Skip to content

Kim Čong Un vyhlásil výstavbu ulice Rjomjong

MM00240681

Pchjongjang, 18. března čučche 105 (2016) (KCNA) – Kim Čong Un, první tajemník Korejské strany práce, první předseda Komise národní obrany KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, vyhlásil výstavbu ulice Rjomjong (Ryomyong) a vyložil úkoly pro ni na místě, ačkoli byl velmi zaneprázdněn svým vedením průběhu 70denní kampaně a rozhodným mařením pohybů nepřátel KLDR v duchu útoku z Pektu.

Ulice bude postavena v prostoru mezi Palácem slunce Kumsusan a křižovatkou Rjonghung (Ryonghung) v Pchjongjangu. Vida Palác slunce Kumsusan, posvátný chrám čučche, kde jsou pohřbeni prezident Kim Ir Sen (Kim Il Sung) a vůdce Kim Čong Il, a kopec Rjongnam (Ryongnam), kde vůdce učinil historickou přísahu „Ó, Koreo, dodám Ti slávu!“, Kim Čong Un pojmenoval ulici, která má být postavena, „ulicí Rjomjong“ v tom smyslu, že je významným místem, odkud vyšlehl plamen korejské revoluce.

MM00240682

Prozkoumal rozložení ulice, mapu zobrazující pohled na ni z ptačí perspektivy a desku s jejím modelem a dal instrukce pro výstavbu ulice jako monumentální stavby názorně demonstrující myšlenku Korejské strany práce podchycení významu vědy a talentů a moci socialistické Koreje.

Podstatou její výstavby je skvěle postavit obytné domy pro vědce a výzkumníky, včetně pedagogů Kim Ir Senovy univerzity, jesle, školku, prádelnu, poštu a další veřejná budovy a vybavení veřejných služeb, řekl a zdůraznil nezbytnost prosazení výstavby univerzitní budovy č. 3 ve stejnou dobu.

MM00240683

Záměrem strany je postavit ulici Rjomjong jako energeticky úspornou a zelenou ulici 21. století, řekl a dodal, že projekční a stavební jednotky si mají dál za cíl zajištění systémů osvětlení a vytápění prostorů domů a veřejných budov solárními panely, geotermální energií a přírodním světlem a vybudovat střešní skleníky k zazelenění.

Řka, že by rád vyslal vojenské stavitele, kteří se podíleli na výstavbě Ulice vědců Mirae, k výstavbě ulice Rjomjong dle rozkatu nejvyššího velitele KLA, dal pokyn celé straně, státu a společnosti k pozitivní pomoci výstavbě a vládu, komise, ministerstva a státní instituce, aby se ujaly vedení této práce. Stavba ulice není jen pro vytvoření ulice, ale poskytuje politickou příležitost jasně ukázat ducha KLDR statečně uhánějící vpřed, překonávajíc světovou úroveň přes všechny druhy sankcí a tlaku ze strany imperialistů USA a jejich následovníků, ducha země přistoupivší k uskutečnění nejušlechtilejšího ideálu lidu a pravdy, že je schopna dobře kráčet svou vlastní cestou a nic není pro ni nemožné vykonat, když k tomu má vůli, řekl.

MM00240686

Bera na vědomí, že výstavba ulice Rjomjong je nelítostnou bitvou s imperialisty USA a jejich následovníky, zvolal po dokončení výstavby v tomto roce k inspiraci vojsk a lidu vírou v jisté vítězství a optimismem a dalšímu prokázání moci KLDR, vytesavší svou jasnou cestu, předvídající její růžovou budoucnost, a tradic stále vítězné čučche Koreje, které svět nikdy nepochopil ani tak nemůže učinit.

Doprovázali ho Čo Jong Won (Jo Yong Won), Kim Jo Čong  (Kim Yo Jong) a Kim Chang Gwang, zastupující ředitele oddělení ústředního výboru KSP.

KCNA, http://www.kcna.kp

MM00240690 MM00240687 MM00240688 MM00240689