Skip to content

Přehlídka polovojenských sil a veřejné bezpečnosti k 73. výročí republiky

Pchjongjang 9. září čučche 110 (2021) (KCNA) – Na Kim Ir Senově náměstí se slavnostně konala přehlídka polovojenských sil a Sil veřejné bezpečnosti na počest 73. výročí založení Korejské lidově demokratické republiky.

Konalo se mimořádné slavnostní zahájení společného bojového orchestru.

Výsadkáři ukázali své dovednosti v seskoku a zakryli zářijovou noční oblohu vlajkami republiky.

Konvoj letadel majestátně proletěl nad náměstím a stíhačky seřazené do útvaru vějíře odpálily ohňostroje a oživily tak sváteční náladu.

Na místo konání dorazil Pěvecký a hudební soubor Komise pro státní záležitosti a Ústřední vojenský orchestr Ministerstva národní obrany, který převzal hudební doprovod přehlídky.

Na náměstí vstoupily majestátním pochodem za zvuku vstupní hudby přehlídkové kolony polovojenských sil a veřejné bezpečnosti.

V 0:00 hodin 9. září vstoupil na tribunu náměstí generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un.

Vážený soudruh Kim Čong Un a kádry strany, vlády a armády obdrželi kytice květin od členů svazu dětí.

Místa na tribuně zaujali soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Kim Tok Hun a Pak Čong Čchon a další kádry strany a vlády, funkcionáři vlády, komisí, ministerstev a státních institucí, novátoři práce a zasloužilé osobnosti, které významně přispěly k rozvoji republiky. Na tribunu se dostavili také vedoucí představitelé orgánů ozbrojených sil.

Na hlavní tribuně byli na pozvání přítomni soudruzi Kim Jong Nam, Pak Pong Džu, Kim Ki Nam, Čche Tche Bok, Kim Kjong Ok a Kim Čong Im, kteří dlouhodobě pracovali pro stranu a vládu.

Tribuny pro hosty obsadili účastníci oslav.

Proběhl slavnostní obřad vztyčení státní vlajky. Všichni občané vyjadřovali hlubokou úctu státní vlajce. Za zvuku písně „Slavná vlast“ bylo odpáleno 21 dělostřeleckých salv.

Člen politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a tajemník ÚV strany soudruh Ri Il Hwan vystoupil s projevem. Poté byla zkontrolována příprava na vojenskou přehlídku.

Členu prezídia politbyra ÚV KSP a tajemníku pro organizační záležitosti ÚV strany soudruhu Čo Jon Wonovi podal hlášení velitel Dělnicko-rolnických rudých gard soudruh Kang Sung Nam, že oddíly průvodu se seřadily ke kontrole připravenosti na přehlídku.

Soudruh Čo Jong Won zkontroloval přehlídkové jednotky a zdvořile informoval soudruha generálního tajemníka Korejské strany práce o připravenosti k zahájení přehlídky polovojenských sil a Sil veřejné bezpečnosti na počest 73. výročí založení Korejské lidově demokratické republiky.

Začala slavnostní přehlídka polovojenských sil a složek veřejné bezpečnosti.

Za vozem s velitelem Dělnicko-rolnických rudých gard na náměstí rázným krokem vstoupily přehlídkové útvary. Jako první byl oddíl členů strany z Pchjongjangu, tvůrců odvážných činů a oddaných bojovníků, kteří v loňském roce dosáhli vítězství v kampani za obranu lidu, jak příslušelo mimořádným oddílům, které Ústřední výbor strany naléhavě vyslal do oblastí obnovy po přírodních katastrofách.

Následoval oddíl Dělnicko-rolnických rudých gard Pchjongjangu, milic bránících hlavní město, v čele s vedoucím tajemníkem městského výboru strany soudruhem Kim Jong Hwanem, a oddíly Dělnicko-rolnických rudých gard provincií Severní a Jižní Pchjongan, neporazitelných obránců hranic vlasti a bran hlavního města v čele s vedoucími tajemníky provinčních výborů strany soudruhy Mun Kjong Dokem a An Kum Čcholem.

Za nimi následovaly oddíly rudých gard provincií Severní a Jižní Hwanghe, včetně bojovníků na zemědělské frontě, a v jejich čele vedoucí tajemníci provinčních výborů strany soudruzi Pak Čchang Ho a Pak Song Čchol.

Oddíly rudých gard provincií Čagang a Kangwon, vedené vedoucími tajemníky provinčních výborů strany soudruhy Kang Pong Hunem a Kim Su Gilem, skvěle ukazovaly mimořádnou hrdost a sebevědomí při vytváření ducha doby v překonávání těžkých zkoušek, kterým čelí vlast a revoluce.

Následoval mocný pochod oddílů rudých gard provincií Severní Hamgjong, Jižní Hamgjong a Rjanggang v čele s vedoucími tajemníky provinčních výborů strany soudruhy Kim Čchol Samem, Ri Čong Namem a Ri Tche Ilem.

Vážený soudruh generální tajemník poslal bojové pozdravy úctyhodným oddílům přehlídky, pochodujícím za dunění země.

Před tribunou radostně pochodovaly oddíly ministerstva železnic a správy aerolinií „Air Korjo“.

Když vstoupil na náměstí oddíl Kim Čchekova metalurgického komplexu, rozsáhlé hutní základny v severní části země, oddíl Huičchonského strojírenského závodu Rjongha, který zahájil průmyslovou revoluci v novém století, a oddíl Hungnamského hnojivového komplexu, jenž je arzenálem socialistické zemědělské fronty, lid srdečně blahopřál bojovým jednotkám hrdinné dělnické třídy.

Následovaly oddíly Rakwonského strojírenského komplexu a Ocelářského komplexu Čchollima a za nimi Rjongsongského strojírenského komplexu, Uhelného kombinátu mládeže Sunčchonské oblasti a Pchjongjangské přádelny hedvábí Kim Čong Suk.

Oddíly mimořádné protiepidemické prevence a Ministerstva veřejného zdraví byly plné vlasteneckého nadšení ukázat celému světu výhody socialistického systému a zároveň pevně chránit bezpečnost země a jejího lidu před celosvětovou pandemií.

Pochodoval také oddíl Státní akademie věd a oddíl pracovníků kultury, umění a sportovců, kteří přispěli k pozvednutí cti vlasti a přispěli k rozkvětu socialistické kultury.

Náměstím pochodovaly oddíly Kim Ir Senovy univerzity, Kim Čchekovy polytechnické univerzity a Mladých rudých gard.

Po oddílech polovojenských sil pochodovaly náměstím oddíly Sil veřejné bezpečnosti. Prvním z nich byl jezdecký útvar pro zvláštní úkoly Sil veřejné bezpečnosti.

Následoval oddíl pátrací služby s bojovými psy.

Motorizované oddíly Dělnicko-rolnických rudých gard demonstrovaly hrdým pochodem sílu sebeobrany naší strany.

Za kolonou motocyklistů jely gardy zemědělské mechanizace pracující na polích socialistických družstev, řídící traktory se smrtícími dělostřeleckými zbraněmi, které by v případě ohrožení rozpoutaly hurikán ohně proti agresorům a jejich nohsledům.

Mechanizované kolony řinčely náměstím a hrdě připomínaly, že se naše země proměnila v nedobytnou pevnost disponující kromě neporazitelné pravidelné armády silnými polovojenskými silami schopnými samostatně provádět jakékoli operace a bitvy.

Oddíl hasičů Sil veřejné bezpečnosti byl posledním, který přehlídku uzavřel.

Na konci přehlídky byl opět odpálen ohňostroj a na náměstí začaly večerní taneční slavnosti mládeže a studentstva.

Všichni účastníci provolávali největší slávu a projevovali nejhlubší vděčnost bezpříkladně hrdinnému soudruhu Kim Čong Unovi, který s horoucí láskou a obětavou oddaností plně demonstruje novou éru celkového rozkvětu země a éru prvořadosti našeho státu.

Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se 9. září s účastníky přehlídky polovojenských sil a veřejné bezpečnosti na oslavu 73. výročí založení KLDR nechal na paměť vyfotografovat.

Všichni účastníci zakalili svou pevnou vůli věrně podpořit vedení Ústředního výboru strany, nedobytně posílit obranyschopnost státu a zahájit éru nového vzestupu budování socialismu, a tím dále oslavovat důstojnost a čest republiky, které dosáhli drahocenným bojem.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp