Skip to content

Sjezdy a shromáždění - 3. page

Zahájenie medzinárodného internetového seminára pri príležitosti 110. výročia narodenia súdruha KIM IR SENA

V nedeľu 10. apríla čučche 111 (2022) bol prostredníctvom elektronického prenosu zahájený seminár, ktorého cieľom je pripomenúť si 110. výročie narodenia veľkého vodcu súdruha Kim Ir Sena. Zúčastnilo sa ho približne 120 účastníkov z rôznych krajín celého sveta, zástupcovia niekoľkých diplomatických zborov Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a predstavitelia Kórejskej asociácie spoločenských vedcov (KASS). Seminár hosťoval Ramón Jiménez López z Mexika. Svoje zastúpenie mala aj Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan.

Číst dál

Slavnostní dokončení výstavby ulice Songhwa

Vážený soudruh KIM ČONG UN osobně přestřihl rudou inaugurační stuhu

 

Pchjongjang 12. dubna čučche 111 (2022) (KCNA) – V oblastech Songsin a Songhwa hlavního města Pchjongjangu byly postaveny ideální ulice pro lid, které demonstrují silného ducha a mimořádného tvůrčího ducha lidu, pod vedením velké Korejské strany práce postupujícího mocnými kroky vpřed ke světlé budoucnosti socialismu našeho stylu, a představují vrchol překotného rozvoje našeho státu, směle a odhodlaně směřujícího k dosažení velkolepých cílů.

Číst dál

Soudruh KIM ČONG UN s účastníky 1. semináře pracovníků propagandy Korejské strany práce


 
Pchjongjang 1. dubna čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un byl 31. března vyfotografován s účastníky 1. semináře pracovníků propagandy Korejské strany práce.

Přítomni byli soudruzi Čo Jong Won, Ri Il Hwan, Kim Če Rjong, O Il Džong, Ču Čchang Il, Ri Tu Song, Ri Hi Jong a Kim Jong Gwang. Číst dál

Zahájen 1. seminář pracovníků propagandy Korejské strany práce

Pchjongjang 29. března čučche 111 (2022) (KCNA) – V Domě kultury „25. dubna“ byl zahájen 1. seminář pracovníků propagandy Korejské strany práce.

Semináře se zúčastnili pracovníci oddělení propagandy a agitace provinčních, městských a okresních výborů strany a stranických výborů plnících stejnou funkci. Přítomni byli i odpovědní straničtí pracovníci ministerstev a ústředních útvarů, pracovníci propagandy institucí, továren, závodů, podniků a zemědělských družstev, pracovníci na poli uchování historické revoluční slávy a funkcionáři příslušných oddělení Ústředního výboru strany. Číst dál

Pamětní fotografie soudruha KIM ČONG UNA s účastníky 2. konference tajemníků základních organizací KSP

Pchjongjang 3. března čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un byl 2. března vyfotografován s účastníky 2. konference tajemníků základních organizací Korejské strany práce.

Přítomen byl člen prezídia politbyra a tajemník pro organizační záležitosti Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Čo Jong Won a soudruzi Ri Il Hwan, Kim Če Rjong, O Il Džong, Kim Jong Hwan a Ču Čchang Il. Číst dál

Zůstaňme neskonale věrni politickému ideálu a historickému poslání lidové strany, strany sloužící lidu

 

Skončila 2. konference tajemníků základních organizací Korejské strany práce

 
Pchjongjang 1. března čučche 111 (2022) (KCNA) – Za velké pozornosti a velkých očekávání celé strany a všeho lidu země byla 28. února ukončena 2. konference tajemníků základních organizací Korejské strany práce, která se stala novým milníkem v posílení celé strany.

Zasedání předsedal generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un. Číst dál

Zahájena 2. konference tajemníků výborů základních organizací Korejské strany práce

Jednání řídil vážený soudruh KIM ČONG UN


Pchjongjang 27. února čučche 111 (2022) (KCNA) – V době, kdy podle velkolepého plánu Ústředního výboru veliké strany všichni členové strany a všechen lid s pevnou vírou ve vítězství otevírají novou velkou éru rozkvětu země, byla 26. února v Pchjongjangu zahájena 2. konference tajemníků výborů základních organizací Korejské strany práce.

2. konference tajemníků výborů základních organizací Korejské strany práce analyzuje a hodnotí úspěchy a zkušenosti, nedostatky a jejich příčiny v práci základních organizací strany v období po 1. konferenci předsedů (dnes tajemníků, pozn. překl.) výborů základních organizací Korejské strany práce a projednává opatření pro další zlepšení a posílení práce základních organizací strany v souladu s požadavky naší revoluce, která vstoupila do nového období velkého rozmachu a prudkých změn. Číst dál

Slavnostní zahájení výstavby skleníkového zemědělského družstva Rjonpcho

Vážený soudruh KIM ČONG UN přednesl strhující projev a osobně odhodil první rýč zeminy

 

Pchjongjang 19. února čučche 111 (2022) (KCNA) – Dle rozhodnutí a směrnice 4. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, které stanovilo velkolepý projekt urychlení komplexního rozvoje výstavby socialismu našeho stylu, bude postaveno rozsáhlé moderní skleníkové zemědělské družstvo v oblasti Rjonpcho v okrese Hamdžu v provincii Jižní Hamgjong.

Ústřední výbor strany, který považuje zlepšení civilizace a blahobytu lidu za nejvyšší princip své činnosti, stanovil zlepšení výživy lidu politikou rozsáhlé výstavby moderních a výnosných skleníkových zemědělských družstev v celém státě. Jako jeden z důležitých státně politických úkolů v budování pro rok 2022 navrhl výstavbu skleníkového zemědělského družstva Rjonpcho a tímto čestným úkolem pověřil jednotky lidové armády, které nashromáždily bohaté zkušenosti s výstavbou skleníkových zemědělských družstev. Číst dál

Ústřední slavnostní shromáždění k 80. výročí narození velkého vůdce soudruha KIM ČONG ILA


 

Pchjongjang 16. února čučche 111 (2022) (KCNA) – Náš lid, který postupuje mocným krokem k novému vítězství po světlé cestě socialismu našeho stylu pod vedením velké Korejské strany práce, se zvýšeným politickým nadšením a hrdými pracovními úspěchy významně slaví Den zářící hvězdy, největší státní svátek.

U příležitosti významného únorového svátku všechen lid celé země a veškeré sloužící mužstvo lidové armády s úctou vzpomínají na ušlechtilý život velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, zářící na posvátné cestě revoluce čučche, a jeho nesmrtelné revoluční činy pro vlast a lid, dobu a dějiny. Vzdávají také hold v největší úctě a nekonečné slávě velkému generálovi. Číst dál

2. velký seminář pracovníků ve stavebnictví

Pchjongjang 9. února čučche 111 (2022) (KCNA) – V Pchjongjangu byl 8. února zahájen 2. velký seminář pracovníků ve stavebnictví.

Aktuální velký seminář na téma „Prudký rozvoj architektury orientované na čučche a období velkého rozkvětu ve stavebnictví“ slouží jako důležitý okamžik k připojení k zásluhám naší strany v historii rozvoje architektury orientované na čučche, analýze a shrnutí úspěchů a zkušeností, nedostatků a ponaučení získaných po 1. velkém semináři pracovníků ve stavebnictví a k nalezení způsobů k provedení dalšího skoku vpřed ve stavebnictví. Číst dál

Konalo se 6. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Pchjongjang 8. února čučche 111 (2022) (KCNA) – 6. a 7. února se v Paláci shromáždění Mansude konalo 6. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Přítomni byli poslanci NLS a jako pozorovatelé funkcionáři Ústředního výboru strany, prezídia (stálého výboru) NLS, vlády, orgánů ozbrojených sil, ministerstev a ústředních institucí, předsedové městských a okresních lidových výborů a funkcionáři provinčních institucí. Číst dál

Konal se 9. sjezd Svazu zemědělských pracovníků Koreje

Pchjongjang 30. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Ve dnech 27. až 28. ledna se v Pchjongjangu konal 9. sjezd Svazu zemědělských pracovníků Koreje.

Sjezd komplexně a do hloubky analyzoval a shrnul práci svazu ve sledovaném období a projednal úkoly a způsoby plného prokázání síly svazu jako masové politické organizace při důsledném plnění závěrů historického 8. sjezdu Korejské strany práce a nového programu výstavby socialistického venkova. Číst dál

Uskutočnilo sa 6. zasadnutie politického byra 8. ÚV KSP


 
Pchjongjang 20. januára čučche 111 (2022) (KCNA) – Politické byro Ústredného výboru Kórejskej strany práce (KSP) zvolalo na 19. januára svoje šieste zasadnutie 8. Ústredného výboru v úradnej budove Ústredného výboru strany, s cieľom prediskutovať a vyriešiť ďalšiu prácu a hlavné politické otázky strany a štátu.

Na zasadnutí bol prítomný generálny tajomník KSP, vážený súdruh Kim Čong Un.

Zasadnutia sa zúčastnili členovia prezídia politbyra ÚV KSP a členovia a náhradníci politbyra Ústredného výboru strany.

Zasadnutiu predsedal vážený súdruh Kim Čong Un. Číst dál

Shromáždění odhodlání Socialistického svazu žen

Pchjongjang 14. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – 13. ledna na náměstí Vítězného oblouku konalo shromáždění odhodlání pracovnic a členek Svazu žen za důsledné plnění závěrů 4. pléna 8. Ústředního výboru strany.

Předsedkyně ústředního výboru Socialistického svazu žen Koreje soudružka Kim Čong Sun ve své zprávě uvedla, že vážený soudruh Kim Čong Un, který práci Svazu žen věnuje velkou pozornost a péči, v loňském roce konání 8. sjezdu Korejské strany práce svolal 7. sjezd Socialistického svazu žen Koreje a zaslal mu dopis naplněný důvěrou a láskou. Číst dál

Shromáždění a pochod odhodlání předvoje mládeže

Pchjongjang 11. ledna čučche 111 (2022) – (KCNA) – 10. ledna se v Letním divadle Parku mládeže města Pchjongjangu uskutečnilo shromáždění odhodlání předvoje mládeže k důslednému plnění závěrů 4. pléna 8. Ústředního výboru Korejského strany práce.

Shromáždění se zúčastnil vedoucí oddělení ÚV KSP soudruh Ri Tu Song, funkcionáři svazu mládeže a příslušných odvětví a mládež a studentstvo města. Číst dál

Shromáždění odhodlání občanů Pchjongjangu

Pchjongjang 6. ledna čučche 111 (2022) (KCNA) – Shromáždění odhodlání občanů města Pchjongjangu k důslednému provedení závěrů 4. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce se konalo 5. ledna na Kim Ir Senově náměstí.

Na tribunu se dostavil člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda vlády soudruh Kim Tok Hun. Shromáždění se zúčastnily kádry strany a vlády, funkcionáři a novátoři práce z Pchjongjangu, novátoři a funkcionáři institucí, továren, podniků a zemědělských družstev a mládež a studentstvo z Pchjongjangu. Číst dál

Rozhodně bojujme za rozkvět a rozvoj našeho velikého státu a za blahobyt našeho lidu

Zpráva o 4. plénu 8. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang 1. ledna čučche 111 (2022) – Za velké pozornosti a očekávání celé strany a všeho lidu země se od 27. prosince do 31. prosince čučche 110 (2021) v sekretariátu Ústředního výboru strany uskutečnilo 4. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, jehož cílem bylo shrnout výsledky velkého roku boje a stanovit směrnice nového rozvoje.

Plenární zasedání bylo svoláno v historickém období, kdy celá strana, celý stát a všechen lid srdečně podporuje velkolepou strategickou myšlenku a praktický program 8. sjezdu strany k další etapě boje za všestranný rozvoj, poté co završili první rok pětiletého plánu chvályhodným vítězstvím.

Politbyro Ústředního výboru strany pověřilo řízením pléna váženého soudruha Kim Čong Una.

Číst dál