Skip to content

CZ a SK studijní skupina - 3. page

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke 110. výročí narození soudruha KIM IR SENA

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

Vážený soudruhu maršále!

Naše společnost česko-korejského přátelství Pektusan si Vás dovoluje pozdravit u příležitosti 110. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena.

Jste pokračovatelem odkazu věčného prezidenta soudruha Kim Ir Sena, velkého myslitele, politika, skvělého, generála a velitele, který svou pílí, houževnatostí a schopnostmi dovedl revoluci k vítězství. Číst dál

Prohlášení semináře Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k 110. výročí narození velkého vůdce soudruha KIM IR SENA

Členové a sympatizanti Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, jakož i další pokrokově smýšlející lidé a přátelé korejského lidu, se setkali v sobotu 9. dubna v Praze, aby oslavili nadcházející 110. výročí narození soudruha Kim Ir Sena, velkého vůdce korejského národa a zakladatele myšlenky čučche.

Soudruh Kim Ir Sen je nejen symbolem korejského národně-osvobozeneckého boje, ale také jedním z nejvýznamnějších představitelů komunistického hnutí 20. století. Za jeho éry byla lidově demokratická Korea osvobozena zpod jařma japonské okupace a odolala zlověstným úkladům amerických imperialistů, ale také rozkvetla v květinovou zahradu socialismu, ve které mají občané zajištěnou důstojnou životní úroveň a tvoří velkou socialistickou rodinu. Číst dál

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI ke Dni zářící hvězdy

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

Vážený nejvyšší představiteli velice krásné a hrdé země, Korejské lidově demokratické republiky!

 

Rok 2022 je velkým svátkem nejen KLDR, ale celého mezinárodního pokrokového světa.

Je to rok, ve kterém společně s Vámi a Vaší zemí celý pokrokový svět oslaví výročí velkých vůdců Vašich a světových dějin. Vysoce uctíme 110. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, který vytvořil a v revoluční praxi uplatnil ideje čučche.

S hlubokou úctou si připomeneme také 80. výročí velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, který rozvinul čučche jako celistvý systém myšlenky a vyhlásil ji za nejvyšší program Korejské strany práce. Číst dál

Seminář v Praze k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA

Seminář Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k 80. výročí narození nejvyššího představitele Korejské lidově demokratické republiky velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila (Dni zářící hvězdy) se konal v sobotu 12. února 2022 v Praze.

Jednání řídil předseda soudruh RSDr. Jozef Servista. Kromě něho se zúčastnili 1. místopředseda soudruh Lukáš Vrobel, místopředseda soudruh Bc. Alexander Velitš, členové výboru, členové Společnosti Pektusan a pozvaní hosté.

Svou přítomností jednání poctili diplomaté Korejské lidově demokratické republiky, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec soudruh PhDr. Ču Won Čchol a rada velvyslanectví soudruh Ing. Kim Čchon Se. Číst dál

Nezapomenutelné dílo soudruha KIM ČONG ILA žije a vítězí

Projev prvního místopředsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha Lukáše Vrobela na semináři k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA, Praha 12. 2. 2022

 

Společně s lidem hrdinné Korejské lidově demokratické republiky a pokrokovými lidmi celého světa slavíme letošní Den zářící hvězdy, 80. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, velikána boje za socialismus a národní nezávislost.

Soudruh Kim Čong Il pocházel z revoluční a vlastenecké rodiny a narodil se 16. února 1942 v období vrcholícího ozbrojeného boje korejských partyzánů proti japonským okupantům. Nejen, že oba jeho rodiče patřili k předním organizátorům partyzánského, národně osvobozeneckého a komunistického hnutí, ale i další jeho předkové byli neohroženými revolucionáři. Není tedy překvapivé, že se od útlého věku věnoval studiu teorie vědeckého socialismu a praxe mezinárodního revolučního hnutí a zapojil se do politické práce pro velkou věc komunistické budoucnosti a pro záchranu a rozkvět svého národa, za doby jeho školních let zmasakrovaného vyhlazovací válkou amerických agresorů a jejich přisluhovačů a na jihu země potom nadále brutálním násilím drženého v jejich područí. Číst dál

Některé významné události v KLDR 2021-2022

Prezentace 1. místopředsedy soudruha Lukáše Vrobela na semináři k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA 12. 2. 2022

 

8. sjezd Korejské strany práce 5. – 9. 1. 2021 – soudruh Kim Čong Un zvolen generálním tajemníkem strany (do sjezdu předsedou).

 

Přehlídka, masové taneční slavnosti a další akce na oslavu sjezdu po jeho zakončení.

Číst dál

Prohlášení semináře k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA

Prohlášení semináře Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA (Dni zářící hvězdy)

 

Společnost Pektusan plně podporuje závěry, které přijalo 6. jednání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce pro slavnostní uctění 110. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a 80. výročí narození velkého generála soudruha Kim Čong Ila. Číst dál

Projev předsedy soudruha Jozefa Servisty na semináři k 80. výročí narození soudruha KIM ČONG ILA 12. 2. 2022

Vážené soudružky, soudruzi, sympatizanti a přátelé lidu KLDR!

Než začneme naše jednání, dovolte mi, abychom vzpomněli čtvrtého výročí úmrtí soudruha Jiřího Jarky a třetího výročí úmrtí soudruha RSDr. Jaroslava  Kafky. Současně uctíme památku všech zesnulých našich členů a sympatizantů minutou ticha. Děkuji.

Lépe se mi vyslovuje další přání, v němž chci jménem svým a jménem výboru Pektusanu popřát hlavně zdraví, spokojenost a vitalitu naší soudružce Věře Svobodové, která dne 2. 1. 2022 oslavila své kulaté 70. narozeniny. Dále chci popřát naší dlouhodobé člence soudružce Nataše Weberové všechno nejlepší k jejím velice hezkým 79. narozeninám. Číst dál

Dopis k 74 letům Korejské lidové armády

Vážený súdruh

Kim Čong Un

generálny tajomník Kórejskej strany práce

predseda pre štátne záležitosti KĽDR

vrchný veliteľ ozbrojených síl KĽDR

 

Vážený súdruh maršal!

 

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan Vás pozdravuje pri príležitosti 8. februára, sviatku založenia Kórejskej ľudovej armády, pravidelného vojska chrániaceho záujmy KĽDR a jej ľudu. Číst dál

Blahopřání k 80. narozeninám předsedy Společnosti Pektusan

10. ledna 2022 slaví 80. narozeniny předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche vážený soudruh RSDr. Jozef Servista, nositel Řádu přátelství Korejské lidově demokratické republiky 1. a 2. stupně. Při této příležitosti zveřejňujeme blahopřání od Společnosti korejsko-českého přátelství, doručené z Pchjongjangu. Číst dál

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k Novému roku 2022

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

 

Vážený soudruhu maršále!

 

Dovolte mi, abych Vám jako nejvyššímu představiteli Korejské lidově demokratické republiky, u příležitosti Nového roku 2022 vyjádřil hlubokou úctu za Vaši obětavou práci, kterou neustále vyvíjíte ke zvyšování životní úrovně velice pilného a pracovitého lidu, který svou krásnou zemi pod Vaším vedením jako vrchního velitele ozbrojených sil od roku 2011 přetváří v kvetoucí zahradou, která je příkladem i ostatním v budování socialismu pod vedením kimirsenismu-kimčongilismu. Číst dál

Uctění památky soudruha KIM ČONG ILA v Praze

Předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche soudruh RSDr. Jozef Servista a první místopředseda soudruh Lukáš Vrobel se dostavili 16. prosince na velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky v Praze, aby položením kytice květin a poklonou před obrazy slunečně usměvavých velkých vůdců uctili památku velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila u příležitosti 10. výročí jeho skonu. Číst dál

Dopis k 10. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha KIM ČONG ILA

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan, Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche a všichni pokrokoví lidé v naší zemi si s úctou připomínají památku velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila u příležitosti smutného 10. výročí jeho úmrtí. Číst dál

Deset let od úmrtí soudruha KIM ČONG ILA – jeho dílo žije a vítězí

Před 10 lety, 17. prosince 2011, zemřel ve věku 69 let nejvyšší představitel Korejské lidově demokratické republiky maršál (in memoriam generalissimus) Kim Čong Il.

Zpráva o jeho skonu byla zveřejněna o dva dny později a v českém (či slovenském) prostředí byla bohužel zastíněna hlučnou kampaní ohledně úmrtí posledního prezidenta Československa a následně po jeho rozbití prvního prezidenta České republiky Václava Havla.

Srovnávání soudruha Kim Čong Ila s občanem Václavem Havlem může snad působit neuctivě, není však snad vhodnějšího příkladu k prezentaci rozdílu mezi lidovým a protilidovým politikem, mezi revolučním vůdcem socialistické nezávislosti a mezi kontrarevoluční loutkou imperialistů. Číst dál

Zemřel soudruh Vilém Danda

Bolestně nás zasáhla smutná zpráva, že 18. října 2021 nás opustil ve věku 82 let soudruh Vilém Danda, dlouholetý člen výboru Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan.

Soudruh Vilém Danda, narozený 28. května 1939, byl dlouholetým členem a funkcionářem Komunistické strany Československa a později Komunistické strany Čech a Moravy. Před kontrarevolučním pučem byl náčelníkem Městského štábu Lidových milicí v Praze. Celý svůj život zasvětil boji za sociálně spravedlivou společnost, budování a obraně socialismu. Po obnově kapitalismu, kterou rozhodně odmítal, z celého srdce podporoval hrdinnou Korejskou lidově demokratickou republiku, která zůstala neporazitelnou pevností socialismu a antiimperialistické nezávislosti.

Čest jeho památce! Číst dál

Oslava 76. výročí Korejské strany práce v Praze

Zástupci Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan pod vedením předsedy soudruha RSDr. Jozefa Servisty si v pátek 8. října 2021 připomněli na velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky v Praze 76. výročí založení slavné Korejské strany práce. Přivítal je mimořádný a zplnomocněný velvyslanec soudruh PhDr. Ču Won Čchol a pracovníci velvyslanectví. Číst dál

Dopis k 76. výročí založení Korejské strany práce

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

Pchjongjang

 
 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

 

U příležitosti 76. výročí založení Korejské strany práce velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche zasílá srdečné bojové pozdravy ke vzniku Vaší strany, která položila základy socialistické společnosti.

Číst dál

Dopis k 73. výročí založení KLDR

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

Vážený soudruhu generální tajemníku Korejské strany práce a nejvyšší představiteli Korejské lidově demokratické republiky!

 

Nadešel den, kdy s hrdostí vzpomínáme vzniku KLDR. Současně s tím s vysokou úctou vzpomínáme velkého vůdce strany a lidu soudruha Kim Ir Sena, věčného prezidenta KLDR, který jako Slunce čučche svou houževnatostí, hlubokým myšlením a teorií a skvělou revoluční praxí dovedl korejský lid k velkému vítězství nad japonským imperialismem a ke vzniku KLDR dne 9. 9. 1948. Číst dál

Dopis k 76. výročí osvobození Koreje

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

U příležitosti Dne osvobození Koreje si spolu s Vámi a korejským lidem připomínáme den ukončení japonské okupace Koreje, která trvala od roku 1910 do roku 1945. Bylo to velké vítězství v dějinách Koreje. To nemůže být nikdy zapomenuto! Číst dál