Skip to content

CZ a SK studijní skupina - 2. page

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (10. část)

(Pokračování z 9. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

Mansude – pchjongjangská Letná

 

Tak jako Moranbong, Pivoňkový kopec, je pchjongjangským Petřínem, tak protější Mansude můžeme připodobnit k pražské Letné. Společné mají obrovské schodiště nahoru (i když na Mansude podstatně širší, a naopak mnohem nižší než na Letnou) a obrovské pomníky, i když z toho pražského (Stalinova) stojí po dlouhé desítky let jen podstavec.

Mansu znamená korejsky dlouhověkost nebo dlouhý a šťastný život, takže Mansude by bylo možné nazvat Vrchem dlouhého života nebo tak nějak. Na vrcholu kopce stojí rozlehlé Muzeum korejské revoluce a před ním Velký památník (na) Mansude, tvořený 22 metrů vysokým bronzovým sousoším velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila. Po obou stranách sousoší stojí dva památníky protijaponské války a socialistické revoluce, představující vlající rudé prapory, mezi nimi vlajku Korejské strany práce a vlajku KLDR, pod kterými je umístěno početné sousoší, představující revoluční bojovníky a budovatele socialistické společnosti. Na budově muzea se za sousoším nachází mozaika zobrazující horu Pektu (Pektusan), nejvyšší horu KLDR (2744 m n. m.) a posvátnou horu revoluce. Číst dál

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (9. část)

(Pokračování z 8. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

Mangjongde, místo 10 tisíc výhledů a rodiště velkého vůdce

 

Na západním okraji Pchjongjangu leží Mangjongde, kdysi samostatná obec, kde se 15. dubna 1912 narodil velký vůdce soudruh Kim Ir Sen. Dnes jde o významnou součást hlavního města, z velké části tvořenou moderními sídlišti z 80. let s panelovými domy o výši až 30-40 pater, kam vede z centra města široká třída Kwangbok (Osvobození) s tramvajovou tratí. Za Palácem školáků Mangjongde odbočuje vlevo ulice s tratí k tramvajové vozovně a z ní ulice k Revoluční škole Mangjongde, kolem které vede k rodnému domu soudruha Kim Ir Sena. Číst dál

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (8. část)

(Pokračování ze 7. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

Podzemní dráha – chlouba i bolest metropole

 

Metrem jsem v hlavním městě cestoval v letech 2018 a 2019, v každém roce jedinkrát, a to vždy na stejném úseku téže trasy, poprvé mezi konečnou stanicí Puhung(jok) (Rozkvět) a stanicí Keson(jok) (Triumfální), což je vzdálenost šesti stanic, a podruhé kratší trasu mezi stejnou konečnou a stanicí Ponghwa(jok) (Pochodeň), tedy jen tři stanice. (Koncovka složeného slova –jok, již uvádím v závorce, znamená „stanice“, v korejštině je součástí názvu a píše se s ním dohromady, ale v transkripci se většinou jako součást názvu neuvádí. V překladech různých názvů se koncovka složeného slova někdy překládá a někdy ne, proto vznikají rozdíly jako Pektusan / hora Pektu, Tedonggang / řeka Tedong, Mansude / vrch Mansu apod.) Číst dál

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (7. část)

(Pokračování ze 6. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

Ulice a doprava hlavního města

 

Pchjongjang je poměrně moderní velkoměsto o rozloze šestinásobku Prahy (přičemž jeho součástí jsou i poměrně vzdálené oblasti zcela venkovského charakteru) s asi dvojnásobkem obyvatel Prahy. Prakticky veškerá původní zástavba byla v letech 1950-1953 americkými agresory srovnána se zemí a do původní podoby bylo po válce obnoveno jen několik málo objektů. Z lidského a kulturního hlediska to byla nesmírná tragédie, ale také to umožnilo budování moderního velkoměsta prakticky na zelené louce, tedy spíše na spáleništi, a centrum města tedy není sevřeno do úzkých křivolakých uliček a netrpí nedostatkem prostoru, nýbrž naopak jej zdobí plánovitě založené prostorné ulice a náměstí. Hlavní ulice mají široké chodníky, z nichž část je vyhrazena pro cyklostezky. Často jsou zdobené krásnými vzrostlými metasekvojemi čínskými. V korunách některých z nich spočívají mohutná ptačí hnízda. Borovice a jiné rozeklané stromy jsou důsledně podepřeny či svázány. Stromy mají důsledně obílené spodní části kmenů, nejspíš hlavně z bezpečnostních důvodů, aby byly dobře vidět za tmy, když se v noci nesvítí. Menší dřeviny jsou vzorně ostříhány do předpisových tvarů, což souzní se vzorně posekanými trávníky. Číst dál

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (6. část)

(Pokračování z 5. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

 

Výstavy KIMIRSENií

 

Ale nyní něco trochu pro odlehčení.

Při každé návštěvě Koreje jsme navštívili budovu Výstaviště kimirsenií a kimčongil, věnovanou výstavám těchto dvou květin, patřících k hlavním symbolům KLDR. Kimirsenie (kilimsonghwa) je druh růžové orchideje a kimčongilie (kimčongilhwa) je červená begónie. Pěstování orchideje je poněkud složitější a málokdo dokáže vypěstovat kimirsenii mimo KLDR (neznám nikoho takového z ČR a SR; jednou jsme vezli její sazenici, ale zašla). O něco snadnější je vypěstovat červenou begónii, kimčongilii. Ne každá dovezená hlíza se ujala, ale jeden ze slovenských soudruhů ji úspěšně pěstuje dodnes. (Jedním z ocenění, které kimčongilie získala, je zlatá medaile z výstavy Flóra Bratislava v roce 1991.) Číst dál

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (5. část)

(Pokračování ze 4. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

Lidový palác kultury, mrakodrapy, já a Warmbier

 

Nemalá část našeho programu se konala v Lidovém paláci kultury, velkolepé stavbě z roku 1973 v tradičním korejském stylu, s prohnutými střechami jako z korejského středověku, ale s krovy z betonu místo dřeva. Palác je ozdoben obrovskými budovatelskými mozaikami. Tyto mozaiky byly krásné, velkolepé, ale částečně se již drolily. Ve vstupním sále se nachází mozaika zobrazující pohled na Pchjongjang v době vzniku stavby, s obrovskými nezastavěnými plochami, poli nedaleko centra, což už je dnes dávno minulost. I spousta tehdejší zástavby již zmizela, i když byla docela nová, poválečná (vždyť za Korejské války nezůstal z Pchjongjangu doslova kámen na kameni), přesto byly celé rozsáhlé bloky tehdejší zástavby v posledních asi patnácti letech zbořeny a nahrazeny novými, mnohem většími, modernějšími, pro bydlení i jiné účely jistě mnohem pohodlnějšími a praktičtějšími, ale postrádajícími již svéráz socialistického realismu své doby a podobné moderní zástavbě na celém světě. Číst dál

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (4. část)

(Pokračování z 3. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

Oděvy a odznaky

 

Velké oblibě cizinců z organizací přátelství se těšily korejské oděvy, které jsme si nechali šít na míru po změření ve Wolhjangu. Hotové byly do dvou dní a byly levnější než konfekce v běžných českých obchodech (celý oblek cca 5 tisíc Kč). Při jedné z návštěv jsem si takto opatřil černé již zmíněné sako s vysokým límcem, inminbok (v cizině známé také jako „maoistické“). Byl jsem jedním z mála cizinců jej v Koreji nosících a jedním z opravdu mála, kteří na něm nosili i odznak s velkými vůdci, stejně jako místní. Budilo to celkem značnou pozitivní pozornost, a ještě více při poslední návštěvě, kdy už jsem nosil i Řád přátelství. Číst dál

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (3. část)

(Pokračování z 2. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

Hotel a obchody, gejši a Jedovatá houba

 

Když nás poprvé autobus vyložil před vchodem do hotelu Korjo (anglicky Koryo) na Restaurační ulici (alespoň bylo nám řečeno, že se tak ulice jmenuje; v mapách Google se jmenuje jinak) v centru Pchjongjangu u hlavního nádraží, nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Připadalo mi nemyslitelné, že bychom mohli bydlet v tomto vyhlášeném luxusním hotelu, někdy označovaném jako „nejlepší v Koreji“ a patřícím k dominantám Pchjongjangu.

Hotel byl postaven v roce 1985 a jeho provoz byl zahájen Kim Ir SenemKim Čong Ilem (jak dokládají fotografie na nástěnkách v horní části foyer, která byla ve výtahu dříve značena jako 3. patro a pak předznačena na 2. patro, ačkoli z českého pohledu je to 1. patro). Je to zřejmě nejlepší a nejprestižnější hotel, v jakém může být ubytován návštěvník KLDR, pokud není nejvyšším cizím státníkem, kteří mají k dispozici jiná, neveřejná ubytovací zařízení. V květnu 2018 zde byl ubytován i tehdejší ministr zahraničních věcí USA Mike Pompeo. Číst dál

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (2. část)

(Pokračování z 1. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

Cesty tam a zpět, kontroly a zklamaný Potěmkin

 

Cestovat do KLDR bylo pro členy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan v období před pandemií koronaviru poměrně snadné. Velvyslanectví nabízelo cestu několika jejím členům zhruba dvakrát do roka u příležitosti významných státních svátků a mezinárodních akcí KLDR (Den slunce 15. 4. – výročí narození Kim Ir Sena; Den založení KLDR 9. 9.; případně Mezinárodní festival k oslavě velikánů hory Pektu v srpnu). Přednost měli členové výboru a jistě byl zájem o to, aby mezi účastníky byli jednak ti nejaktivnější z česko(slovensko)-korejského přátelství, jednak takoví, kteří budou schopni proběhlou cestu zpropagovat. Nebylo tedy nijak těžké stát se delegátem, s ohledem na poměrně tristní stav členské základny Pektusanu, tvořené převážně staršími lidmi, pro většinu z nichž by byla mnohahodinová cesta přes půl světa velmi vyčerpávající až nemožná a ne každý by ji také mohl zaplatit (jen letenky stály dohromady až cca 32 tisíc Kč, s výkyvy v řádu tisíců mezi jednotlivými roky). Číst dál

Vydána kniha Lukáše Vrobela „Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí“

Předseda České a slovenské studijní skupiny myšlenek čučche a nositel Řádu přátelství Korejské lidově demokratické republiky Lukáš Vrobel vydal knihu „Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí“ (v elektronické podobě, 197 stran, soubor PDF ke stažení zde – 9,56 MB). Kniha popisuje zážitky ze tří autorových návštěv v KLDR v letech 2017-2019 a některé souvislosti.
Číst dál

Zemřel soudruh Pavel Franěk

V úterý 20. září 2022 ve věku 76 let tragicky zahynul soudruh Ing. Pavel Franěk, MBA, DiS, člen České a slovenské studijní skupiny myšlenek čučche a dlouholetý člen Komunistické strany Čech a Moravy, dříve Komunistické strany Československa (od roku 1966).

Soudruh Pavel Franěk, narozený 27. března 1946, byl zaměstnán v odvětví zahraničního obchodu a cestovního ruchu, ve kterém také podnikal. Od prosince 2021 byl rovněž předsedou dozorčí rady nakladatelství FUTURA. Byl rozhodným zastáncem myšlenek socialismu a velkým příznivcem Korejské lidově demokratické republiky. Číst dál

100 let od narození soudruha Miloše Jakeše

Dnes si připomínáme 100 let od narození velkého přítele Korejské lidově demokratické republiky soudruha RSDr. Miloše Jakeše. V květnu 1988 generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruh Miloš Jakeš navštívil Korejskou lidově demokratickou republiku, kde jednal s generálním tajemníkem Korejské strany práce a prezidentem KLDR soudruhem Kim Ir Senem.

I po obnově kapitalismu v bývalé Československé socialistické republice zůstal soudruh Miloš Jakeš aktivním a rozhodným zastáncem socialismu a až do svého pozdního věku se účastnil akcí velvyslanectví KLDR a česko(slovensko)-korejského přátelství. Číst dál

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 90. výročí revoluční armády

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche si s úctou připomínají 90. výročí založení Korejské lidové revoluční armády, významné historické události s rozhodujícím významem pro vítězství korejské revoluce. Číst dál

Zahájenie medzinárodného internetového seminára pri príležitosti 110. výročia narodenia súdruha KIM IR SENA

V nedeľu 10. apríla čučche 111 (2022) bol prostredníctvom elektronického prenosu zahájený seminár, ktorého cieľom je pripomenúť si 110. výročie narodenia veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena. Zúčastnilo sa ho približne 120 účastníkov z rôznych krajín celého sveta, zástupcovia niekoľkých diplomatických zborov Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a predstavitelia Kórejskej asociácie spoločenských vedcov (KASS). Seminár hosťoval Ramón Jiménez López z Mexika. Svoje zastúpenie mala aj Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan.

Číst dál

Seminář Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan ke 110. výročí narození soudruha KIM IR SENA

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan uspořádala v sobotu 9. dubna 2022 v Praze seminář u příležitosti nadcházejícího Dne slunce, 110. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena (15. 4. 1912 – 8. 7. 1994).

Shromáždění bylo zahájeno státními hymnami Československé socialistické republiky a Korejské lidově demokratické republiky.

Jednání řídil předseda soudruh RSDr. Jozef Servista. Kromě něho se zúčastnili 1. místopředseda soudruh Lukáš Vrobel, místopředseda soudruh Bc. Alexander Velitš, členové výboru, členové Společnosti Pektusan a pozvaní hosté.

Svou přítomností jednání poctili diplomaté Korejské lidově demokratické republiky, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec soudruh PhDr. Ču Won Čchol a 3. tajemník velvyslanectví soudruh Ri Kjong Son.

Číst dál

Projev předsedy soudruha Jozefa Servisty na semináři Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan 9. 4. 2022 ke 110. výročí narození soudruha KIM IR SENA

Vážené soudružky, soudruzi, sympatizanti, přátelé Korejské lidově demokratické republiky!

Korejská lidově demokratická republika v letošním roce oslavuje dva velikány, kteří v dějinách KLDR sehráli velice významnou a důstojnou roli. Jedná se o soudruha Kim Ir Sena, věčného prezidenta KLDR a věčného generálního tajemníka Korejské strany práce soudruha Kim Čong Ila.

Společnost Pektusan uctila vzpomínkou soudruha Kim Čong Ila v únoru tohoto roku. Dnešního dne pořádáme seminář k připomenutí člověka, který byl svým hrdinským postojem tvůrcem vzniku KLDR. Jeho krédem bylo: „Věříš-li v lid a opíráš se o jeho sílu, stokrát zvítězíš. Opustíš-li lid, stokrát prohraješ.“ Toto krédo neopustil v průběhu svého života. On byl u všech rozhodujících událostí, které v KLDR proběhly. Číst dál

110 let od narození génia revoluce, velkého vůdce soudruha KIM IR SENA

Projev 1. místopředsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruha Lukáše Vrobela na semináři ke Dni slunce 9. dubna 2022

 

15. dubna tomu bude již 110 let od narození génia revoluce, velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, v Mangjongde u Pchjongjangu. Z hlediska lidského života je to velmi dlouhá doba a soudruh Kim Ir Sen již téměř tři dekády bohužel není mezi námi. Jeho dílo však stále žije a vítězí nejen v socialistické Koreji, ale je příkladem i pokrokovým lidem celého světa. Se vznešeným dílem mnoha velkých revolucionářů světových dějin tomu tak nebylo a není, zvláště po vlně kontrarevolucí v bývalých socialistických státech. Jednou z nehynoucích zásluh soudruha Kim Ir Sena je skutečnost, že dokázal zabezpečit předávání revoluce z generace na generaci a stabilitu socialistického zřízení v severní polovině Koreje navzdory nesčetným obtížím a úkladům nepřátel a zrádců. Číst dál

Některé významné události v Koreji v roce 2022

(prezentace prvního místopředsedy soudruha Lukáše Vrobela na semináři Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan 9. 4. 2022)

 

Leden

 

  1. 1. – Oslavy Nového roku, slavnostní vztyčení státní vlajky na Kim Ir Senově náměstí; s. Kim Čong Un navštívil Palác slunce Kumsusan a vyfotografoval se před ním se zasloužilými pracovníky a novátory; nové plakáty vyzývající celý lid k realizaci usnesení 4. pléna 8. Ústředního výboru strany

Číst dál

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k 10. výročí zvolení do nejvyšších stranických a státních funkcí

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

Jménem společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche se připojujeme k těm, kteří Vám v této době blahopřejí k desátému výročí zvolení do nejvyšších funkcí Korejské lidově demokratické republiky.

Dne 11. dubna 2012 jste byl zvolen do funkce prvního tajemníka Korejské strany práce a dne 13. dubna 2012 se stal prvním předsedou tehdejšího Výboru státní obrany Korejské lidově demokratické republiky (nyní předsedou pro státní záležitosti KLDR). Tím jste se postavil do čela strany a státu a do čela korejské revoluce a stal jste se velkým vůdcem budování odkazu prezidenta Kim Ir Sena a velkého generála Kim Čong Ila. Stal jste se nejvyšším vůdcem Korejské lidově demokratické republiky. Číst dál