Skip to content

Projev místopředsedy Společnosti Pektusan na semináři v Sofii

Projev místopředsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha Alexandra Velitše na Evropském semináři o myšlence čučche v Sofii, 14. září čučche 108 (2019)

 

Vážené súdružky, vážení súdruhovia,

pred pár dňami sme oslávili 71 rokov od vzniku Kórejskej ľudovodemokratickej republiky. Som veľmi rád, že takto pred rokom som mohol navštíviť KĽDR a zúčastniť sa krásnych a veľkolepých osláv 70. výročia vzniku Republiky.

Vznik Kórejskej ľudovodemokratickej republiky pred 71 rokmi bol zavŕšením viac ako 20-ročného boja kórejského ľudu na čele s veľkým vodcom súdruhom Kim Ir Senom proti japonským okupantom. KĽDR tak konečne dosiahla ozajstnú nezávislosť.

Vďaka slávnej myšlienke čučche a múdrej centrálne plánovanej ekonomike sa podarilo vytvoriť z KĽDR rozkvitajúcu kvetinovú záhradu socializmu a kolísku pravého ľudského šťastia. Socialistické štátne zriadenie v KĽDR poskytuje pracujúcim ľuďom benefity, aké vo svete nemajú obdoby, napríklad plná zamestnanosť, právo na bývanie pre každého, bezplatné zdravotníctvo, bezplatné školstvo, pokroková kultúra a mnohé ďalšie. Vďaka socializmu môžu žiť pracujúci ľudia, mládež i dôchodcovia v KĽDR hodnotný život bez strachu o budúcnosť.

Po víťazstve nad imperialistickým Japonskom sa však objavil nový, ešte horší nepriateľ, a to Spojené štáty americké, ktoré disponovali najnovšou vojenskou technikou vrátane atómovej bomby a biologických zbraní.  Aj nad týmto technicky silným nepriateľom sa podarilo kórejskému ľudu zvíťaziť vo Vlasteneckej oslobodeneckej vojne, vďaka nesmiernej vojenskej múdrosti a geniálnej taktike súdruha Kim Ir Sena a vďaka ušľachtilej morálke a nezdolnej vôli kórejského ľudu.

Hrozba zo strany Spojených štátov však nepominula ani po víťazstve vo vojne a Američania dodnes okupujú južnú časť Kórejského polostrova a hatia cestu k nezávislému znovuzjednoteniu vlasti, provokujúc pravidelnými vojenskými manévrami a štvavou propagandou.

Pred niekoľkými desaťročiami existovala vo svete bipolarita a vďaka existencii socialistického bloku, ktorého súčasťou bolo aj Československo, kde momentálne žijem, bola zabezpečená istá rovnováha medzi silami socializmu a kapitalizmu. Po páde socialistického bloku a zrade niektorých krajín hlásiacich sa formálne k socializmu, došlo k situácii, že Spojené štáty sa stali hegemónom sveta a prehlasujú sa za jedinú superveľmoc. Bývalé socialistické krajiny sa stali ekonomickými neokolóniami Spojených štátov amerických a ich satelitu – západnej Európy. Priemysel niekdajších rozvinutých socialistických krajín bol sprivatizovaný a zdevastovaný.

Kórejskej ľudovodemokratickej republike sa napriek zložitej medzinárodnej situácii a tlaku zo strany imperialistických a reakčných síl podarilo vyhnúť krutému osudu mnohých iných socialistických krajín, vďaka pevnej vôli a jednomyseľnej jednote kórejského ľudu a predovšetkým vďaka nesmrteľným zásluhám veľkého generála súdruha Kim Čong Ila, ktorý aj v najťažších časoch namáhavého pochodu nevyvesil bielu zástavu kapitulácie, ale ešte viac pozdvihol červený prápor revolúcie a zachránil tak socializmus v KĽDR pre ďalšie generácie.

KĽDR sa snaží brániť svoju nezávislosť pred dekadentným vplyvom kapitalizmu vďaka myšlienke čučche, ktorá stojí na pilieroch sebestačnosti, politickej nezávislosti a samostatnosti v obrane. Úsilie kórejského národa prinieslo v ostatnej dobe svoje ovocie v podobe vybudovania jadrového arzenálu, čím sa KĽDR zaradila medzi jadrové mocnosti. Tým zabezpečila, že pokiaľ bude týmito zbraňami disponovať, imperialisti si netrúfnu na KĽDR vojensky zaútočiť takým spôsobom, ako to urobili vo svete mnohokrát v histórii.

V súčasnosti okrem vojenského tlaku imperialisti využívajú aj ekonomický a kultúrny tlak, ktorý je ešte nebezpečnejší a doplatili naň bývalé socialistické krajiny vrátane Československa. Československý ľud pod vplyvom západnej propagandy a falošného pozlátka kapitalizmu zavrhol myšlienky socializmu a nechal reštaurovať kapitalizmus so všetkými jeho negatívami. Spoločnosť ovládlo prehnané voľnomyšlienkárstvo a ľudia strácajú svoju dôstojnosť, mysliac si, že sú slobodní. Ak sa nejaká vláda pokúsi proti čoraz viac narastajúcej dekadencii vzoprieť, nastúpia západné mimovládne organizácie a pokúsia sa uskutočniť štátny prevrat.

Aj v KĽDR viacerí návštevníci z kapitalistických krajín, ktorí sem prichádzajú ako turisti, podnikatelia či študenti, sa snažia rôznymi plíživými spôsobmi podsúvať buržoáznu kultúru a dekadenciu. V súvislosti s tým je nutné ešte viac upevniť sieťku proti hmyzu, aby do KĽDR neprenikol vírus kultúrnej a ideologickej otravy; pretože ak sa vymaže národná kultúra, ľudia stratia národné povedomie a uvrhnú sa do nihilizmu. Dobre vieme, že akékoľvek zničené materiálne bohatstvo môže byť obnovené, ale nič nemôže napraviť duševnú a morálnu skazu ľudskej bytosti alebo ideologickú a kultúrnu skazu národa. Žiaľ, aj v niektorých formálne socialistických krajinách, ktoré sa v minulosti dostali do vojenskej konfrontácie so Spojenými štátmi americkými, dnes vlády týchto krajín poklonkujú pred imperialistami a ľudia plne prepadli dekadentnej západnej kultúre, nosiac na tričkách americké vlajky a stravujúc sa v amerických obchodoch s rýchlym občerstvením – symboloch novodobej ekonomickej neokolonizácie, akoby zabudli na to, čo imperialistickí agresori robili ich predkom pred niekoľkými desaťročiami.

Preto je potrebné klásť ešte väčší dôraz na zintenzívňovanie ideologickej výchovy hlavne u mladých ľudí a na prehlbovanie krásnej a hodnotnej socialistickej kultúry. Ak sa raz národ dostane do ideologickej a kultúrnej otravy, stratí svoju nezávislosť a už niet cesty späť. To vidím aj pri mojej politickej práci na Slovensku, kde ľudia nejavia o myšlienky socializmu záujem a sú ohlúpnutí falošnou západnou propagandou, zaneprázdnení každodennými úskaliami kapitalizmu, v ktorom funguje zákon džungle. Takže sa snažím bojovať aspoň za udržanie socializmu v Kórejskej ľudovodemokratickej republike.

V súčasnosti, pod vedením váženého najvyššieho vodcu súdruha Kim Čong Una, sa Kórejskej ľudovodemokratickej republike podarilo navzdory sankciám dosiahnuť nielen hospodárske a vojenské úspechy, ale aj vynikajúce diplomatické úspechy a prinútiť imperialistov zasadnúť za jeden rokovací stôl. Uskutočnili sa tiež jednania smerujúce k zmierneniu napätia na Kórejskom polostrove a k otvoreniu cesty za nezávislé znovuzjednotenie vlasti. 

Skutočné nezávislé znovuzjednotenie vlasti bude môcť nastať len vtedy, keď sa imperialisti prestanú miešať do vnútorných záležitostí kórejského národa. Američania musia stiahnuť svoje jednotky z okupovanej časti Kórejského polostrova, oficiálne sa ospravedlniť za zločiny spôsobené kórejskému ľudu počas vojny a prestať presadzovať svoj vplyv v južnej Kórei. Kórejský ľud sa nikdy nesnažil nanútiť Američanom, aby žili kórejským spôsobom života, preto ani Američania nemajú právo vnucovať Kórejcom americký spôsob života.

Ako mladému človeku sa mi páči hlavne spôsob života mládeže v KĽDR. Narozdiel od kapitalistických krajín, kde množstvo mladých ľudí holduje alkoholu či drogám, presadzuje liberálny spôsob života a študuje iba kvôli vlastným karieristickým cieľom; v KĽDR mládež vyznáva socialistickú kultúru a podľa toho aj žije. Študenti neštudujú kvôli peniazom alebo diplomu, ale kvôli tomu, aby mohli verne slúžiť vlasti a viesť ju k svetlým zajtrajškom pod vedením matky Strany.

Je škoda, že v súčasnom svete neexistuje hospodársky spolok štátov hlásiacich sa k socializmu, ktorý by predstavoval alternatívu voči obchodovaniu s kapitalistickými krajinami a rešpektoval by nezávislosť jednotlivých krajín. 

Som však presvedčený, že KĽDR, ako jedna z posledných slobodných krajín na svete, uháji vec nezávislosti aj v súčasnej nepriaznivej medzinárodnej situácii, pokiaľ sa bude naďalej pevne držať myšlienky čučche. Aj my, prívrženci myšlienky čučche z rôznych krajín sveta, by sme mali ešte viac zintenzívniť našu ideologickú prácu a náš boj za obranu KĽDR a za vec socializmu.

Prajem váženému najvyššiemu vodcovi súdruhovi Kim Čong Unovi, aby počas ďalších desaťročí zaznamenal v práci pre rozvoj socializmu len samé úspechy a aby kórejský ľud navždy žil v socialistickom systéme, nepoznajúc tragédiu kapitalizmu.

Nech žije slávna myšlienka čučche!

Ďakujem vám za pozornosť.