Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN uctil památku zesnulé soudružky Hwang Sun Hui

Pchjongjang, 18. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un společně s manželkou Ri Sol Džu uctil hlubokou vzpomínkou památku zesnulé protijaponské revoluční bojovnice soudružky Hwang Sun Hui, poslankyně Nejvyššího lidového shromáždění KLDR a ředitelky Muzea korejské revoluce, u katafalku s tělem zesnulé.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce společně s manželkou vzdal tichý hold soudružce Hwang Sun Hui.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce obhlédl katafalk s tělem zesnulé s hlubokým zármutkem ze ztráty drahé revolucionářky starší generace, věrně podporující Korejskou stranu práce. Setkal se s rodinnými příslušníky zesnulé, aby jim vyjádřil svou hlubokou soustrast a vřelou útěchu.

Přítomni byli místopředsedové Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Pak Pong Džu, Ri Man Gon, Ri Il Hwan, Čche Hwi, Ri Pjong Čchol, Pak Tche Dok, Pak Tche Song, Kim Jong Čchol a Kim Hjong Džun.

 

 

Poslankyně Nejvyššího lidového shromáždění KLDR, ředitelka Muzea korejské revoluce, protijaponská revolucionářka soudružka Hwang Sun Hui zemřela 17. ledna čučche 109 (2020) v 10:20 v důsledku respiračního selhání ve 100 letech věku.

Účastnice velké protijaponské války soudružka Hwang Sun Hui byla veteránkou první generace korejské revoluce a oddanou revolucionářkou, jež celým svým srdcem podporovala vedení velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila a zasvětila vše dovršení revoluční věci čučche, zahájená na hoře Pektu.

Soudružka Hwang Sun Hui, narozená 3. května čučche 8 (1919) v rodině chudého rolníka ve vsi Helong-ri v okrese Jandži v Číně, působila v dětském oddíle a komsomolské organizaci a v listopadu čučche 24 (1935) vstoupila do Korejské lidové revoluční armády a účastnila se ozbrojeného boje proti japonským imperialistům. Při obraně velitelství revoluce na život a na smrt a dosažení velké události osvobození vlasti projevila neotřesitelného bojového ducha a bezpříkladnou odvahu.

Po osvobození země, podporujíc linii velkého vůdce v budování státu, pracovala jako předsedkyně svazu žen v Hjesanu a vychovávala ženy k vybudování nové vlasti.

Po ukončení studia na Kim Ir Senově vyšší stranické škole od února čučche 54 (1965) pracovala jako odpovědná zaměstnankyně Muzea korejské revoluce a věnovala veškerou svou moudrost a nadšení oslavě věčného dědictví čučchejské Koreje a vnášení revolučního ducha Pektu, sahajícího do období protijaponské války, do celé společnosti.

Od září čučche 50 (1961) byla kandidátkou Ústředního výboru Korejské strany práce, od října čučche 55 (1966) do září čučche 99 (2010) členkou Ústředního výboru strany a od 3. svolání Nejvyššího lidového shromáždění KLDR v roce čučche 51 (1962) pracovala jako jeho poslankyně.

Za mimořádné zásluhy o stranu a revoluci, vlast a lid jí byla udělena vysoká stranická a státní vyznamenání, mezi nimi Řád Kim Ir Sena, Řád Kim Čong Ila, hodinky se vznešenými jmény velkých vůdců, titul Dvojnásobného hrdiny KLDR a Hrdiny práce.

 

 

17. ledna bylo zveřejněno úmrtní oznámení společným jménem Ústředního výboru Korejské strany práce, Komise pro státní záležitosti a prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR.

Nekrolog zdůraznil, že ačkoli soudružka Hwang Sun Hui zemřela, její zásluhy, zřetelně zapsané ve slavných dějinách po desítky let od protijaponského revolučního boje, budou věčně zářit spolu s vítězným pokrokem revoluční věci čučche.

Ústřední výbor Korejské strany práce, Komise pro státní záležitosti KLDR a prezídium Nejvyššího lidového shromáždění KLDR oznámily, že zesnulé bude pořádán státní pohřeb, a vytvořily výbor pro organizaci státního pohřbu složenou ze soudruha Čche Rjong He jako předsedy a 69 členů, mezi nimiž jsou soudruzi Pak Pong Džu, Kim Če Rjong a Ri Man Gon.

Pohřební výbor uvedl, že rakev se zesnulou bude umístěna v sále Sodžang v obvodě Potchonggang v Pchjongjangu, kde bude možné projevit soustrast 18. ledna čučche 109 (2020) od 9:00 do 19:00 a katafalk s tělem zesnulé opustí sál 19. ledna v 8:00.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp