Skip to content

Návšteva súdruha Si Ťin-pchinga v KĽDR (1. deň)

Pchjongjang, 21. júna čučche 108 (2019) (KCNA) – Na pozvanie váženého najvyššieho vodcu súdruha Kim Čong Una, predsedu Kórejskej strany práce a predsedu Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, priletel vo štvrtok 20. júna 2019 do Pchjongjangu špeciálnym lietadlom generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Číny a prezident Čínskej ľudovej republiky súdruh Si Ťin-pching, aby uskutočnil štátnu návštevu KĽDR.

Vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un privítal súdruha Si Ťin-pchinga na medzinárodnom letisku v Pchjongjangu so svojou manželkou súdružkou Ri Sol Džu.

Ďalej bol pri uvítaní prítomný súdruh Pak Pong Džu, člen Prezídia politického byra ÚV KSP, podpredseda Komisie pre štátne záležitosti KĽDR a podpredseda ÚV KSP, a vysokí predstavitelia strany a vlády ss. Ri Man Gon, Ri Su Jong, Čche Hwi, Kim Jong Čchol, Ri Jong Ho, Kim Jo Džong a Či Če Rjong, veľvyslanec KĽDR v Číne.

Prišli tiež veliaci dôstojníci Kórejskej ľudovej armády súdruhovia Kim Su Gil, Ri Jong Gil, No Kwang Čchol a ďalší, rovnako ako aj veľvyslanec ČĽR Li Jinjun a ďalší pracovníci čínskeho veľvyslanectva.

O 12. hodine napoludnie sa uskutočnilo emotívne stretnutie váženého najvyššieho vodcu súdruha Kim Čong Una so súdruhom Si Ťin-pchingom. Súdruh Kim Čong Un si vrele podal ruky so súdruhom Si Ťin-pchingom a vymenil si s ním priateľské pozdravy.

Súdruh Si Ťin-pching odhalil svoj dojem, že sa uskutočnila dlho očakávaná návšteva Pchjongjangu, a vyjadril úprimné uznanie za slávnostný pozdrav kórejského ľudu.

Dojatý z dlhodobo očakávanej návštevy Pchjongjangu čínsky prezident srdečne pozdravil kórejský ľud a poďakoval mu za vrelé privítanie.

Súdruh Si Ťin-pching a jeho manželka Peng Liyuan dostali kytice kvetov od detí.

Súdruh Kim Čong Un predstavil súdruha Si Ťin-pchinga vedúcim predstaviteľom strany a vlády a veliacim dôstojníkom KĽA, ktorý ho prišli pozdraviť a vymenil si pozdravy s členmi čínskej delegácie.

Uskutočnil sa privítací ceremoniál.

Súdruh Si Ťin-pching, sprevádzaný súdruhom Kim Čong Unom, si prehliadol čestnú stráž Kórejskej ľudovej armády a potom spoločne sledovali slávnostný pochod čestnej stráže KĽA.

Obaja najvyšší predstavitelia nadšene zamávali vítajúcim deťom, školákom a ľudovým masám.

Automobil, v ktorom sa viezol súdruh Si Ťin-pching, zamieril do Rezidencie pre čestných hostí Kumsusan, sprevádzané motocyklami. Občania Pchjongjangu vrele vítali súdruha Si Ťin-pchinga v uliciach mesta, vrátane obvodu Sunan, Rjonmot-dong, križovatky Rjonghung a námestia pred Domom kultúry 25. apríla.

Súdruh Si Ťin-pching prestúpil na križovatke Rjonghung do otvorenej limuzíny, kde ho očakával súdruh Kim Čong Un.

Súdruh Kim Čong Un a súdruh Si Ťin-pching srdečne mávali občanom.

Otvorená limuzína, vezúca najvyšších vodcov KĽDR a Číny, dorazila prechádzajúc ulicu Rjomjong na nádvorie Paláca slnka Kumsusan, ktoré bolo preplnené vítajúcimi občanmi.

Súdruhovia Čche Rjong He, Kim Če Rjong a ďalší vysokí funkcionári privítali súdruha Si Ťin-pchinga v hlavnom meste.
Umelkyne darovali kytice čínskemu prezidentovi a jeho manželke.

Uprostred svižného rytmického prevedenia ženskej dychovej hudby sa nádvorie premenilo na more ladných tancov.

Automobil s najvyššími vodcami Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a Čínskej ľudovej republiky opustil nádvorie Paláca slnka Kumsusan uprostred vrelého jasotu občanov mávajúcich vlajkami oboch krajín a kyticami kvetov, a zamieril do Rezidencie pre čestných hostí Kumsusan.

Pracovníci Rezidencie pre čestných hostí Kumsusan darovali kytice súdruhovi Si Ťin-pchingovi a jeho manželke Peng Liyuan.

Súdruh Kim Čong Un, spolu so svojou manželkou súdružkou Ri Sol Džu, osobne odviedli súdruha Si Ťin-pchinga a jeho manželku Peng Liyuan do rezidencie a viedli spolu príjemný rozhovor.


Neskôr popoludní sa uskutočnili oficiálne rozhovory medzi predstaviteľmi oboch krajín.

Z kórejskej strany boli na rokovaní prítomní súdruhovia Čche Rjong He, Kim Če Rjong, Ri Jong Ho, Ri Su Jong a Kim Su Gil.

Za čínsku stranu boli prítomní Ding Xuexiang, člen politického predsedníctva, sekretariátu a riaditeľ Generálneho úradu Ústredného výboru KS Číny; Yang Jiechi, člen Politického úradu a riaditeľ Úradu pre zahraničné veci Ústredného výboru KS Číny; Wang Yi, štátny radca a minister zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky; He Lifeng, podpredseda Národného výboru Politickej konzultačnej konferencie čínskeho ľudu a vedúci Národného výboru pre rozvoj a reformy; Song Tao, vedúci medzinárodného styčného oddelenia Ústredného výboru KS Číny; Zhong Shan, minister obchodu ČĽR; a Miao Hua, riaditeľ odboru politických záležitostí Ústrednej vojenskej komisie ČĽR.

Srdečne vítajúc návštevu súdruha Si Ťin-pchinga v KĽDR v tomto roku, v ktorom si pripomíname 70. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi KĽDR a Čínou, súdruh Kim Čong Un vysoko ocenil, že jeho návšteva je rozhodujúcou príležitosťou na preukázanie nemennosti a neporaziteľnosti priateľstva medzi Čínou a KĽDR pred svetom a má veľký význam v ďalšej konsolidácii priateľských vzťahov medzi oboma krajinami, ktoré vstúpili do novej éry rozkvetu.

Súdruh Si Ťin-pching povedal, že je veľmi rád, že sa opäť stretol so súdruhom Kim Čong Unom a vyjadril svoju vďaku popredným predstaviteľom strany a vlády KĽDR, vedúcim predstaviteľom orgánov ozbrojených síl a občanom Pchjongjangu za srdečné privítanie a uhostenie.

Súdruh Kim Čong Un a súdruh Si Ťin-pching sa navzájom informovali o situácii svojich krajín a úspechoch, ktoré dosiahli obe strany a národy oboch krajín v ich boji za pokrok v budovaní socialistickej výstavby a vyjadrili si plnú podporu a solidaritu.

Zdôrazňujúc, že ​​je dôsledným postojom strán a vlád oboch krajín, aby neustále a energicky rozvíjali tradičné priateľské a kooperatívne vzťahy medzi KĽDR a Čínou tak, ako to vyžaduje súčasná doba, plne sa zhodujúc s túžbou a základnými záujmami oboch krajín, navrhli brilantné plány na znamenité pripomenutie 70. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi KĽDR a Čínou.

Obe strany sa dohodli na pozitívnom spoločnom úsilí o podporu úzkej strategickej komunikácie medzi oboma stranami a oboma krajinami, prehĺbení vzájomného porozumenia a dôvery, zachovaní tradície návštev na vysokej úrovni a posilnení výmeny a spolupráce v každej oblasti.

Najvyšší predstavitelia oboch krajín si vymenili rozsiahle názory na dôležité medzinárodné a regionálne záležitosti vrátane situácie na Kórejskom polostrove a ocenili ďalší rozvoj vzťahov medzi oboma stranami krajinami v súlade so spoločnými záujmami oboch strán, podporujúc regionálny mier, stabilitu a rozvoj teraz, keď sa v medzinárodnej a regionálnej situácii dejú vážne a komplikované zmeny.

Rozhovory prebiehali v úprimnej a priateľskej atmosfére a priniesli spoločné porozumenie diskutovaným otázkam.


V popoludňajších hodinách sa ďalej uskutočnilo stretnutie v sídle Ústredného výboru Kórejskej strany práce, pri ktorom absolvovali súdruh Kim Čong Un a súdruh Si Ťin-pching fotografovanie s členmi politického predsedníctva Ústredného výboru KSP.

Súdruh Kim Čong Un a jeho manželka súdružka Ri Sol Džu s radosťou pozdravili súdruha Si Ťin-pchinga a jeho manželku Peng Liyuan pred budovou  Ústredného výboru strany.

Súdruh Kim Čong Un privítal súdruha Si Ťin-pchinga, generálneho tajomníka ÚV KS Číny, ktorý srdečne navštívil Ústredný výbor KSP, pevným a priateľským stiskom ruky.

Zástupcovia oddelení ÚV KSP darovali kytice pre súdruha Si Ťin-pchingovi a Peng Liyuan.

Súdruh Si Ťin-pching, ktorý bol predstavený členom politického predsedníctva ÚV KSP súdruhom Kim Čong Unom, si s nimi vymenil pozdravy jeden po druhom, aby prehĺbil puto priateľskej dôvery medzi oboma stranami.

Súdruh Kim Čong Un, súdružka Ri Sol Džu, súdruh Si Ťin-pching a Peng Liyuan si nechali zhotoviť významné fotografie s členmi politického byra ÚV KSP pred budovou Ústredného výboru strany, ktorá zažila významné míľniky histórie oboch strán.


Večer sa uskutočnil na počesť návštevy súdruha Si Ťin-pchinga slávnostný banket. Vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un a jeho manželka s radosťou prijali prezidenta Si Ťin-pchinga a jeho manželku na mieste konania banketu.

Na bankete boli tiež prítomní z kórejskej strany súdruhovia Čhe Rjong He, Pak Pong Džu, Kim Če Rjong a ďalší vyšší predstavitelia strany a vlády a veliaci dôstojníci Kórejskej ľudovej armády; z čínskej strany bol na banket pozvaný sprievod vrátane Ding Xuexianga, Yang Jiechiho, Wang Yi, He Lifenga a Song Taa, a členovia čínskeho veľvyslanectva.

 

Vážený súdruh najvyšší vodca vystúpil s prejavom, ktorým privítal návštevu čínskeho prezidenta v KĽDR.

Najvyšší vodca vrelo privítal čínskeho prezidenta a jeho manželku, ktorí prišla s vľúdnymi priateľskými pocitmi čínskeho ľudu na pozvanie Ústredného výboru KSP, vlády KĽDR, všetkých členov strany, celého ľudu KĽDR i jeho samotného.

Nadšené davy ľudí v celom Pchjongjangu odrážajú hlboké a priateľské pocity strany a ľudu KĽDR voči čínskej strane a ľudu a sú silnou ukážkou veľkého priateľstva KĽDR a Číny, povedal v príhovore najvyšší vodca.

Pripomenul, že revolucionári a národy oboch krajín zjednotili svoje osudy v plameňoch posvätného boja za realizáciu spoločnej myšlienky socializmu v prvých dňoch svojho zápasu a vytvorili cenné tradície skutočného priateľstva, jednoty, podpory a spolupráce.

Povedal, že posledné štyri vzájomné stretnutia a rozhovory s generálnym tajomníkom opäť potvrdili pravdu, že socializmus je nemenným jadrom priateľstva KĽDR a Číny a zvláštnosť a neporaziteľnosť priateľstva KĽDR a Číny spočíva v obrane a oslavovaní socializmu spoločným úsilím, dodávajúc, že návšteva generálneho tajomníka slúži ako veľká politická podpora a povzbudenie pre členov strany a ľud KĽDR pri napĺňaní veci socializmu.

Vyjadrujúc presvedčenie, že obidve krajiny budú vždy plnohodnotne preukazovať svoju jednotu a solidaritu a určite dosiahnu brilantné víťazstvá v boji za dosiahnutie pokroku vo veci budovania socializmu. Najvyšší vodca vyjadril pevné presvedčenie, že Komunistická strana Číny a čínsky ľud zaznamenajú veľké úspechy v boji za uskutočnenie nového zázraku čínskeho národa pod vedením generálneho tajomníka.

 

Generálny tajomník Si Ťin-pching odpovedal príhovorom.

Poďakoval predsedovi Kim Čong Unovi a jeho manželke Ri Sol Džu, strane, vláde a ľudu KĽDR v mene čínskej strany, vlády a ľudu za veľké a vrelé privítanie, vyjadrujúc úprimný pozdrav a srdečné poďakovanie strane, vláde a armáde KĽDR a státisícom občanov.

Poukazujúc na to, že kórejská strana a ľud sa vysporiadali s rôznymi ťažkosťami a dosiahli viditeľné úspechy vďaka rozhodnému boju a jednomyseľnej jednote pod vedením prezidenta Kim Ir Sena, generálneho tajomníka Kim Čong Ila a predsedu Kim Čong Una, súdruh Si Ťin-pching povedal, že dnes strana a ľud KĽDR jednomyseľne uskutočňujú nový skok v socialistickej výstavbe pod usilovným vedením predsedu Kim Čong Una.

Vyjadril presvedčenie, že vec socializmu v KĽDR bude neustále zaznamenávať nové a väčšie úspechy a postupovať smerom k prekrásnejšej budúcnosti pod vedením Kórejskej strany práce a predsedu Kim Čong Una.

Poznamenal, že strana, vláda a ľud Číny pevne podporujú predsedu Kim Čong Una, ktorý vedie kórejskú stranu, vládu a ľud, aby zachovali socializmus, presadzovali novú strategickú líniu a urýchlili priebeh politického urovnania otázky polostrova, a tak vytvorili dobré prostredie pre vlastný rozvoj.

Vyjadril svoju vôľu spoločne vyzdvihnúť krásnu budúcnosť vzťahov medzi Čínou a KĽDR a krásnu budúcnosť trvalého mieru a prosperity v regióne zdedením histórie, pripravením pevnej pôdy pre budúcnosť a dosiahnutím jednoty a spolupráce spolu so stranou KĽDR.

Banket prebiehal v srdečnej a priateľskej atmosfére.


Večer si najvyšší predstavitelia KĽDR a Číny, súdruh Kim Čong Un a súdruh Si Ťin-pching, vychutnali veľké masové telocvičné a umelecké vystúpenie pod názvom „Nepremožiteľný socializmus.“

Keď sa najvyšší vodca strany, štátu a ozbrojených síl KĽDR a jeho manželka Ri Sol Džu, spolu s prezidentom Si Ťin-pchingom a jeho manželkou Peng Liyuanom objavili na čestnej tribúne Štadiónu 1. mája, všetci účinkujúci a diváci srdečne privítali vedúcich predstaviteľov oboch krajín. Tí opätovali pozdrav nadšeným masám.

Deti darovali kytice súdruhovi Kim Čong Unovi, súdružke Ri Sol Džu, súdruhovi Si Ťin-pchingovi a Peng Liyuan.

Medzi divákmi boli prítomní súdruhovia Čche Rjong He, Pak Pong Džu a Kim Če Rjong, vedúci predstavitelia strany a vlády, predstavitelia orgánov ozbrojených síl, ministerstiev a národných inštitúcií a občania Pchjongjangu.

Vystúpenie si vychutnali aj Ding Xuexiang, Yang Jiechi, Wang Yi, He Lifeng, Song Tao a ďalší zástupcovia čínskej strany, členovia čínskeho veľvyslanectva, čínski hostia a študenti.

Uprostred hrania piesne „Priateľstvo KĽDR a Číny bude nesmrteľné“ boli vztýčené štátne vlajky týchto dvoch krajín.

Interpreti umelecky reprezentovali slávny vývoj a históriu hrdinského boja KĽDR, ktorý sa stala socialistickým štátom nezávislým v politike, sebestačným v ekonomike a samostatným v obrane, dosahujúc obrovské víťazstvá a prinášajúc epochálne zmeny pod vedením Kórejskej strany práce s bezmedzne veľkými osobami prechovávanými vo vysokej úcte.

Významné umelecké zoskupenia predviedli čínske piesne ako „Bez komunistickej strany niet novej Číny„, „Spievame o vlasti,“ „Teba ľúbim, Čína„, „Nový svet,“ „Vlajúca červená vlajka,“ ktoré pôsobivo reprezentovali myšlienky a pocity čínskeho ľudu, ktorý dosahuje prosperitu čínskeho národa pod vedením KS Číny.

Na pozadí sa premietali obrazy historického významu, ktoré ukázali hlbokú dôveru a priateľstvo, ktoré vytvorili vodcovia predchádzajúcich generácií oboch krajín a ktoré neustále rozvíjajú predstavitelia strán oboch krajín.

Priateľský cit zaplavil štadión uprostred pôsobivého predstavenia čínskych ľudových tancov a privítal tance a písmená „Nech žije nepremožiteľné priateľstvo a jednota medzi národmi KĽDR a Číny“.

Na konci predstavenia rozžiarili oblohu ohňostroje.

Súdruh Kim Čong Un spolu so súdruhom Si Ťin-pchingom, opäť vrelo zamávali účinkujúcim a divákom.

Kvetinové koše boli odovzdané účinkujúcim.

Súdruh Kim Čong Un a súdružka Ri Sol Džu spolu so súdruhom Si Ťin-pchingom a Peng Liyuan prišli na pódium, aby zablahoželali umelcom k ich úspešnému výkonu.


 

Prevzaté z Kórejskej ústrednej tlačovej agentúry (KCNA) – www.kcna.kp