Skip to content

Národní setkání k 70. výročí založení KLDR

 

Pchjongjang, 10. září čučche 107 (2018) (KCNA) – V neděli 9. září se na Stadionu 1. máje v Pchjongjangu uskutečnilo národní setkání k oslavě 70. výročí založení Korejské lidově demokratické republiky.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR, vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un se účastnil zasedání.

Místa na tribuně zaujali soudruh Kim Jong Nam, člen prezídia politického byra Ústředního výboru KSP a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR; soudruh Čche Rjong He, člen prezídia politického byra Ústředního výboru KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda Ústředního výboru KSP; a soudruh Pak Pong Ču, člen prezídia politického byra Ústředního výboru KSP a místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda vlády.

Zúčastnily se kádry strany a vlády, předseda bratrské strany, funkcionáři orgánů ozbrojených sil, předsedové provinčních výborů strany, armádní a společenští představitelé a delegáti oslav na počest 70. výročí založení republiky, funkcionáři ministerstev a ústředních orgánů, důstojníci a mužstvo Korejské lidové armády a Korejských lidových vnitřních bezpečnostních sil, funkcionáři institucí, továren a podniků v Pchjongjangu, pracovní inovátoři, pracující lid Pchjongjangu, pozdravné delegace krajanů ze zahraničí a vedoucí pchjongjangské mise Antiimperialistické národní demokratické fronty.

Na pozvání byli přítomni zahraniční diplomatičtí vyslanci a zástupci mezinárodních organizací a vojenští přidělenci.

 

 

Soudruh Kim Jong Nam přednesl projev. Jménem soudruha Kim Čong Una srdečně poblahopřál všemu sloužícímu mužstvu a lidu celé země u příležitosti 70. výročí založení KLDR, vzdávaje hold protijaponským revolučním předchůdcům, mučedníkům Korejské lidové armády a vlastencům, kteří položili své drahocenné životy za svobodu a nezávislost země a štěstí lidu.

Pozdravil naše krajany na jihu a v zahraničí a přivítal zahraniční hosty.

Poukázal na to, že založení KLDR velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem 9. září čučche 37 (1948) bylo velkou historickou událostí, neboť úspěšně naplnilo dlouholetou touhu korejského lidu nastolit skutečnou vládu pracujících.

Řekl následující:

Korejský lid se znovuzrodil jako důstojný a mocný lid, který vzal svůj osud do vlastních rukou, a naše země, jakmile se objevila na mapě světa, vstoupila na mezinárodní scénu jako plnohodnotný nezávislý a svrchovaný stát.

Naše republika se po 70 let od svého založení neustále rozvíjí na jediné cestě budování silné socialistické země.

Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il vytvořili myšlenku čučche, vedoucí myšlenku našeho státu, a geniální jasnozřivostí a bezchybným vedením dokonale vyřešili všechny problémy v budování státu a jeho činnosti, čímž vybudovali republiku jako vynikající a mocný socialistický stát.

Důsledně dodržujeme ideál národní nezávislosti a lásky k lidu, což se odráží ve vlajce republiky, která sebeméně nevybledla v sedmdesátiletých dějinách plných vzestupů a pádů. To je největší chloubou a slávou naší země a lidu.

Naše republika, vysoko třímajíc prapor národní nezávislosti a velké jednoty celého národa, energicky bojovala za znovusjednocení země a pozitivně přispěla k uskutečnění velké věci globální nezávislosti, konzistentně zastávajíc v zahraniční politice myšlenku nezávislosti, míru a přátelství.

 

 

KLDR je skutečně největším vlasteneckým dědictvím a zemí věčného slunce, která byla vybudována velkým vůdcem, neskonalým vlastencem a otcem národa, a velkým generálem, a jimi věnována následujícím generacím.

Pod vedením váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una dosáhla naše republika období všestranného rozvoje výstavby mocného socialistického státu. Vážený soudruh nejvyšší vůdce pod praporem kimirsenismu-kimčongilismu moudře obhajoval revoluční povahu socialistického státu orientovaného na čučche a skvěle uskutečnil vlasteneckou touhu velkého vůdce a velkého generála.

Soudruh Kim Jong Nam podtrhl, že celá armáda a všechen lid musí odvážně bránit Ústřední výbor strany v čele s váženým soudruhem Kim Čong Unem a upevnit jednomyslnou jednotu a politicko-ideologickou moc, nejmocnější sílu našeho státu.

Vláda KLDR bude jako vždy energicky bojovat za zlepšení vztahů severu a jihu a národní znovusjednocení, věčný mír a stabilitu Korejského poloostrova a budování nového spravedlivého světa, zdůraznil.

Slavnostní setkání a zasedání na počest 70. výročí založení KLDR se současně konala ve všech provinciích, městech a krajích.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp