Skip to content

Šťastný domov trojčat

 

V Koreji je narození trojčat považováno za příznivé znamení pro zemi, šťastnou událost, a trojčata jsou vychovávána na státní útraty.

Teprve tehdy, když váha přesahuje 4 kg, mohou opustit Pchjongjangskou porodnici a až do čtyř let vyrůstají v Pchjongjangském dětském domově a podobných institucích v provinciích.

 

V současné době vyrůstají v Pchjongjangském dětském domově, postaveném v říjnu 2014 na břehu malebné řeky Tedong, šestera trojčata. Každá trojčata zde mají několik matek; jsou to sestry a lékařky, které jsou zodpovědné za jejich zdraví a ošetřování.

Jak se říká, narození znamená mnoho, ale výchova je více. Starají se o trojčata s takovou mateřskou náklonností, že je děti nazývají matkami. Každý měsíc měří výšku a hmotnost trojčat a vypracovávají plány řízení výživy pro každé dítě v těsné konzultaci s odborníky.

Trojčata procházejí každé čtvrtletí lékařskou prohlídkou v dětské nemocnici Okrju, která je také zodpovědná za jejich zdraví. Jakmile je objeven abnormální příznak, jsou přijata do nemocnice a poté je jim poskytnuta intenzivní péče. Zaměstnanci dětského domova se také snaží najít talent dětí, sledujíce jejich růst.

Kdykoli jejich rodiče navštíví dětský domov, rostoucí trojčata jim přinášejí potěšení. Otec tříletých trojčat – chlapců Won Kang Song, Won Kang De a Won Kang Guk – řekl: „Obával jsem se o jejich zdraví těsně po jejich narození. Ale nyní jsou v dobrém zdravotním stavu díky personálu Pchjongjangské porodnice a Pchjongjangského dětského domova a nevím, jak jim dostatečně poděkovat.“

 
 

Mun Kwang Bong

foto Hong Kwang Nam

Časopis „Korea“ („Čoson“) č. 757, 2 / čučche 108 (2019), http://www.korean-books.com.kp