Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN vedl výstavbu obytné čtvrti u řeky Potchong

 

Pchjongjang 21. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un vedl na místě výstavbu terasovité obytné čtvrti na nábřeží řeky Potchong. Doprovázel ho člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP a tajemník pro organizační záležitosti Ústředního výboru strany soudruh Čo Jong Won.

Na stavbě přivítaly váženého soudruha Kim Čong Una kádry Ústředního výboru strany, mezi nimi soudruzi Čong Sang Hak a Ri Hi Jong, a velitelé a vedoucí funkcionáři jednotek zapojených do výstavby.

Vážený soudruh generální tajemník se při prohlídce různých míst staveniště seznámil se situací ve výstavbě obytné čtvrti. Řekl, že obytná čtvrť postavená na nedotčených zvlněných pozemcích vypadá hezky, a poznamenal, že byl vytvořen příklad výstavby terasovité obytné čtvrti, který umožňuje dosáhnout bezvadného architektonického umění s využitím svažitého terénu. Tato zkušenost ze stavby je velmi důležitá pro rozvoj architektury v naší zemi, kde by v celostátním měřítku mělo být postaveno mnoho obytných budov a většina území je hornatá, stejně jako při realizaci stavební politiky naší strany.

Soudruh generální tajemník uvedl, že výstavba terasovité obytné čtvrti na nábřeží řeky Potchong je důležitým projektem při přestavbě Pchjongjangu na modernější a civilizovanější město, a vyzval k urychlení a zlepšení kvality stavby, aby byla příkladem městské bytové výstavby.

Řekl, že by bylo dobré dát čtvrti jako správní jednotce název „Kjongru-dong“, což znamená nádhernou drahokamovou terasu, a dal pokyn, aby o tom příslušný sektor uvažoval.

Soudruh generální tajemník vyjádřil velké uspokojení nad tím, že navzdory nedostatku všeho a všem obtížím došlo díky vlastenecké obětavosti budovatelů k obrovským změnám na nábřeží, které se zcela změnilo oproti době před 140 dny, a vysoce ocenil pracovní výkony všech budovatelů.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp