Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN navštívil obnovovanou oblast Komdok

Pchjongjang, 14. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl rekonstrukční práce v oblasti Komdok provincie Jižní Hamgjong.

Doprovázeli ho soudruzi Pak Čong Čchon, Ri Il Hwan, Kim Jong Su, Čo Jong Won, soudružka Hjon Song Wol a soudruh Kim Mjong Sik.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce, který cestoval do vzdálené a hornaté oblasti Komdok nebezpečnou a dočasně obnovenou železnicí v úzké soutěsce, se s velikou radostí a velkým pohnutím setkal s velícími důstojníky Korejské lidové armády.

Před pouhým měsícem svolal vážený soudruh nejvyšší vůdce 6. rozšířené zasedání 7. Ústřední vojenské komise Korejské strany práce a nařídil jí, aby mobilizovala jednotky lidové armády pro rekonstrukční práce k odstranění následků v oblasti Komdok, která byla vážně zasažena tajfunem a nachází se v nejnepříznivějších podmínkách. Horlivě vyzval sloužící mužstvo lidové armády, aby nezištně bojovalo ve jménu našeho skvělého lidu, naší veliké strany a našeho skvělého státu.

V odezvě na jeho ušlechtilý záměr vojenští budovatelé s horoucími srdci povstali do kampaně obnovy a bojovali jako jeden muž. Dny i noci strávili údernickými pracemi s duchem nezištného splnění pokynů strany, čímž dosáhli hrdých spěchů, které přesáhly 60 % celkového objemu stavebních prací při výstavbě více než 2300 nových obytných budov v obnovované oblasti Komdok.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce poznamenal, když viděl skutečnost na místě, že škody v oblasti Komdok daleko předčily jeho očekávání, a vysoce ocenil práci vojáků lidové armády, kteří poté, co zcela odstranili stopy vážných následků, položili základy prací obnovy. Uvedl, že celé staveniště překypuje frontovou propagandou a agitací v první linii a bojový duch vojáků je vysoký. Vyjádřil spokojenost se zahájením dynamické politické práce na místě.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce při obhlídce staveniště konstatoval, že kvalita budov je na vysoké úrovni, lze cítit přesný a upřímný přístup ke stavebním pracím, a ocenil dovednosti vojenského personálu mobilizovaného pro stavbu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce, který se seznámil s poskytováním zimního oblečení a dalšími službami sloužícímu mužstvu, zdůraznil, že při poklesu teploty musíme věnovat zvláštní pozornost zdraví našeho vojenského personálu, vytvářet životní prostředí v souladu s protiepidemickými požadavky a připravovat dobré podmínky pro včasnou léčbu v případě nemoci.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že je potěšen, že do konce tohoto měsíce se budou moci obyvatelé postižených oblastí přestěhovat do nových obytných budov, a nařídil přijmout důsledná opatření, která zajistí poškozeným lidem umístěným ve veřejných budovách a cizích bytech jídlo a základní potřeby a postarají se o jejich živobytí.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce pravil, že nyní se nové domy staví pouze tehdy, když jsou staré zničeny přírodními katastrofami, a dodal, že místní výstavba by se neměla dělat tímto způsobem, nýbrž cíle místní výstavby by měly být plánovitě stanoveny a dlouhodobě prováděny. Rozvinul dalekosáhlý plán, jak proměnit oblast Komdok, přední velkokapacitní základnu těžby nerostných surovin v zemi, na příkladné horské město a hornické město po vzoru města Samdžijon odstraněním staleté zaostalosti obcí Tehung, Komdok a Rjongjang a výstavbou moderních obytných domů vyhovujících požadavkům nového století. Dodal, že současná obnova po poškození by měla být první fází projektu, dokončenou s veškerým úsilím během 80denní kampaně, a zdůraznil svůj závazek vybudovat v druhé fázi projektu 25 tisíc nových obytných domů v těžebním komplexu Komdok, dole hrdiné mládeže Tehung a dole Rjongjang během období provádění pětiletého plánu stanoveného na 8. sjezdu strany.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce horoucně vyzval jednotky lidové armády, aby znovu nezištně bojovaly za náš skvělý lid, naši velikou stranu a náš skvělý stát.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp