Skip to content

Soudruh Kim Čong Un opět vedl na místě výstavbu Samčijonského kraje

 

Pchjongjang, 19. srpna čučche 107 (2018) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un spolu se soudružkou Ri Sol Ču  opět vedl na místě výstavbu Samčijonského kraje. Řekl, že přišel na staveniště v krajském městě Samčijonu po pouhých 40 dnech, ale oblast se během této doby změnila k nepoznání. S uznalým uspokojením konstatoval, že se konečně začal projevovat důstojný vzhled v důsledku skutečnosti, že budovatelé, čistě oddaní jako mléčně bílý drahokam, podporujíce myšlenku strany na zkrášlení Samčijonského kraje, rodiště revoluce, v bezpříkladné horské kulturní město éry Korejské strany práce, vedli intenzivní boj.

V letošním roce 70. výročí založení KLDR se projevily dramatické změny na staveništích Samčijonského kraje, pobřežní turistické oblasti Wonsan-Kalma, elektráren a dalších v celé zemi, a tak rostou mohutné stavby jako houby po dešti a četné jednotky spolu soutěží při dosahování velkých úspěchů, poznamenal.

Nyní přetrvávající sankce a obstrukční manévry nepřátelských sil jsou závažnou překážkou postupu našeho socialismu, ale horlivost vznešeného lidu, který se zvedá jako hora v odezvě na výzvu strany, vytváří dějiny legendárních zázraků i přes nejobtížnější podmínky, řekl a dodal, že jde o velkou manifestaci vysokého ducha naší armády a lidu a moci naší země, kde se všichni jednomyslně sjednocují kolem mateřské strany.

Nesmíme to považovat za pouhou práci na přestavbě kraje, který je rodištěm revoluce, ale musíme se vyzbrojit vysokým třídním uvědoměním, že výstavba je ostrým střetem s nepřátelskými silami, a záměrně vybudovat moderní město v horské oblasti přetékající naší socialistickou civilizací v první vesnici přímo na úpatí hory Pektu, zdůraznil. Zopakoval, že má být pietně upraven s náležitou úctou vzdělávací prostor se sochou velkého generála, a seznámil se s návrhem uspořádání pozadí sochy, ke kterému dal pokyn před měsícem, a o opatřeních pro jeho provedení.

Tato stavba v severní oblasti, které strana přikládá tak velký význam, není zaměřena pouze na zkrášlení Samčijonského kraje samotného, ​​ale je to důležitá práce, která vytváří zkušenosti a je příkladem při stanovení budoucího cíle, kterým je pozvednout všechny kraje ve vysoce civilizované, řekl. Dodal, že kraje v naší zemi prokázaly velký rozdíl ve svém vývoji kvůli rozdílným přírodním a geografickým rysům a ekonomickým podmínkám, zdůrazňuje potřebu vytvářet modely tím, že budou zkrášleny standardní kraje a vytvořeny příkladné kraje v rovinatých oblastech, horských oblastech a pobřežních oblastech předtím, než budou zobecněny.

Poté prošel stavbou obytných domů a veřejných budov v oblasti a podrobně se seznámil s celkovou výstavbou. Zdůraznil význam dobrého navrhování zalesňování a ekologizace a vyzval ke kombinaci stromů různých druhů, aby byly v souladu s hornatým územím hory Pektu a vytvořily model přeměny města v parkové lesy. Také stanovil úkoly pro úpravu krajské lidové nemocnice, aby byla bezchybná ve zdraví a hygieně. Vyzval k přijetí vědeckých a technických opatření k zajištění standardní kvality pitné vody a vody k použití v domácnosti obyvatelům Samčijonského kraje, a tím i bezchybnému vyřešení problému s vodou.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce také zdůraznil, že je nutné znovu provést od příštího roku kvalitním způsobem údržbářské práce na dokončení železnice Hjesan – Samčijon jako příkladné dráhy, a poukázal na chyby, které viděl na cestě do Samčijonu,  kde  nově opravený úsek trati Hjesan-Samčijon nebyl dobře proveden a nebylo zajištěno vědecké měření a požadavky na technickou metodu výstavby, pokud jde o stav a rovnoměrnost dráhy, takže bylo možné cítit ve vlaku vážné vibrace a jeho rychlost byla omezena.

Požádal o to, aby se budovatelé a kvalifikovaní mistři v průběhu tak rozsáhlého projektu, jakým je výstavba Samčijonského kraje, pro rychlé posílení architektonických a technických sil místních oblastí pozvedli o stupeň výše. Zvláště zdůraznil roli, kterou hraje provinční výbor strany při kontrole práce na zvýšení úrovně projektových kanceláří v místních oblastech. Opakovaně zdůraznil, že je důležité přijmout opatření proti všem druhům havárií při provádění projektů, jak to požaduje konstrukční postup, a tím zabránit i jediné havárii.

Dále uvedl, že je třeba počítat s tím, že po obnově kraje stoupne celková poptávka po elektřině, a požádal o opětovné přizpůsobení a posílení stávajících malých a středních elektráren v Samčijonském kraji a pečlivé organizování jejich řízení a provozu s cílem zvýšení výroby elektřiny samotným krajem.
Dívaje se na rušnou stavbu, vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že celá země věnuje čisté uvědomění a pot tomu, aby se na výzvu strany věnovala zkrášlení kraje, v němž stojí rodný dům velkého generála, a srdečně požádal o předání svých vřelých soudružských pozdravů všem budovatelům.
Doprovázel ho soudruh Hwang Pjong So, první zástupce vedoucího oddělení Ústředního výboru KSP; soudruzi Čo Jong Won, O Il Čong a Kim Jong Su, zástupci vedoucích oddělení ÚV KSP;  soudruh Kim Čchang Son, vedoucí oddělení Komise pro státní záležitosti a soudruh Ma Won Čchun, vedoucí správy Komise pro státní záležitosti KLDR.
Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp