Skip to content

Slavnostně otevřena Armádně-lidová elektrárna Kumjagang

MM00245747

Kumja (Kumya), 4. srpna čučche 105 (2016) (KCNA) – Obrovská Armádně-lidová elektrárna Kumjagang byla úspěšně vybudována v oblasti Východokorejského moře.
Inaugurace elektrárny přinesla pokrok v napájení, jednom z předpokladů pro provádění pětileté strategie pro národní rozvoj ekonomiky, a umožnila zvýšit zemědělskou produkci tím, že brání povodním a uspokojivě zásobuje zavlažovací vodou v oblasti řeka Kumja.
Inaugurační obřad se konal 3. srpna.

uv_ksp_09O Su Jong

Přítomni byli O Su Jong, místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce, příslušní funkcionáři, vojáci, stavitelé a zaměstnanci elektrárny.
Zahajuje
obřad, O Su Jong řekl, že je cenným uskutečněním moudrého vedení velkých vůdců, kteří osobně iniciovali stavbu elektrárny a řídili velký, přírodu měnící projekt a zásluhou KSP, že elektrárna byla úspěšně postavena jako velká energii produkující základna, výrazně přispívají k vyřešení otázky elektrické energie země a jako monumentální stavba v éře songun.

MM00245748Vyzval funkcionáře a zaměstnance elektrárny, aby trvale organizovali práci pro správu a renovaci vybavení, zvýšili efektivitu generátorů a udrželi je v běhu vysokou rychlostí na základě moderní vědy a techniky, a tudíž plně vyráběli elektrickou energii potřebnou pro hospodářský rozvoj a zlepšení životní úrovně lidu.
Zdůraznil, že je třeba, aby zvýšili výrobu elektrické energie, vylepšili strojovnu, součásti a okolní prostředí, a tím oslavili zásluhy vedení strany.

MM00245749
Vyzval k jistému vybudování největší moci na světě, kde si její lidé užijí veškeré štěstí, odvážným představením kampaně provádění zásluh velkých vůdců a dodržování zásad strany, a tím, že vytvoří novou rychlost Mallimy (legendární rychlý kůn, pozn. překl.) nepřetržitě v budování silné socialistické země, věrni úkolům nastoleným maršálem Kim Čong Unem na sedmém sjezdu Korejské strany práce.

KCNA.kp

MM00245750