Skip to content

19. rozšířené zasedání politbyra 8. ÚV KSP


 
Pchjongjang 25. ledna čučche 113 (2024) (KCNA) – 23. a 24. ledna se konalo 19. rozšířené zasedání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, jehož cílem bylo přesně stanovit epochální milník v rozvoji místního průmyslu.

Shromáždění se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Tajemník Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Kim Če Rjong podal zprávu o hlavním bodu programu.

Po zprávě následovala diskuse.

Během rozšířeného zasedání politbyra se konala dvoudenní jednání sektorových sekcí ve směru diskuse nastíněné soudruhem generálním tajemníkem.

Jednání předsedali členové politbyra Ústředního výboru strany.

Na rozšířeném zasedání politbyra bylo jednomyslně přijato usnesení o energickém provádění stranické politiky pro rozvoj místního průmyslu.

Tajemník Ústředního výboru strany soudruh Pak Čong Čchon přečetl rozkaz předsedy Ústřední vojenské komise KSP „O mobilizaci jednotek lidové armády k boji za realizaci rozhodnutí 19. rozšířeného zasedání politbyra 8. Ústředního výboru strany k provedení revolučního obratu v místním průmyslu”.

Vážený soudruh Kim Čong Un přednesl hlavní projev „O rázném provádění stranické politiky 20 × 10 pro rozvoj periferií“. (Význam tohoto názvu zpráva neobjasňuje, pozn. překl.)
 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp