucího oddělení ÚV KSP soudruh Čo Jong Won a zástupci vedoucích oddělení ÚV KSP soudruh Ri Čong Nam, soudružka Hjon Song Wol a soudruh Hong Jong Song.

 

 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un nejdříve navštívil rybářskou stanici Korejské lidové armády „25. srpna“. Vysoce ocenil funkcionáře a rybáře rybí farmy a jejich rodiny, kteří tvrdě pracovali, aby i v letošním roce bez pochybení dosahovali velkých úlovků ryb. Vážně požádal funkcionáře, aby nevěnovali pozornost jen výsledkům výroby, ale starali se o každodenní život rybářů a věnovali velkou pozornost živobytí jejich rodin.

Prohlídkou rudého koutku historické a revoluční slávy si s hlubokým pohnutím připomenul cestu rozvoje, kterou stanice prošla za posledních šest let, kdy pod vedením strany vysoko zdvihla prapor revoluce rybného průmyslu.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že je nutné vykonávat smysluplnou vzdělávací práci prostřednictvím rudého koutku historické a revoluční slávy, který komplexně ukazuje dějiny vývoje této rybářské stanice, jež se stala jádrem při provádění rybářské politiky strany, a tímto způsobem zajistit, aby se všichni rybáři a zaměstnanci stali slavnými hrdiny, kteří napsali první stránku dějin zlatého moře, a aby nadále proslavovali čest průkopníků a úderné brigády bránící naši stranu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce sledoval vystoupení amatérské umělecké skupiny rybářské stanice Korejské lidové armády „25. srpna“. Vyjádřil vděčnost, že představení bylo bezvadné nejen z hlediska ideologie, ale také umění. Poskytl tak velkou láskyplnou péči, že osobně pozval umělce do Pchjongjangu na konec roku.

 

 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un téhož dne na místě vedl práci nového podniku na zpracování ryb Tchongčchon. Sloužící mužstvo lidové armády dosáhlo skvělého úspěchu v provádění pokynů váženého soudruha nejvyššího vůdce, když postavilo továrnu na zpracování ryb, která je schopna rychle zmrazit stovky tun ryb denně a v chladu skladovat tisíce tun.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce při pohledu na ryby, úhledně uskladněné v chladírenských skladech až ke stropu, se širokým úsměvem řekl, že nyní, když se snažíme dosáhnout průlomu ve zlepšení životní úrovně lidu, pro nás není nic příjemnějšího a radostnějšího než pokračování dějin zlatého moře. S potěšením opakoval, že tento rok zaznamenal bohatou sklizeň v zemědělství a měl by dosáhnout také velkých výlovů ryb. Poznamenal, že pro výživu našeho sloužícího mužstva nesmíme nad ničím váhat a ničeho litovat, a srdečně všechny vyzval, aby jednomyslně věnovali moudrost a nadšení k plnění všech možných úkolů a přeměně nemožného v možné.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zdůraznil, že zpracovatelská základna, dokončená s velkým úsilím, by měla hmatatelně přispět ke zlepšení výživy sloužícího mužstva.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp