Skip to content

Venkov – duben čučche 108 (2019)

 

Snímky na této stránce, pořízené Společností česko-korejského přátelství Pektusan v dubnu čučche 108 (2019), pocházejí z oblasti mezi Pchjongjangem a Hjangsanem v provincii Severní Pchjongan, 140 km severně od Pchjongjangu. Korejský venkov je podobně upravený a dobře organizovaný jako velkoměsto. Družstevní rolníci kolektivně provádějí setbu a pečují o pole, zejména o jejich zavlažování. Korea se stejně jako velká část světa potýkají s globálním oteplováním a suchem, věnuje proto značné úsilí zadržování vody v krajině. S velkým úsilím dlouhodobě pokračuje zalesňovací kampaň. Vidíme vzorně udržované ovocné sady, pasoucí se drůbež a dobytek. Zločinné imperialistické sankce brání rozsáhlejšímu použití mechanizace, pro kterou není dostatek pohonných hmot a elektřiny. Zvláště patrné je to za současného sucha, kdy nelze naplno využít vodních elektráren. Hrdinný korejský lid je však odhodlán překonat veškeré obtíže, tak jako to dokázal i v minulosti.

 

 

Velké množství vojáků vypovídá o důsledném uskutečnění linie velkého vůdce k přeměně celé země v ozbrojenou pevnost. Vojáci se také podílejí na různých stavebních a zemědělských pracích v jednotě armády a lidu. Mnoho žen sloužících v armádě a bezpečnostních a polovojenských složkách (Dělnicko-rolnických rudých gardách a Mladých rudých gardách) je výrazem uskutečnění rovnoprávnosti žen ve všech oblastech života.

I na venkově je dobře pamatováno na třídní výchovu. Téměř nad každou vsí se tyčí obrovské agitační heslo, provolávající slávu Korejské straně práce a váženému soudruhu nejvyššímu vůdci či vyzývající ke splnění závěrů 7. sjezdu strany a pětiletky (2016–2020). Revoluční hesla, obrazy, mozaiky a pomníky se nacházejí i v otevřené krajině. Na polích vlají rudé prapory. Velkolepě působí hesla vyrytá vysoko ve skalách.

Z Pchjongjangu až do Hjangsanu vede velkoryse dimenzovaná dálnice, souběžná s elektrifikovanou železnicí. Asfalt vozovky je průběžně opravován, v poslední době vznikají i nová odpočívadla s prodejnami potravin a suvenýrů.