Skip to content

Dopis velvyslanectví KLDR k 70 letům diplomatických styků

Dopis Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan velvyslanectví Korejské lidově demokratické republiky v Praze k 70. výročí navázání diplomatických vztahů Československé republiky a Korejské lidově demokratické republiky

 

Vážení soudruzi!

 

Zasíláme srdečné pozdravy Vám a všemu korejskému lidu u příležitosti 70. výročí navázání diplomatických styků Československé republiky a Korejské lidově demokratické republiky dne 21. října čučche 37 (1948).

Jsme hrdi na více než 40 let přátelských vztahů našich zemí, spojených budováním socialistické společnosti a bojem proti imperialismu.

Rozhodně odmítáme činy a prohlášení představitelů Československa a jeho následnických států ve vztahu ke Koreji po kontrarevoluci v roce 1989, které poškodily vzájemné vztahy. Velice si vážíme toho, že i ve změněné politické situaci, nepříznivé pro pokrokové síly v naší zemi, jsou zachovány diplomatické styky na úrovni velvyslanectví.

Doufáme a věříme, že v budoucnu dojde k opětovnému zlepšení vztahů České a Slovenské republiky s Korejskou lidově demokratickou republikou na zásadách nezávislosti, míru, přátelství a společenského pokroku.

Jsme rádi, že můžeme svou činností přispívat k rozvoji československo-korejského přátelství a propagaci socialistické společnosti v Korejské lidově demokratické republice, která je příkladem pokrokovým lidem celého světa.

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan 

v Praze dne 18. října čučche 107 (2018)

 

O dějinách a současnosti diplomatických vztahů s Korejskou lidově demokratickou republikou pojednává samostatná stránka.