Skip to content

Jednalo 4. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce


 
Pchjongjang 28. prosince čučche 110 (2021) (KCNA) – 27. prosince bylo svoláno 4. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Přítomen byl generální tajemník KSP vážený soudruh Kim Čong Un.

Zúčastnili se členové a kandidáti ÚV KSP. Jako pozorovatelé byli přítomni pracovníci oddělení ÚV strany, vedoucí funkcionáři ministerstev, ústředních institucí, řídících orgánů na úrovni provincií, měst a okresů, velkých průmyslových podniků a pracovníci příslušných klíčových odvětví.
 

 
Z pověření politbyra Ústředního výboru strany předsedal plénu soudruh Kim Čong Un.

Plenární zasedání shrne proces realizace hlavních politik strany a státu v roce 2021 a projedná a rozhodne taktické a strategické linie a praktické úkoly pro dynamické vedení boje naší strany a lidu za zahájení období nového rozvoje budování socialismu do další fáze vítězství.

Plenární zasedání schválilo body programu a přistoupilo k jejich projednání.
 


 
Pchjongjang 29. prosince čučche 110 (2021) (KCNA) – Za vysokého politického nadšení účastníků se konalo jednání druhého dne 4. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce ke stanovení nových směrnic v boji za rozkvět státu.

Na jednání prvního dne pléna byly shrnuty výsledky procesu realizace hlavních politik strany a státu v roce 2021 a projednán plán práce na příští rok. 28. prosince byly hlavním tématem jednání bezprostřední úkoly pro správné řešení otázky socialistického zemědělství.

Na jednání prvního dne pléna vystoupil soudruh generální tajemník s historickým závěrečným projevem „O směřování práce strany a státu v roce 2022“ a na jednání druhého dne plenárního zasedání pronesl historickou zprávu, která má velký epochální význam v rozvoji socialistického venkova.

Soudruh generální tajemník stanovil střednědobou a dlouhodobou strategii k dosažení velkého cíle rozvoje venkova v souladu s reálnými podmínkami a požadavky doby, usilující o všestranný rozvoj budování socialismu našeho stylu, a nastolil hlavní úkoly a konkrétní způsoby jejich uskutečnění a přijetí důležitých revolučních opatření.

Nový program budování socialistického venkova, který v této fázi osvětlil nejrevolučnější, vědecky podloženou pravdivou cestu k řešení zemědělské otázky naší země, získal plnou podporu a souhlas účastníků pléna.

Plenární zasedání pokračuje v projednávání bodů programu.
 


 

Pchjongjang 30. prosince čučche 110 (2021) (KCNA) – Za rostoucího nadšení všech účastníků pro boj a revoluci po přijetí praktického programu, který osvětluje novou cestu rozvoje socialismu našeho stylu, se 29. prosince konal třetí den jednání 4. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Jednání druhého dne plenárního zasedání zorganizovalo odvětvové sekce a přistoupilo ke studiím a diskusím s cílem stanovit plány bojové politiky vycházející z historického závěrečného projevu soudruha generálního tajemníka „O směřování práce strany a státu v roce 2022“ a jeho důležité zprávy „O bezodkladných úkolech pro správné řešení otázky socialistického venkova naší země“. Studia a diskuse pokračovaly po třetí den zasedání.

Z pověření plenárního zasedání byla zorganizována hodnotící skupina státního rozpočtu k projednání druhého bodu programu „K plnění státního rozpočtu na rok 2021 a k návrhu státního rozpočtu na rok 2022“. Tato skupina pracuje na návrhu dokumentu.

Odvětvová jednání a poradní zasedání studují a do hloubky projednávají návrh usnesení, který bude předložen plénu. Vedou je členové prezídia politbyra a členové politbyra Ústředního výboru strany.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp