Skip to content

Predsedníčkin deň

Denná rutina súdružky Kim Jong Bok začína „rannou prechádzkou“. Skoro ráno odchádza zo svojho domu v pracovnom oblečení smerom na družstevné polia.

Už 25 rokov súdružka Kimová pracuje ako predsedníčka správnej rady Zeleninového poľnohospodárskeho družstva Mangjongde v okrese Mangjongde. Vo vrecku vždy nosí malý „zápisník pokladov“ a nikdy sa nezmýli pri zapisovaní stavu polí a zmene rastu plodín na ňom. Zároveň v knihe vypracováva dôkladný plán hospodárenia na deň, týždeň, mesiac a štvrťrok. Až po pohľade na ryžové a zeleninové polia ide predsedníčka do správnej rady.

O ôsmej hodine rannej organizuje vo svojej kancelári podrobný denný plán práce na základe jej prieskumu – prispôsobuje prideľovanie práce a strojov, smeru a postupu každodennej práce. Potom odíde do vedecko-technického vzdelávacieho priestoru, ktorý sama vytvorila. Tam majú spolu s technickým personálom družstva, vrátane hlavného inžiniera a referenta technických záležitostí, pravidelnú videokonferenciu s učiteľmi a výskumníkmi na Fakulte prírodných vied Univerzity Kim Ir Sena prostredníctvom štátnej počítačovej siete na tému „Uvádzanie modernej vedy a techniky v poľnohospodárskom sektore.“

Kimovej syn Čon Čchol, postgraduálny študent, sa tiež zúčastňuje stretnutia. Je spoľahlivým asistentom svojej matky. Predsedníčka toho času s pomocou jej syna vyvinula a aplikovala pokročilé poľnohospodárske metódy, ako je ekologické poľnohospodárstvo pomocou slimákov a horizontálnej orby ryžového poľa. Ambíciou jej syna je ísť v jej šľapajách po absolvovaní postgraduálneho štúdia a prispieť veľkým podielom k zlepšeniu odbornosti a intenzifikácie poľnohospodárstva. Na videokonferencii sa diskutovalo aj o problémoch súvisiacich s fungovaním priestoru vzdelávania v oblasti vedy a techniky pre pracovníkov v poľnohospodárstve a zavedením najnovších vedeckých a technologických poznatkov.

O druhej hodine popoludní súdružka Kimová opúšťa svoju kanceláriu a ide k pracovnej skupine č. 3. Je to pracovisko, kde začala pracovať ako členka družstva pred viac ako 40 rokmi. Z tohto dôvodu mu venuje ešte väčšiu pozornosť. Členovia pracoviska práve hnoja zeleninové pole. Je medzi nimi i Jong Sil, najmladšia pracovníčka pracovnej skupiny, ktorá bola pohrúžená do práce. Jong Sil bola pridelená k tejto pracovnej skupine pred mesiacom. Sediac za ňou ju súdružka Kimová starostlivo učila, koľko hnoja je potrebného na rastlinu a ako rozhadzovať hnoj. Korigujúc prácu Jong Sil a utierajúc si pot z tváre súdružka Kimová povedala: „Ak chcete mať veľké plody, musíte poľnohospodárstvu oddať svoje srdce a dušu. Aj keď krajina nemôže hovoriť, dokáže čítať myšlienky hospodára.“

„Oddajte srdce a dušu!“ – to je celoživotná úloha a krédo súdružky Kimovej. V ten deň pracovisko prekonalo plán hnojenia o 30%.

Teraz je šesť hodín večer a farmári sú na ceste domov. Predsedníčka však smeruje do domu Ri Tu Čchila (93), ktorý je najstarším obyvateľom farmy. „Ach, naša predsedníčka prišla. Len na Teba čakám,“ povedal Ri.

Odkedy sa súdružka Kimová stala poslankyňou Najvyššieho ľudového zhromaždenia pred 20 rokmi, oboznamuje sa so životnými podmienkami svojich pracovníkov po práci a rieši ich problémy. Všetci pracovníci farmy ju preto nazývajú „Naša zástupkyňa“ a „Naša predsedníčka.“

„Máte nejaké problémy?“ opýtala sa súdružka Kimová.

„Nič. Nemám starosti s jedlom ani oblečením. Žiadne nepríjemnosti. Snažíš sa tvrdo bojovať za poľnohospodárskych pracovníkov. Si pre mňa ako vlastná dcéra. Teraz mám vo zvyku čakať na Teba každý večer,“ povedal starý muž srdečne.

„To nestojí za reč. Je to pre nás, poslancov Najvyššieho ľudového zhromaždenia, povinnosť.“

Potom predsedníčka povedala, že jeho dlhý život priniesol šťastie jeho rodine, ako aj prosperitu družstvu a zdôraznila, že by mal dbať o svoje zdravie v tomto horúcom počasí. Až potom odišla z domu. A pokračovala v návšteve iných poľnohospodárskych pracovníkov i pýtala sa ich, či im nechýba ryža, iné potraviny alebo palivové drevo. Až keď si overila, že nikto nemá problém, zamierila do svojho domu s myšlienkou, že pracovníkom venovala ďalší deň.

Naša vlasť – naenara.com.kp