Skip to content

Zahraničí - 2. page

Politika KLDR očima ostatních socialistických států (1955–1989) – 5. část

(Pokračování ze 4. části.)

 

1957 – zúčtování s podporovateli „srpnové skupiny“

 

*

 

14. února 1957, zápis velvyslanectví PLR v KLDR z rozhovoru s 1. tajemníkem velvyslanectví SSSR soudruhem Pimenovem z 10. února 1957: Poradce sovětského velvyslanectví odvolán za podporu odstranění KIM IR SENA

Číst dál

Politika KLDR očima ostatních socialistických států (1955–1989) – 3. část

(Pokračování z 2. části.)

Léto a podzim 1956 – vznik „srpnové skupiny“ proti KIM IR SENOVI

 

*

20. července 1956, memorandum chargé d’affaires ad interim SSSR v KLDR o rozhovoru s vedoucím oddělení stavebních materiálů rady ministrů KLDR Ri Pil Gju: nesnesitelný kult, bití, vraždění a represe

 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/memorandum-conversation-head-department-construction-materials-under-dprk-cabinet

 

Z deníku chargé d’affaires ad interim SSSR v KLDR A. M. Petrova Číst dál

Politika KLDR očima ostatních socialistických států (1955–1989) – 2. část

(Pokračování z 1. části.)

 

1956 – rok přelomového XX. sjezdu KSSS

 

Dostáváme se do roku 1956 s přelomovým XX. sjezdem Komunistické strany Sovětského svazu (14.-25. února 1956), jenž vstoupil do dějin zejména Chruščovovou tajnou zprávou „o kultu osobnosti a jeho důsledcích“. Jak uvidíme v dobových dokumentech, tento otřes v dějinách mezinárodního komunistického a dělnického hnutí měl zásadní vliv i na KLDR.
Číst dál

Politika KLDR očima ostatních socialistických států (1955–1989) – 1. část

Digitální archiv Wilsonova centra poskytuje přístup ke zhruba 2400 dokumentům spjatým s dějinami Korejské lidově demokratické republiky. Podstatnou část tvoří hodnocení její politiky orgány většiny ostatních států někdejšího socialistického tábora, především velvyslanectvími a ministerstvy zahraničních věcí.

Ve svém výběru z těchto dokumentů se zaměřím npa léta 1955–1989, tedy od vyhlášení samostatné politické linie KLDR nastolením ideologie čučche do faktického rozpadu a zániku takzvané světové socialistické soustavy.

Vybral jsem především materiály zaměřené na ideologii a vnitřní politiku KLDR a na její vztahy k dalším zemím hlásícím se k budování socialismu. Jen okrajově se ve svém výběru budu zabývat detaily hospodářské spolupráce, vztahy s kapitalistickými státy a zejména s Jižní Koreou (Korejskou republikou, s níž socialistické země neměly až do roku 1989 diplomatické styky).

Výběr nejzajímavějších dokumentů z této oblasti čítá 540 stran, proto si dovolím publikovat většinu z nich jen zkráceně, ovšem s odkazem na úplné znění. Číst dál