Skip to content

Kim Jong Nam na summitu Hnutí nezúčastněných

hnuti_nezucastnenych_02

Pchjongjang, 17.-20. září čučche 105 (2016) (KCNA) – Kim Jong Nam (Kim Yong Nam), předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR, který vedl delegaci KLDR, pozdravil 17. summit Hnutí nezúčastněných (HN), zahájený ve Venezuele 17. září.

Myšlenka HN výrazně podpořila boj rozvojových zemí za budování mírového a prosperujícího světa, stejně jako nezávislý a spravedlivý svět a učinila významný přínos ke změnám ve světě během posledních 55 let, řekl, a pokračoval:

Dnes se HN potýká s vážnými problémy kvůli aktům agrese, války a zasahování imperialistů a dominátorů.
Najdeme vážné ponaučení ve strohé skutečnosti, že národy HN, které zabírají většinu členství v OSN a mají obrovské materiální a personální zdroje, nemají patřičnou pozici nebo hlas na mezinárodní scéně a stále nejsou zbaveny setkání s libovůlí a panovačností několika velkých mocností s vzájemnými akcemi HN.
Temný mrak jaderné války, vysoce nemožný předpovědi, bude i nadále převažovat nad celým Korejským poloostrovem kvůli paličské hře ve Spojených států, probíhající s agresivními cvičeními jaderné války.
hnuti_nezucastnenych_01
KLDR učinila strategické rozhodnutí zničit jaderný klub nespravedlnosti jaderným mečem spravedlnosti.
Pokud jde o paradox, že se Spojené státy obávají, označujíce činnost KLDR ke zvýšení sebeobranné schopnosti a mírového rozvoje vnějšího prostoru za „hrozbu“ a „provokaci“, je to jen záminka, aby ospravedlnily svou agresivní nepřátelskou politiku vůči naší zemi a svou strategii pro dosažení hegemonie v Asii. A argument, že sankce by měly být uvaleny kvůli „hrozbám“ a „provokaci
„, je zjevným porušením Charty OSN a mezinárodního práva a je to gangsterská logika bez přiměřeného právního základu.
Dnešní
KLDR není KLDR 50. let, která měla pouze pušky v boji proti jaderně ozbrojeným Spojeným státům, a časy Spojených států, který vydíraly KLDR jadernými zbraněmi, jsou nenávratně pryč.
Spojené státy by se měly zpříma podívat na strategickou polohu KLDR, která vstoupila do řady globálních jaderných a vojenských mocností se svou nezměrnou silou, a měly by udržovat opatrnost a sebekontrolu. Kromě toho by Spojené státy měly upustit od anachronické a nepřátelské politiky vůči KLDR a měly vyjít uzavřít mírovou dohodu.
hnuti_nezucastnenych_03
Pod vedením váženého soudruha Kim Čong Una korejský lid řídí veškeré snahy k budování silné socialistické země.
Objasňuje víru a vůli našeho lidu a vojsk přetrhnout řetězy sankcí, blokády a tlaku nepřátelských sil a dosáhnout nejvyššího vrcholu socialistické síly, Kim Jong Nam uvedl hlediska a pozici KLDR k otázce posílení postavení a role HN.
Řekl, že země HN by se snaží dosáhnout věci globální nezávislosti, společné touhy a aspirace lidstva, pod praporem protiimperialistické nezávislosti a měly by zaujímat svou správnou pozici jako silná protiválečná a mírumilovná síla a přikládat plný význam své úloze.
Vyzval národy HN, aby usilovaly o skutečnou mezinárodní spravedlnost a dodržování zásad přikládání důležitosti jednotě a spolupráci, dávajíce stranou rozdíly ve svých názorech a vylepšující organizační schopnosti a schopnost působení HN na mezinárodní scéně včetně OSN.
Pozdvihujíc pokyny a zásluhy velkého soudruha Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) a soudruha Kim Čong Ila, bude vláda KLDR přispívat, stejně jako v minulosti, k ideálu HN pro budování mírového a prosperujícího světa a plnit svou odpovědnost a roli jako člen HN k posílení a rozvoje globální nezávislosti a HN, zdůraznil.
kimjongnam_maduro_01
Kim Jong Nam, předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR, který se zúčastnil 17. summitu Hnutí nezúčastněných (HN) jako hlava delegace KLDR, se v průběhu summitu setkal s hlavami státu různých zemí.
Samostatně se
setkal s prezidentem Bolívarovské republiky Venezuela Nicolásem Madurem Morosem, předsedou Státní rady Kuby Raúlem Castrem Ruzem a prezidentem Íránské islámské republiky Hassanem Rúháním 18. září a jednal s nimi.
kimjongnam_maduro_02
Kim Jong Nam uvedl na jednání, že korejský lid vytvořil zázraky a inovace v boji pro uskutečnění rozhodnutí učiněných na 7. sjezdu Korejské strany práce (KSP) s velkou ctí a hrdostí, maje nejvyššího vůdce Kim Čong Una ve velké úctě jako předsedu KSP a předsedu Komise pro státní záležitosti KLDR.
Řekl, že KLDR má přístup k jaderným zbraním vzhledem k neskrývaně nepřátelské politice USA a jejich následovníků vůči KLDR a hovořil o nespravedlnosti sankcí nepřátelských sil proti ní.
Zdůraznil, že je třeba dále podporovat Hnutí nezúčastněných a podpořit dvoustranné vztahy mezi zeměmi.
kimjongnam_castro_01
Venezuelský prezident vyjádřil vděčnost Kim Čong Unovi za věnování hluboké pozornosti rozvoji Hnutí nezúčastněných a za obeslání summitu HN na vysoké úrovni a dodal, že Venezuela bude dále rozšiřovat výměnu a kontakty s KLDR a rozvíjet vzájemné vztahy.
Předseda Státní rady Kuby řekl, že byl hluboce dojat zhlédnutím Kim Čong Unova dohledu na místě díla pro uvedení
na vyšší úroveň technologie montáže jaderných hlavic na balistické rakety a cvičení raketového odpálení. Vztahy mezi oběma zeměmi budou nadále sílit, řekl, přeje Kim Čong Unovi pevné zdraví.
kimjongnam_castro_02
Íránský prezident řekl, že přátelské a kooperativní vztahy mezi oběma zeměmi, ukované a rozvinuté předchozími vedoucími představiteli obou zemí, se budou i nadále rozvíjet v péči Kim Čong Una. Írán měl vždy na paměti upřímnou podporu KLDR, věnovanou Íránu v těžké době, a bude dále rozvíjet vztahy s KLDR, dodal.
kimjongnam_ruhani_01
Předtím se Kim Jong Nam samostatně setkal s prezidenty Ekvádoru, Bolívie, Zimbabwe a Palestiny.
Ti vyjádřili plnou podporu a solidaritu spravedlivé věci korejského lidu, energicky kráčejícímu vpřed třímaje prapor nezávislosti a socialismu proti imperialismu přes všechny tlaky a překážky imperialistů a také svou vůli dále rozvíjet vztahy s KLDR v budoucnu.
Během summitu se Kim Jong Nam samostatně setkal s premiérem Ugandy, viceprezidentem Salvadoru, viceprezidentem Nikaraguy a místopředsedou vlády Vietnamu, který zastává též funkci jeho ministra zahraničí.

 

kimjongnam_ruhani_02