Skip to content

Plakáty – 2022


Povstaňme k uskutečnění závěrů 4. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce!

 


Položme pevné základy pro všestranný rozvoj socialistické výstavby!

 


Oslavme tento rok 110. výročí narození velkého vůdce a 80. výročí narození velkého generála jako rok velkých revolučních příznivých událostí a rok svěžího vítězství!

 


Bezchybně splňme cíl letošní produkce obilí!

 


Za nová vítězství budování socialistického venkova!

 


Přinesme nové zázraky a výkony v letošní budovatelské kampani!


1. lidový umělecký festival na oslavu Dne zářící hvězdy

7. dubnový jarní lidový umělecký festival

7. dubnový jarní lidový umělecký festival (provinční umělecké soubory)

7. dubnový jarní lidový umělecký festival (umělecké agitační brigády)

 

7. dubnový jarní lidový umělecký festival (putovní umělecké agitační brigády)

 

7. dubnový jarní lidový umělecký festival (umělecké kroužky)

 

7. dubnový jarní lidový umělecký festival (kouzelnický festival)

 


Zpívejme hlasitě písně nezávislosti, míru a přátelství!

Zpívejme hlasitě písně nezávislosti, míru a přátelství!

 


Zpívejme hlasitě písně nezávislosti, míru a přátelství!

 

32. dubnový jarní umělecký festival přátelství 

 

32. dubnový jarní umělecký festival přátelství 

32. dubnový jarní umělecký festival přátelství 

 

32. dubnový jarní umělecký festival přátelství 

 

32. dubnový jarní umělecký festival přátelství 

 


32. dubnový jarní umělecký festival přátelství 

32. dubnový jarní umělecký festival přátelství 

 

32. dubnový jarní umělecký festival přátelství 

 

Plakáty k protiepidemické kampani

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

 

Nenara (Naše země), http://naenara.com.kp