Skip to content

Shromáždění armády a lidu v provinciích

Pchjongjang, 20. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Společná shromáždění armády a lidu provincií Severní Pchjongan, Severní Hwanghe, Čagang a Jižní Hamgjong v nejvyšší poctě váženému soudruhu Kim Čong Unovi, který byl zvolen generálním tajemníkem Korejské strany práce, a za důsledné provádění závěrů 8. sjezdu strany, se konala 19. ledna. O den později byla pořádána společná shromáždění v provinciích Jižní Pchjongan, Jižní Hwanghe, Kangwon a ve městech Nampcho a Kesong.

Zúčastnili se místní funkcionáři strany, státní správy a organizací pracujících, funkcionáři a pracující továren, podniků a zemědělských družstev, sloužící mužstvo Korejské lidové armády a příslušníci Sil veřejné bezpečnosti.
Číst dál →

Pět let Muzea hnutí mládeže

Pchjongjang, 21. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Muzeum hnutí mládeže v Pchjongjangu slaví 5. výročí svého otevření – 21. ledna čučche 105 (2016).

Muzeum bylo nádherně postaveno ve významné době, kdy se pod vedením Korejské strany práce otevíralo nejzářnější období hnutí mládeže orientovaného na čučche.

Ve vstupním síle muzea stojí barevné sochy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila obklopených mládeží a dětmi. V lednu čučche 105 (2016) navštívil nově vybudované muzeum vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un. Dlouho se díval na slunečně usměvavé sochy velkého vůdce a velkého generála, vedoucích děti a mládež ke světlé budoucnosti a zahrnujících je horoucí láskou, a řekl, že dokonale ukazují skutečný obraz naší společnosti, kde vůdce a masy tvoří jeden harmonický celek.Číst dál →

Plakáty ke splnění závěrů 8. sjezdu strany

Pchjongjang, 19. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Nakladatelství Korejské strany práce, Umělecké studio Mansude a Ústřední svaz výtvarného umění vytvořily a vydaly propagandistické plakáty s cílem pozvednout všechen lid ke splnění závěrů 8. sjezdu Korejské strany práce.

Plakát „Vše pro splnění závěrů 8. sjezdu strany!“ s hesly „(Uctívat) lid jako nebe“, „Jednomyslná jednota“ a „Soběstačnost“ odráží revoluční vůli a pevnou přísahu všeho lidu celé země, který rozhodně povstal na podporu bojového plánu stanoveného naší stranou.Číst dál →

4. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění

Pchjongjang, 18. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 17. ledna se v Paláci shromáždění Mansude konalo 4. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky. Zasedání se zúčastnili poslanci Nejvyššího lidového shromáždění a jako pozorovatelé pracovníci Ústředního výboru strany, prezídia Nejvyššího lidového shromáždění, vlády, orgánů ozbrojených sil, ministerstev a ústředních útvarů, předsedové městských a okresních výborů Korejské strany práce, předsedové lidových výborů, předsedové výborů pro správu zemědělských družstev a funkcionáři důležitých továren a podniků.

Úvodní slovo přednesl předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He.Číst dál →

Pamětní snímky soudruha KIM ČONG UNA se členy ÚV, vlády a dalšími kádry

 

Pchjongjang, 19. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un se setkal 18. ledna na místě konání sjezdu strany s nově zvolenými členy 8. ústředního řídícího orgánu strany a byl s nimi na paměť vyfotografován.

Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un se 18. ledna setkal se členy vlády (rady ministrů) nově jmenovanými 4. zasedáním 14. Nejvyššího lidového shromáždění a byl s nimi na paměť vyfotografován. S každým si potřásl rukou a srdečně mu poblahopřál.
Číst dál →

Pamětní snímky soudruha KIM ČONG UNA s účastníky přehlídky a příslušníky bezpečnosti


 
Pchjongjang, 17. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un byl 16. ledna na paměť vyfotografován s účastníky vojenské přehlídky na počest 8. sjezdu strany.

Fotografování byl přítomen člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a místopředseda Ústřední vojenské komise KSP soudruh Ri Pjong Čchol a vedoucí funkcionáři orgánů ozbrojených sil soudruzi Pak Čong Čchon, Kwon Jong Džin, Kim Čong Gwan a Ri Jong Gil.

Účastníci byli naplněni velkým vzrušením, že mají tu čest být na paměť vyfotografováni spolu s váženým soudruhem Kim Čong Unem na Kim Ir Senově náměstí, kde se slavnostně konala vojenská přehlídka na počest 8. sjezdu strany.
Číst dál →

Shromáždění armády a lidu v Pchjongjangu

Pchjongjang, 17. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Na Kim Ir Senově náměstí se 15. ledna konalo shromáždění armády a lidu města Pchjongjangu, aby vzdalo nejvyšší poctu váženému soudruhu Kim Čong Unovi při jeho zvolení generálním tajemníkem Korejské strany práce a slíbilo důsledné provádění závěrů 8. sjezdu strany.

Na pódium vystoupili členové prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čche Rjong He, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun, kádry strany a vlády, vedoucí funkcionáři výborů, ministerstev, ústředních institucí a stranických a správních orgánů v Pchjongjangu, novátoři práce a funkcionáři ozbrojených sil.

Shromáždění se zúčastnili pracovníci výborů, ministerstev a ústředních institucí, funkcionáři a pracující institucí, továren, podniků a zemědělských družstev v Pchjongjangu a důstojníci a mužstvo Korejské lidové armády a Sil veřejné bezpečnosti.Číst dál →

Pamětní snímek soudruha KIM ČONG UNA s delegáty 8. sjezdu KSP

 

Pchjongjang, 15. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un byl 14. ledna na paměť vyfotografován s delegáty 8. sjezdu Korejské strany práce.

Fotografování byli přítomni členové prezídia politbyra Ústředního výboru KSP soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun a členové a kandidáti politbyra.

Delegáti, kteří měli tu čest být vyfotografováni na paměť společně s váženým soudruhem generálním tajemníkem na místě jednání slavného sjezdu, byli velmi nadšeni a potěšeni.Číst dál →

Oslavy na počest 8. sjezdu KSP

Pchjongjang, 15. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 14. ledna obyvatelé města Pchjongjangu srdečně přivítali účastníky vojenské přehlídky, kteří spolehlivě bránili 8. sjezd Korejské strany práce nepřemožitelnou vojenskou mocí a projeli ulicemi hlavního města ve slavnostním průvodu demonstrujícím všemocného ducha revoluční armády strany.

Vojáci a důstojníci lidové armády, kteří obdrželi vřelé pozdravy od obyvatel města, složili pevnou přísahu, že ani na okamžik nezapomenou na důvěru vlasti a lidu, aby spolehlivě zdědili tradici věrnosti k revoluční armádě strany a bojové tradice oddané služby.Číst dál →

Vojenská přehlídka na počest 8. sjezdu KSP

 

Pchjongjang, 15. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Večer 14. ledna se na Kim Ir Senově náměstí v Pchjongjangu konala vojenská přehlídka na počest 8. sjezdu Korejské strany práce.

Na zvláště vyzdobené pódium se dostavil Vokální a instrumentální soubor Komise pro státní záležitosti a Ústřední vojenský orchestr Ministerstva obrany, aby hrály přehlídkovou hudbu.

Přehlídkové oddíly vstoupily slavnostním pochodem na náměstí. Motorizované kolony se seřadily na ulicích k náměstí a demonstrovaly nevyčerpatelně mohutnou sílu ozbrojených sil republiky. Letecké eskadry také čekaly na rozkaz ke vzlétnutí.

Na pódium se dostavil generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR soudruh Kim Čong Un. Výkřiky „Hurá!“, „Kim Čong Un“ a „Oddaná obrana“ na projev úcty otřásly nebem i zemí a ohňostroj jasně ozářil noční oblohu.Číst dál →

Velké představení „Opěvujeme stranu“

Pchjongjang, 14. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Velké umělecké představení „Opěvujeme stranu“ na počest 8. sjezdu Korejské strany práce se slavnostně konalo 13. ledna v Paláci sportu v Pchjongjangu.

Představení sledoval generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un.

Mezi diváky byli členové prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun a delegáti 8. sjezdu strany.

Ve chvíli, kdy do hlediště vešel za zvuku uvítacího pochodu vážený soudruh generální tajemník, propukl bouřlivý jásot „hurá!“Číst dál →

Prohlášení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k 8. sjezdu Korejské strany práce

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche přijaly s nadšením povzbudivé zprávy o proběhlém 8. sjezdu slavné Korejské strany práce.

Jednání sjezdu realisticky zhodnotilo plnění pětiletého plánu 2016-2020, k jehož uskutečňování docházelo v mimořádně obtížném období protiprávní a nelidské blokády a výhrůžek ze strany imperialistů a jejich posluhovačů a v posledním roce též v podmínkách světové zdravotní krize, vyžadující rozhodný boj nejen proti imperialismu, ale též proti zhoubné pandemii.Číst dál →

Soudruh KIM ČONG UN navštívil se členy 8. ÚV KSP Palác slunce Kumsusan

 

Pchjongjang, 13. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un spolu s nově zvolenými členy řídícího orgánu 8. Ústředního výboru strany navštívil 12. ledna Palác slunce Kumsusan.

Doprovázeli ho člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, 1. místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He; člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP a tajemník Ústředního výboru strany soudruh Čo Jong Won; člen prezídia politbyra ÚV KSP, místopředseda Ústřední vojenské komise strany a tajemník ÚV soudruh Ri Pjong Čchol a člen prezídia politbyra ÚV KSP a předseda vlády KLDR soudruh Kim Tok Hun.Číst dál →

Zakončení 8. sjezdu Korejské strany práce

S hlubokým pochopením vznešených ideálů „uctívat lid jako nebe“, „jednomyslná jednota“ a „soběstačnost“ dosáhněme nového vítězství socialismu našeho stylu

 

Pchjongjang, 13. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – Za plné podpory a horoucích očekávání všech členů strany, lidu celé země a lidové armády byl 12. ledna ukončen 8. sjezd Korejské strany práce, který úspěšně dokončil diskusi o otázkách na pořadu jednání.

Zasedání osmého dne sjezdu proběhlo v atmosféře plného projevení revoluční vůle delegátů být nekonečně věrni myšlenkám a vedení Ústředního výboru strany, věnovat se plnění rozhodnutí sjezdu a bezpodmínečně sloužit našemu lidu.

Na tribunu se dostavil generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un.

Vítajíce váženého soudruha generálního tajemníka, který s vynikající ideologickou a teoretickou prozíravostí a osvědčeným uměním vedení stanovil milník nového velkého vítězství na cestě vpřed naší strany a revoluce a proslavil sjezd strany jako revoluční sjezd pokroku a novátorství, všichni delegáti propukli v bouřlivý jásot „Hurá!“Číst dál →

Konala se odvětvová zasedání 8. sjezdu KSP

Pchjongjang, 12. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 11. ledna se konala odvětvová zasedání 8. sjezdu Korejské strany práce a začala zpracovávat návrh usnesení o důsledném plnění úkolů uvedených ve zprávě Ústředního výboru.

Odvětvovým poradním zasedáním předsedali členové prezídia politbyra Ústředního výboru strany soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun a další členové řídícího orgánu Ústředního orgánu strany.

Na zasedáních byla vážně diskutována praktická témata pro realizaci bojových cílů a úkolů na příštích 5 let, kterých musí být dosaženo ve všech sektorech socialistické výstavby pro nový pokrok a rozvoj naší revoluce.Číst dál →

Tajomníci ÚV KSP navštívili ubytovňu vzácnych hostí pozvaných na oslavy na počesť 8. zjazdu strany

Pchjongjang, 12. januára čučche 110 (2021) (KCNA) – Ústredný výbor Kórejskej strany práce (KSP) pozval funkcionárov a osoby významných zásluh, ktorí dlho pracovali pre stranu, vládu a armádu, ako špeciálnych hostí na oslavy na počesť 8. zjazdu KSP.

Toto mimoriadne pozvanie odráža osobitnú dôveru a lásku váženého najvyššieho vodcu súdruha Kim Čong Una. Vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un sa vždy stará o funkcionárov a ctených ľudí, ktorí verní veľkému vodcovi a veľkému generálovi nezištne pracovali s cieľom rozvoja našej strany a prosperity socialistickej vlasti.Číst dál →

Blahopřání soudruhu KIM ČONG UNOVI ke zvolení generálním tajemníkem KSP

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

Velice nás potěšilo, že Vás 8. sjezd slavné Korejské strany práce zvolil do funkce generálního tajemníka strany, která pod Vaším vedením zajišťuje obrovské úspěchy při budování socialismu ve Vaší zemi.

Gratulujeme Vám k tomuto ocenění Vaší práce, kterou věnujete svému lidu. Je to významné a příznačné, že Vám účastníci sjezdu vyjádřili upřímný a srdečný dík za úsilí, které vynakládáte po celou dobu svého působení v nejvyšších funkcích strany a státu k dosažení dalších úspěchů velkého kimirsenismu-kimčongilismu pro další pokroky revoluce čučche ve Vaší zemi.

My Vám, soudruhu maršále, chceme také předat soudružské blahopřání a popřát do dalších let mnoho úspěchů a zejména pevné zdraví.

Číst dál →

Pod vedením generálního tajemníka soudruha KIM ČONG UNA se konalo 1. plénum 8. ÚV KSP

 

Pchjongjang, 11. ledna čučche 110 (2021) (KCNA) – 1. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce se konalo 10. ledna v zasedacím sále sekretariátu Ústředního výboru strany.

Plénu předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Pléna se zúčastnili členové a kandidáti členství Ústředního výboru strany zvolení na 8. sjezdu strany. Jako pozorovatelé se zúčastnili vedoucí funkcionáři oddělení Ústředního výboru strany a provinčních, městských a okresních výborů Korejské strany práce, ministerstev a ústředních institucí.

Na 1. plénu 8. Ústředního výboru strany bylo zvoleno politbyro a prezídium politbyra Ústředního výboru strany v čele s generálním tajemníkem KSP. Rovněž byli zvoleni tajemníci ÚV a sekretariát.Číst dál →

6. den 8. sjezdu KSP – soudruh KIM ČONG UN zvolen generálním tajemníkem strany

Velká politická událost, která se mimořádně zapíše do dějin posilování a rozvoje velké Korejské strany práce a slavné revoluce čučche

 

Pchjongjang, 11. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – V atmosféře vysokého politického uvědomění a nadšení delegátů se 10. ledna uskutečnilo zasedání šestého dne 8. sjezdu Korejské strany práce.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un, symbol všech vítězství a slávy našeho lidu, se dostavil na místo konání sjezdu společně se členy pracovního předsednictva.

Na sjezdu byl projednán čtvrtý bod programu „Volby ústředního řídícího orgánu Korejské strany práce“.Číst dál →