Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN – vynikající velikán, vedoucí revoluci s ušlechtilou láskou k lidu

Pchjongjang, 5. srpna čučche 108 (2019) (KCNA) – Pokud chcete poznat neporazitelnost a mocnou sílu čučchejské Koreje, která zůstává neotřesena tváří v tvář bezpříkladným hrozbám a utrpením, měli byste si být vědomi ušlechtilé lásky velkého soudruha Kim Čong Una k lidu, a pokud chcete hovořit o světlé budoucnosti republiky, měli byste cítit tlukot srdce pro lásku k lidu a oddanost našeho maršála, uvádí v úvodníku 5. srpna Rodong sinmun (Noviny práce).

Stať uvádí, že heslo „Věřit v lid jako v nebesa!“ proniká myšlením, vedením a osobností velikého Kim Čong Una, a zde leží mimořádnost jeho politiky a velká přelomová moc.

Úvodník pokračuje:

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un je nejvyšším zosobněním lásky k lidu, jaké kdy dějiny dosud poznaly.

 

 

Ctnost je hlavním rysem osobnosti, který by měl mít vůdce socialistického státu.

Vznešená láska vůdce k lidu je životně důležitá pro osud socialismu, když dochází ke generační změně ve vedení. Pokud vůdce postrádá schopnosti, zbrzdí rozvoj socialistické společnosti. Pokud nemá ctnost, zradí lid a přivede socialismus k pádu.

Kvalitativní rozdíl mezi revolucí čučche a revolucemi v jiných zemích spočívá v tom, že je vedena z generaci na generaci lidovými vůdci, kteří mají v povaze lásku k lidu.

Láska váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una k lidu je hluboce zakořeněnými horlivými ideologickými myšlenkami a pocity, které vstoupily do masa a krve a byly formovány jeho zkušenostmi.

 


Láska váženého soudruha nejvyššího vůdce k lidu vyrostla a sílila ve dnech, kdy sdílel radost i zármutek s velkým vůdcem a velkým lidem a prováděl s nimi revoluci, a změnila se v ušlechtilý pohled na život a neotřesitelnou revoluční filosofii.

Energické vedení váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una je nejvyšším zosobněním lásky k lidu a hlavním zdrojem, který nám umožňuje uvést naši revoluci na nový vyšší stupeň a dát mocný podnět pokroku socialismu.

Díky zkušenému a vynikajícímu vedení váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una a velkému lidu, bezmezně věrnému věci strany, bude naše vlast zářit po celém světě jako první ideální společnost, kde se skvěle splní sny a ideály lidu.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp