Skip to content

Dopis místopředsedy KSČM velvyslanectví KLDR

Velvyslanectví KLDR

Praha

 

Vážení soudruzi,

dovolte mi, abych popřál mnoho štěstí lidu KLDR, úspěchy v obraně míru, neutuchající revoluční odhodlání jako doposud a nové tvůrčí činy v budování socialistické vlasti k letošnímu výročí konce Velké vlastenecké války na Korejském poloostrově.

Dovolte mi připomenout minulé výročí navázání diplomatických vztahů mezi revoluční vládou Národní fronty ČSR a nově vzniklou KLDR v čele s velkým přítelem československého lidu, revolucionářem a významnou osobností komunistického hnutí Kim Ir Senem.

Využiji této příležitosti, abych vzdal hold nejen Vašim padlým bojovníkům v této válce s imperialismem, ale rovněž všem, kteří denně bojují své bitvy proti dnešnímu imperialismu, za rozkvět vlastní země, která jde ve své suverenitě příkladem národům uzurpovaným imperialismem.

Jsem přesvědčen, že vlna mediálních i politických lží o KLDR zažívá svůj odliv a životaschopnost idejí zakladatele Vaší vlasti spolu s učením Marxe a Lenina dokazuje svoji životaschopnost i v extrémně náročných podmínkách nehumánní a genocidní blokády. Neústupnost Korejců, jejich morální převaha i elán nenahlodaný maloměšťáckým egocentrismem je náležitým darem k tomuto slavnému výročí.

Věřím, že stejně jako Korejci přečkali zničující válku a blokádu, dokáží, aby následující období bylo érou velkého rozkvětu a štěstí.

 

Ať žije česko-korejské přátelství,

ať žije výročí konce korejské Velké vlastenecké války!  

 

Stanislav Grospič

předseda OS ČMS

místopředseda KSČM

 

Stanovisko Stanislava Grospiče k uzavřenému jednání RB OSN o KLDR

Reakce na:

Mluvčí Ministerstva zahraničních věcí KLDR odsoudil uzavřené zasedání Rady bezpečnosti OSN

 
Zásady mezinárodního práva formulované OSN nesmějí být jednostrannými akty velmocí, které chtějí uplatňováním vlastní hegemonistické politiky narušovat suverenitu dalších zemí. Nelze schvalovat, aby státy zodpovědné za řadu válečných agresí, útlak a masivní vykořisťování ostatních národů, a nakonec i vlastních občanů, určovaly budoucnost nezávislých států a podřizovaly národy svým mocenským choutkám a sobeckým politickým či ekonomickým zájmům.

Schvalovat pod rouškou neutrality a „diplomacie“ takovéto jednání je pokrytectví, které přináší pouze negativní výsledky. Jako komunisté bojujeme za obhajobu zájmů nezávislých států a bojujících národů světa proti imperialismu, proti hegemonistickým ambicím a proti jakémukoli útlaku obecně. Samozřejmě nesouhlasíme s jednostrannými požadavky odzbrojení suverénních států, s jednostranným diktátem a s politikou nehumánního nátlaku ve formě blokády a sankcí. 

Proto považuji negativní korejské stanovisko k uzavřenému jednání RB OSN a k protikorejským rezolucím za oprávněné. Korejská lidově demokratická republika má plné právo na obranu suverenity své země i lidu jakýmikoli adekvátními prostředky. Vede ji k tomu tragická, ale i vítězná zkušenost Velké vlastenecké války let 1950–53.

 

JUDr. Stanislav Grospič

místopředseda KSČM

předseda OS ČMS