Skip to content

Konalo se jednání sekretariátu Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang 13. června čučche 111 (2022) (KCNA) – Sekretariát Ústředního výboru Korejské strany práce svolal na 12. června schůzi do sídla Ústředního výboru strany za účelem projednání hlavních otázek stranické práce.

Jednání předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Setkání se zúčastnili tajemníci ÚV KSP soudruzi Čo Jong Won, Pak Čong Čchon, Ri Pjong Čchol, Ri Il Hwan, Kim Če Rjong, Čon Hjon Čchol a Pak Tche Song.

Na jednání byly projednány hlavní úkoly vyplývající ze současné činnosti a budování strany.

Byly zde projednány otázky pečlivého vedení organizační a politické práce s cílem důsledně vybavit organizace strany všech úrovní duchem 5. pléna 8. ÚV KSP a pozvednout je k realizaci usnesení strany k výraznému zlepšení role stranických organizací ve stranické a státní práci v letošním roce. Byly také stanoveny odpovídající revoluční úkoly.

Sekretariát ÚV KSP vážně projednal otázku nastolení přísné disciplíny a vedení intenzivního boje proti nezdravé a nerevoluční činnosti některých stranických pracovníků, včetně zneužívání moci a byrokratismu.

Jednání zdůraznilo důležitou strategickou myšlenku soudruha generálního tajemníka o budování strany: považovat zavedení stranické disciplíny za nejvyšší prioritu, důležitou linii pro výstavbu a činnost strany, posílit základy naší strany, zvyšovat revolučního ducha a bojovnost v politické činnosti strany, zušlechťovat, zdokonalovat a posilovat roli a tvář strany.

Sekretariát ÚV KSP rozhodl o systematických opatřeních k důsledné realizaci původní myšlenky a teorie soudruha generálního tajemníka o nastolení stranické kázně v práci a činnosti strany.

Na jednání byly projednány i další důležité otázky ke zlepšení prověřování a vedení strany a vnitřní práce strany.

 

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp