Skip to content

Pokrytecký ťah Mexika: Vyhostili veľvyslanca KĽDR

9. septembra čučche 106 (2017) – Prezident Mexika sa rozhodol vyhostiť z krajiny veľvyslanca KĽDR. Zámienkou pre tento krok mali byť „jadrové aktivity KĽDR,“ avšak skutočným dôvodom je pokrytecká snaha votrieť sa do priazne Spojených štátov amerických a presvedčiť ich, aby zachovali Severoamerickú dohodu o voľnom obchode. 

Veľvyslanec KĽDR v Mexiku, súdruh Kim Hjong Gil, uviedol, že napäté vzťahy medzi KĽDR a USA nie sú starosťou Mexika. „Preto vyjadrujem veľkú nespokojnosť s bilaterálnymi diplomatickými opatreniami prijatými mexickou vládou, ktorá tvrdí, že má zvrchovanú zahraničnú politiku,“ dodal veľvyslanec.

Kvôli svojím kapitalistickým záujmom sa začalo Mexiko v poslednom období správať pokrytecky nielen voči KĽDR, ale aj Venezuele, ktorú sa imperialistické mocnosti rovnako snažia dostať do medzinárodnej izolácie.

Hrubo odsudzujeme pätolizačské správanie Mexika a kroky spojené s vyhostením veľvyslanca KĽDR v Mexiku.

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan