Skip to content

Ústřední slavnostní setkání k 80. výročí bitvy u Musanu

Tehongdan, 22. května čučche 108 (2019) (KCNA) – 22. května se uskutečnilo ústřední slavnostní setkání na ploše před památníkem vítězné bitvy u Musanu k oslavě 80. výročí vítězných bitev v oblasti Musanu, vedených velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem.

Přítomen byl soudruh Čche Hwi, člen politického byra a místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce; soudruh Čon Kwang Ho, místopředseda vlády; soudruh Ro Kwang Sop, ředitel Ústavu dějin strany Ústředního výboru KSP; soudruh Ri Sang Won, předseda Rjanggangského provinčního výboru strany; soudruh Ri Song Guk, předseda Rjanggangského provinčního lidového výboru, funkcionáři organizací pracujícího lidu a funkcionáři a pracující lid provincie Rjanggang.

Zúčastnil se také armádní generál pozemních vojsk soudruh No Kwang Čchol, ministr lidových ozbrojených sil, příslušníci orgánů ozbrojených sil a sloužící mužstvo Korejské lidové armády.

 

 

Soudruh Čchce Hwi přednesl slavnostní projev. Zdůraznil, že bitvy v oblasti Musanu, které organizovala a velel jim soudruh Kim Ir Sen, byly historickou událostí velkého významu, radikálním obratem při provádění linie korejské revoluce orientované na čučche a přinesly vzestup protijaponského národně osvobozeneckého hnutí, zaměřeného na ozbrojený boj.

Vítězství v bitvách v oblasti Musanu bylo skvělým ovocem neotřesitelných myšlenek a víry v nezávislost a moudrého vedení soudruha Kim Ir Sena, řekl referent. Poukázal na to, že bitva o Počchonbo ukázala, že Korea nezemřela, ale žije, a bitva u Musanu byla historickou bitvou, kterou Korejská lidová revoluční armáda (KLRA) rozkvetla a zasazovala japonským imperialistům stále silnější rány bez ohledu na to, jak zoufale nepřítel šířil nepravdivé zprávy o zničení KLRA.

 

 

Referent pokračoval:

Bitvy v oblasti Musanu byly silným úderem pro japonské imperialisty, kteří se uchýlili ke kontinentální agresi, a tím přímou pomocí revolučnímu boji v sousedních zemích, mocně inspirovaly národně osvobozenecké hnutí utlačovaných národů světa proti agresi a útlaku imperialistů.

Cesta korejského lidu bude vždy vítězná a slavná, protože věčně oslavuje revoluční tradici hory Pektu a vytváří osud vlasti a národa nezávisle a tvořivě.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp