Skip to content

Masové tělocvičné aktivity v první Den sportu nového roku

Pchjongjang 15. ledna čučche 113 (2024) (KCNA) – U příležitosti prvního Dne sportu v novém roce prováděli obyvatelé různých míst rozličné masové tělocvičné aktivity.

Masové tělocvičné aktivity, pořádané na různých místech u příležitosti prvního Dne sportu v novém roce, jasně prokázaly správnost a životnost tělovýchovné politiky naší strany a dodaly energii boji našeho lidu, naplněného nadšením a sebevědomím pro zahájení nové éry komplexního rozvoje socialismu našeho stylu a rozkvětu státu. Číst dál

Shromáždění odhodlání mládeže a další shromáždění v provinciích

Pchjongjang 11. ledna čučche 113 (2024) (KCNA) – 10. ledna se na náměstí před Domem kultury 25. dubna uskutečnilo shromáždění odhodlání předvoje mládeže k důslednému plnění závěrů 9. pléna 8. Ústředního výboru strany.

Zúčastnil se vedoucí oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Ri Tu Song, vedoucí funkcionáři Svazu mládeže, mládež a studentstvo Pchjongjangu a členové Pektusanské úderné brigády hrdinné mládeže. Číst dál

Vážený soudruh KIM ČONG UN vedl na místě práci hlavních vojenských továren


 
Pchjongjang 10. ledna čučche 113 (2024) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un 8. a 9. ledna vedl na místě práci hlavních vojenských továren, kde se obeznámil se situací ve výrobě zbraní a vojenské techniky.

Doprovázely ho vedoucí kádry Ústředního výboru strany a orgánů ozbrojených sil, mezi nimi soudruzi Čo Čchun Rjong, Kim Če Rjong, O Su Jong, Kang Sun Nam, Kim Čong Sik, soudružka Kim Jo Džong a soudruh Čang Čchang Ha. Číst dál

Provinční shromáždění k plnění úkolů prosincového pléna ÚV KSP

Pchjongjang 9. ledna čučche 113 (2024) (KCNA) – V provinciích Severní Pchjongan, Jižní Pchjongan, Jižní Hwanghe, Severní Hamgjong, Rjanggang a městě Nampcho se konala shromáždění k důkladnému uskutečnění závěrů 9. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Setkání se zúčastnili funkcionáři, pracující, mládež a studentstvo z místních stranických a státních orgánů a odborových organizací, továren, podniků, farem, univerzit atd. Číst dál

Vážený soudruh KIM ČONG UN řídil na místě práci nového Drůbežářského závodu Kwangčchon


 
Pchjongjang 8. ledna čučche 113 (2024) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un 7. ledna na místě řídil práci nového Drůbežářského závodu Kwangčchon.

Doprovázela ho jeho vážená dcera.

Dále jej doprovázeli člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda vlády soudruh Kim Tok Hun a vedoucí kádry Ústředního výboru strany soudruzi Ri Il Hwan, Čon Hjon Čchol, O Su Jong, Ču Čchol Gju, Kim Jong Su a soudružky Kim Jo Džong a Hjon Song Wol. Číst dál

Vážený soudruh KIM ČONG UN vedl práci hlavního závodu na výrobu raketových podvozků

Pchjongjang 5. ledna čučche 113 (2024) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un na místě vedl práci hlavního závodu na výrobu vojenských raketových podvozků, který denně zvyšuje produkci mimořádným zvýšením duchovní síly a vlasteneckého nadšení mas a srdečně podporuje myšlenky pléna Ústředního výboru strany z prosince 2023. Číst dál

Shromáždění odhodlání pro důsledné plnění závěrů 9. pléna 8. ÚV KSP

Pchjongjang 6. ledna čučche 113 (2024) (KCNA) – 5. ledna se v Pchjongjangu konalo shromáždění odhodlání k důslednému plnění usnesení 9. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Shromáždění, které se konalo na Stadionu 1. máje, se zúčastnili vedoucí funkcionáři, pracující a studenti Pchjongjangu.

Na tribuně byli přítomni člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda vlády soudruh Kim Tok Hun a kádry strany a vlády, mezi nimi soudruzi Ri Il Hwan, Čon Hjon Čchol, Pak Čong Gun, Ču Čchol Gju a Pak Hun, vedoucí funkcionáři města a novátoři práce. Číst dál

Nové plakáty povzbuzující všechen lid

Pchjongjang 3. ledna čučche 113 (2024) (KCNA) – Byly vytvořeny nové plakáty, které pozvedají všechen lid k dosažení velkolepých cílů pro rok 2024 stanovených Ústředním výborem veliké strany.

Plakáty „Důkladně uskutečněme závěry 9. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce!“, „Spojme se ve vlastenectví!“ a další ukazují revoluční vůli všeho lidu dosáhnout velkých změn, jež se zapíší do dějin země v letošním boji. Číst dál

Vážený soudruh KIM ČONG UN si prohlédl výstavu zemědělských strojů


 
Pchjongjang 3. ledna čučche 113 (2024) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un si 2. ledna prohlédl Výstavu zemědělské techniky.

Váženého soudruha generálního tajemníka doprovázely kádry strany a vlády, mezi nimi soudruzi Kim Tok Hun, Čo Jong Won, Čon Hjon Čchol, O Su Jong, Ču Čchol Gju, Ri Čchol Man a Jang Sung Ho. Číst dál

Za účasti váženého a milovaného otcovského maršála KIM ČONG UNA se slavnostně konal dětský novoroční koncert


 
Pchjongjang 2. ledna čučche 113 (2024) (KCNA) – 1. ledna se v Paláci školáků Mangjongde slavnostně konal novoroční koncert školáků a dětí na počest roku 2024.

Místo konání překypovalo radostí a nadšením školáků, kteří měli tu čest zazpívat v nejšťastnější novoroční den na světě před váženým maršálem Kim Čong Unem, milovaným otcem velké rodiny celé země. Číst dál

Skončilo rozšířené 9. plénum 8. ÚV KSP


 
Pchjongjang 31. prosince čučche 112 (2023) (KCNA) – Historické rozšířené 9. plenární zasedání 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, které hrdě shrnulo vítězství dosažená v roce 2023 jednotným bojem naší strany a lidu a určilo směr a plány rozvoje stranických a státních záležitostí v novém roce, se konalo ve dnech 26. až 30. prosince čučche 112 (2023) v sekretariátě Ústředního výboru strany, nejvyšším štábu revoluce. Číst dál

Rozšířené 9. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce


 
Pchjongjang 27. prosince čučche 112 (2023) (KCNA) – V atmosféře soustředěného vysokého očekávání a bedlivé pozornosti všech členů strany, pracujících a vojáků lidové armády, kteří si dychtivě přejí mocný pochod vstříc ještě větším vítězstvím, bylo 26. prosince svoláno plénum Ústředního výboru Korejské strany práce do sekretariátu strany, štábu naší revoluce.

Za politbyro ÚV KSP předsedal plénu soudruh Kim Čong Un. Číst dál

Všechen lid si připomněl 12. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha KIM ČONG ILA

Pchjongjang 18. prosince čučche 112 (2023) (KCNA) – U příležitosti 12. výročí úmrtí velkého generála položili funkcionáři, pracující lid, vojsko lidové armády a studenti květinové koše a kytice k bronzovým sochám velkého vůdce a velkého generála a mozaikám s jejich slunečně usměvavými portréty na různých místech země.

U příležitosti dne největšího národního smutku proudil nekonečný proud lidu do Paláce slunce Kumsusan, nejvyšší svatyně čučche, kde leží ve své životní podobě velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il. Číst dál

Vážený súdruh KIM ČONG UN navštívil Palác Slnka Kumsusan

 
Pchjongjang 17. decembra čučche 112 (2023) (KCNA) – Všetok ľud v KĽDR vrúcne myslí na veľkého vodcu súdruha Kim Čong  Ila, ktorý je vždy živý ako ich slnko a dodáva nevyčerpateľnú životaschopnosť ich neúnavnej snahe o víťazný pokrok a dosiahnutie cieľa budovania mocnej socialistickej krajiny a s najhlbšou úctou obracia svoj zrak na Palác Slnka Kumsusan, posvätný chrám čučche, pri príležitosti 12. výročia jeho úmrtia.
Číst dál

Nové domy zemědělského podniku Tapsang

Pchjongjang 6. prosince čučche 112 (2023) (KCNA) – Slavnostní předání nových domů se konalo ve vsi zemědělského podniku Tapsang v okrese Unsan provincie Severní Pchjongan, změněné k nepoznání.

5. prosince se uskutečnilo slavnostní nastěhování do obytných domů. Zúčastnil se jej vedoucí tajemník provinčního výboru Korejské strany práce v Severním Pchjonganu soudruh Mun Kjong Dok, příslušní funkcionáři, budovatelé a zemědělští pracovníci, kteří se stěhují do nových obytných budov.

Předseda lidového výboru provincie Severní Pchjongan soudruh Ri Jong Čchol přednesl blahopřejný projev. Číst dál

5. celostátní shromáždění matek


 
Pchjongjang 4. prosince čučche 112 (2023) (KCNA) – 3. prosince bylo v hlavním městě Pchjongjangu slavnostně zahájeno 5. celostátní shromáždění matek v srdečné péči naší strany, která nikdy nezapomíná na zásluhy matek, s vroucí mateřskou láskou a nevyčerpatelnou obětavostí ztělesňujících nádherné rodinné tradice a společenskou atmosféru socialistické Koreje, a zahrnuje je blahopřáními a poctami.

Setkání se zúčastnily matky a matky-hrdinky, které důstojně vychovaly své děti jako spolehlivé pilíře země a přispěly k posílení státní moci, rozkvětu a rozvoji velké socialistické rodiny, matky, které se staraly o sirotky jako vlastní děti, vedoucí pracovnice Svazu žen hlavního města i regionů.

Na tribunu se dostavil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un. Číst dál

Vážený soudruh KIM ČONG UN navštívil velitelství letectva a letecký pluk 1. letecké divize


 
Pchjongjang 1. prosince čučche 112 (2023) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un u příležitosti Dne letectva 30. listopadu dopoledne navštívil velitelství letectva Korejské lidové armády, aby blahopřál všem vojákům a důstojníkům udatného lidového letectva a povzbudil je.

Doprovázeli ho maršál Korejské lidové armády soudruh Pak Čong Čchon a vicemaršál KLA soudruh Ri Jong Gil, náčelník generálního štábu KLA. Číst dál

Vážený soudruh KIM ČONG UN vedl na místě práci Strojírenského komplexu Rjongsong


 
Pchjongjang 27. listopadu čučche 112 (2023) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un vedl 26. listopadu na místě práci Strojírenského komplexu Rjongsong.

Doprovázeli ho soudruzi Kim Tok Hun, Ri Il Hwan, O Su Jong a soudružky Kim Jo Džong a Hjon Song Wol. Číst dál

Zpráva Ústřední volební komise do regionálních lidových shromáždění

Pchjongjang 28. listopadu čučche 112 (2023) (KCNA) – Ústřední volební komise pro volby poslanců do lidových shromáždění provincií (přímo řízených měst), měst (obvodů) a okresů Korejské lidově demokratické republiky 27. listopadu zveřejnila zprávu o výsledcích voleb poslanců.

Podle zprávy se 26. listopadu čučche 112 (2023) úspěšně konaly volby poslanců do lidových shromáždění provincií (přímo řízených měst), měst (obvodů) a okresů KLDR.

Celostátně se hlasování zúčastnilo 99,63 % všech zapsaných voličů. Číst dál