Skip to content

Otvárací ceremoniál budovy č. 3 Univerzity Kim Ir Sena

Pchjongjang, 10. mája čučche 106 (2017) (Rodong Sinmun) – V oblasti kopca Ryongnam bola úspešne postavená budova č. 3 Univerzity Kim Ir Sena. Budova je vybavená multifunkčnými vzdelávacími zariadeniami a prístrojmi na vykonávanie pokusov. Pri budove je k dispozícii ihrisko.

Jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v utorok. Prítomní boli súdruhovia Choe Tong Myong, riaditeľ útvaru Ústredného výboru Kórejskej strany práce; Kim Sung Du, predseda komisie pre vzdelávanie; Cha Hui Rim, predseda Ľudového výboru mesta Pchjongjang; funkcionári, učitelia a študenti univerzity.

Prezident Univerzity Kim Ir Sena a minister vysokého školstva, súdruh Thae Hyong Chol, vypracoval správu, po ktorej nasledovali prejavy. Rečníci vyjadrili svoju vôľu rozvinúť Univerzitu Kim Ir Sena na revolučnú univerzitu veľkých vodcov, školiacu schopných a odhodlaných ľudí, a svetovú univerzitu vedúcu budovanie socialistickej mocnosti.

Na konci slávnosti sa účastníci prešli okolo budovy a pozreli sa na vyučovanie v triede.

Rodong Sinmun – http://rodong.rep.kp