Skip to content

Návštěva a vyznamenání prvního místopředsedy česko-korejského přátelství v KLDR

 

Praha, 21. srpna čučche 106 (2017) – První místopředseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruh RSDr. Jozef Servista navštívil ve dnech 11. – 18. srpna 2017 Korejskou lidově demokratickou republiku, aby se zúčastnil pátého mezinárodního setkání “Sláva velkému pektusanskému národu” – Festivalu 2017 ke chvále velkých osob hory Pektu. Přítomno bylo více než tisíc delegátů z přibližně 90 států všech kontinentů světa.

 

Program byl zahájen v sobotu 12. srpna setkáním delegátů v oválném sále restaurace hotelu Janggakdo.  Stejného dne se konal piknik pod širým nebem se zpěvem písní z různých částí světa. V neděli 13. srpna navštívili účastníci Palác Slunce Kumsusan – mauzoleum velkých vůdců soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, a Mangjongde, rodiště věčného prezidenta generalissima Kim Ir Sena. Odpoledne odletěli do Samčijonu, kde byli ubytováni v hotelu Pegabong pod horou Pektu. V krásném prostředí přírody před hotelem vyslechli koncert Svazu dětí a byli seznámeni s programem výstupu na horu Pektu.

 

 

V pondělí 14. srpna odcestovali autobusy a osobními automobily do rodiště drahého vůdce soudruha Kim Čong Ila v pektusanském tajném táboře a následně na plošinu u Nebeského jezera pod vrcholem hory Pektu. Navštívili také velký památník v Samčijonu, připomínající hrdinské činy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena v protijaponské válce. Shromáždění k pozdravu slunce na vrcholu hory Pektu (Pektusan), posvátné hory revoluce, byl přítomen místopředseda ÚV Korejské strany práce soudruh Kim Ki Nam, který je čestným předsedou Mezinárodního přípravného výboru pro shromáždění ke chvále velkých osob hory Pektu, členové korejského přípravného výboru a přední představitelé organizací přátelství s KLDR.

 

 

V úterý 15. srpna proběhlo v Lidovém paláci kultury v Pchjongjangu shromáždění ke chvále velkých osob hory Pektu a předání darů určených pro nejvyššího představitele KLDR soudruha maršála Kim Čong Una. Mezi nimi byl i dar od Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan. Program pokračoval předáním ocenění zástupcům jednotlivých delegací. Soudruh Servista byl oceněn Řádem přátelství I. stupně. Následoval banket.

Rozhodnutím ze dne 7. srpna čučche 106 (2017) uděluje prezídium Nejvyššího lidového shromáždění KLDR Řád přátelství prvního stupně

 

 

Ve středu se konalo v Lidovém paláci kultury Setkání solidarity s korejským lidem, ve kterém soudruh Servista zasedl v předsednictvu. Akci pořádaly Mezinárodní výbor pro shromáždění 2017 – Chvála velkým osobám hory Pektu – a Korejský výbor solidarity s lidem světa. Hlavní projev přednesla soudružka Kim Čong Suk, předsedkyně Korejského výboru pro kulturní vztahy se zahraničím a předsedkyně Korejského výboru solidarity s lidem světa. Účastníci odeslali dopis drahému váženému vůdci soudruhu Kim Čong Unovi a schválili deklaraci mezinárodní solidarity s lidem KLDR. Následně byli někteří představitelé zahraničních delegací, mezi nimi i soudruh Servista, přijati předsedou prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruhem Kim Jong Namem. Soudruh Kim Jong Nam ocenil činnost Společnosti Pektusan a poděkoval za podporu KLDR v současné obtížné mezinárodní situaci. Následovala slavnostní večeře za účasti místopředsedy ÚV Korejské strany práce soudruha Kim Ki Nama a předsedkyně Korejského výboru solidarity s lidem světa soudružky Kim Čong Suk. Po večeři následovalo setkání s odborníky z vývoje satelitů, vědci a techniky z oblasti vesmírného výzkumu.

 

 

Čtvrteční program zahrnoval návštěvu Muzea Vítězné vlastenecké osvobozenecké války a společné přátelské setkání účastníků 5. mezinárodního festivalu ke chvále velkých osob hory Pektu, které se uskutečnilo v basketbalové tělocvičně v ulici Čchongčchun. V té se shromáždili všichni delegáti a byly předneseny projevy, s hlavním projevem soudružky Kim Čong Suk. Následovala návštěva Paláce školáků Mangjongde s velkými sály pro rozvíjení rozmanitých zájmů dětí, např. zpěvu, hry na hudební nástroje, sportu, bojových umění, baletu, vyšívání, vaření atd. Děti představily své písně. Hostům byla představena tradiční korejská kuchyně s možností ochutnávky rozmanitých jídel.

Pátek patřil odletu.

 

 

Soudruh Servista ocenil uskutečnění tohoto setkání, které by se nedalo uspořádat nikde jinde na světě, srdečnost všech korejských lidí a popřál jim mnoho úspěchů v další výstavbě a obraně socialismu a udržení mírové situace na Korejském poloostrově. Od své minulé návštěvy KLDR v r. 2012 zaznamenal podstatné pozitivní změny v životě korejského lidu a rozvoji socialismu.

 

Smrt imperialismu! Ať žije korejský socialismus, nezničitelný jakýmikoli sankcemi a výhrůžkami! Ať žije KLDR, předvoj všeho pokrokového lidstva, inspirace pro celý svět!

 

 


 

Leopold Vejr

Fotografie Korejská ústřední tisková agentura (KCNA) a Společnost česko-korejského přátelství Pektusan

(Rozsáhlá fotografie z festivalu je umístěna např. na Facebooku Společnosti přátelství s Koreou Spojeného království – KFA UK.)