Skip to content

Uskutočnilo sa 6. zasadnutie politického byra 8. ÚV KSP


 
Pchjongjang 20. januára čučche 111 (2022) (KCNA) – Politické byro Ústredného výboru Kórejskej strany práce (KSP) zvolalo na 19. januára svoje šieste zasadnutie 8. Ústredného výboru v úradnej budove Ústredného výboru strany, s cieľom prediskutovať a vyriešiť ďalšiu prácu a hlavné politické otázky strany a štátu.

Na zasadnutí bol prítomný generálny tajomník KSP, vážený súdruh Kim Čong Un.

Zasadnutia sa zúčastnili členovia prezídia politbyra ÚV KSP a členovia a náhradníci politbyra Ústredného výboru strany.

Zasadnutiu predsedal vážený súdruh Kim Čong Un.

Stretnutie najprv diskutovalo o otázke oslavy 110. výročia narodenia veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena a 80. výročia narodenia veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila (Deň slnka a Deň žiarivej hviezdy).

Na stretnutí politbyra bolo zdôraznené, že je potrebné zabezpečiť, aby tohtoročný Deň slnka a Deň žiariacej hviezdy slúžili ako dôležité politické momenty v ďalšej pevnej konsolidácii neotrasiteľnej vôle nášho ľudu pokračovať a ukončiť pod vedením strany revolučnú vec čučche, ktorú začal a viedol veľký vodca a veľký generál, ako aj jasne ukázať celému svetu vysoké nadšenie a revolučného ducha všetkých členov strany a ľudu a osláviť 110 čučchejských rokov ako roky víťazov, počas ktorých bol dosiahnutý komplexný rozvoj socializmu nášho modelu.

Politbyro Ústredného výboru strany stanovilo pre stranu a štátne inštitúcie podrobné úlohy pre slávnostné uctenie 110. výročia narodenia veľkého vodcu a 80. výročia narodenia veľkého generála ako veľký festival víťazstva a slávy, ktorý bude navždy žiariť v dejinách vlasti.

Slávnostné a výnimočné oslávenie Dňa slnka a Dňa žiariacej hviezdy v tomto významnom tomto roku je prirodzenou povinnosťou a morálnou cnosťou potomkov veľkého vodcu, vojakov a učeníkov veľkého generála, ako aj najvyššou slávou a pýchou nášho ľudu, ktorý verne podporoval vec vodcu a generála.

Pre našu stranu a ľud, ktorí s vysoko vztýčeným práporom veľkého kimirsenizmu-kimčongilismu bojujú za dôstojné pokračovanie a dosiahnutie revolučnej veci veľkého vodcu a generála, nie sú významnejšie sviatky ako Deň slnka a Deň žiariacej hviezdy. A tiež samotná existencia našej vznešenej strany a štátu je nepredstaviteľná izolovane od nesmrteľných zásluh veľkého vodcu a veľkého generála na slávnej ceste kórejskej revolúcie.

Zasadnutie prijalo uznesenie politického byra Ústredného výboru KSP O oslave 110. výročia narodenia veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena a 80. výročia narodenia veľkého generála súdruha Kim Čong Ila.

Na zasadnutí si vypočuli správu analyzujúcu súčasnú situáciu na Kórejskom polostrove a sériu medzinárodných otázok, pričom diskutovali o orientácii protiopatrení proti USA do budúcnosti.

Účastníkom boli oznámené aj nedávne bezočivé kroky SŠA, ktoré bezdôvodne obviňujú legitímne uplatňovanie suverenity KĽDR.

Len v posledných rokoch, po kórejsko-amerických summitoch, sa uskutočnili stovky spoločných vojnových cvičení (spoločné vojenské cvičenia SŠA a južnej Kórey, pozn. prekl.) a zatiaľ čo KĽDR sa zaviazala zastaviť vykonávanie testov všetkých druhov strategických zbraní, tak Američania posielajú ultramoderné útočné prostriedky do južnej Kórey a rozmiestňujú strategické jadrové zbrane v regióne okolo Kórejského polostrova, čo vážne ohrozuje bezpečnosť nášho štátu.

Spojené štáty zlomyseľne ohovárajú náš štát a spáchali hlúpy čin uvalenia viac ako 20 jednostranných sankcií. Najmä súčasná americká administratíva pokračuje v manévroch, aby pripravila KĽDR o právo na sebaobranu.

Všetky fakty opäť jasne dokazujú, že nepriateľská a dravá politika Spojených štátov voči KĽDR bude existovať aj v budúcnosti, pokiaľ bude existovať nepriateľská entita amerického imperializmu.

Politbyro usúdilo, že nepriateľská politika a vojenská hrozba zo strany SŠA dosiahli nebezpečný bod, ktorý nemožno viac prehliadať napriek nášmu úprimnému úsiliu o udržanie priaznivého prostredia pre zmiernenie napätia na Kórejskom polostrove od summitu KĽDR – SŠA v Singapure. Politbyro ÚV KSP jednomyseľne uznalo, že by sme sa mali dôkladnejšie pripraviť na dlhodobú konfrontáciu s americkým imperializmom. Dospelo k záveru, že podnikne praktické kroky na spoľahlivejšie a efektívnejšie zvýšenie našej fyzickej sily pri obrane dôstojnosti, zvrchovanosti, práv a záujmov nášho štátu.

Zasadnutie politbyra sa zaoberalo politickými úlohami národnej obrany, aby okamžite posilnilo fyzické prostriedky, ktoré dokážu účinne potlačiť nepriateľské akcie SŠA proti KĽDR, ktoré sa zo dňa na deň stávajú vážnejšou hrozbou. Nariadilo príslušnému odvetviu, aby v celkovom rozsahu prehodnotilo opatrenia na budovanie dôvery, ktoré sme prijali ako prioritu z vlastnej iniciatívy, a aby urýchlene preskúmal otázku opätovného spustenia všetkých dočasne pozastavených opatrení.

Príslušné uznesenie prijaté na zasadnutí politbyra je včasným a správnym opatrením na spoľahlivé zabezpečenie existencie a suverenity nášho štátu v súlade s naliehavými požiadavkami rozvoja revolúcie v súčasnej situácii.

Zasadnutie plne preukázalo revolučnú vôľu a neochvejného ducha Kórejskej strany práce, plného odhodlania navždy hlboko uctievať veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena a veľkého generála súdruha Kim Čong Ila, večné slnká čučche a posvätné ikony socialistickej Kórey, ktorí bez zlyhania vybudovali nezávislú a dôstojnú, mocnú krajinu.
 

 

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp