Skip to content

Kim Ir Sen: Sebrané spisy V

 

DĚLNÍCI CELÉHO SVĚTA, SPOJTE SE!

Vydáno k 30. výročí založení Korejské strany práce

Ústav dějin strany ÚV Korejské strany práce

Vydavatelství cizojazyčné literatury

Korea, Pchjongjang

19751968


K DVACÁTÉMU VÝROČÍ KOREJSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY (Kim Ir Sen)


NECHŤ SE MLÁDEŽ V ZÁJMU KONEČNÉHO VÍTĚZSTVÍ NAŠÍ REVOLUCE STANE PŘEDVOJEM NA VŠECH FRONTÁCH HOSPODÁŘSKÉ I BRANNÉ VÝSTAVBY
(Kim Ir Sen)


JEŠTĚ VÍCE PROHLUBME A ROZVIŇME HNUTÍ BRIGÁD ČCHOLLIMA, VELKOU HYBNOU SÍLU SOCIALISTICKÉ VÝSTAVBY (Kim Ir Sen)


ZINTENZÍVNIT ŘÍZENÍ STRANICKÉHO ŽIVOTA ČLENŮ STRANY A SPRÁVNĚ PROVÁDĚT KÁDROVOU POLITIKU NAŠÍ STRANY (Kim Ir Sen)

Obsah
1. O práci vedoucího organizačního oddělení … 69
2. O práci vedoucích oddělení kádrů … 77
3. O správném výběru a rozmísťování kádrů … 81
4. O neustálé výchově kádrů … 87


ZA SPRÁVNÉ PROVÁDĚNÍ POLITIKY NAŠÍ STRANY VE VZTAHU K INTELIGENCI (Kim Ir Sen)

Obsah
1. O politice naší strany ve vztahu k inteligenci … 91
2. O několika revolučních úkolech, které stojí před inteligencí … 103


KOREJSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA – PRAPOR SVOBODY A NEZÁVISLOSTI NAŠEHO LIDU, MOHUTNÁ ZBRAŇ BUDOVÁNÍ SOCIALISMU A KOMUNISMU (Kim Ir Sen)

Obsah
1. Slavné dvacetiletí Korejské lidově demokratické republiky … 125
2. O dalším upevnění a rozvoji socialistického řádu v KLDR … 149
3. O sjednocení vlasti a obraně míru na celém světě cestou zesílení protiimperialistického a protiamerického boje a zničení amerického imperialismu … 170


URYCHLIT BUDOVÁNÍ SOCIALISTICKÉ VESNICE A DOBŘE VYBUDOVAT OKRESY (Kim Ir Sen)

Obsah
1. Urychlit budování socialistické vesnice … 186
2. Dobře vybudovat okresy a zvýšit jejich úlohu … 198


ZINTENZÍVNĚME VÝCHOVU TECHNICKÝCH KÁDRŮ V SOULADU S NOVÝMI POŽADAVKY SOCIALISTICKÉ VÝSTAVBY (Kim Ir Sen)


VELKÉ DÍLO PROTIIMPERIALISTICKÉ REVOLUCE NÁRODŮ ASIE, AFRIKY A LATINSKÉ AMERIKY JE NEPŘEMOŽITELNÉ A URČITĚ ZVÍTĚZÍ (Kim Ir Sen)


K NĚKOLIKA OTÁZKÁM HOSPODAŘENÍ S PRACOVNÍMI SILAMI (Kim Ir Sen)

1969


O NĚKTERÝCH TEORETICKÝCH OTÁZKÁCH SOCIALISTICKÉ EKONOMIKY (Kim Ir Sen)

Obsah
1. Otázka vzájemného vztahu mezi objemem hospodářství a tempem rozvoje výroby v socialistické společnosti … 277
2. Otázka zbožní formy výrobních prostředků a využití zákona hodnoty v socialistické společnosti … 284
3. Otázka zemědělského trhu v socialistické společnosti a cesty k jeho odstranění … 295


POKROKOVÍ NOVINÁŘI PĚTI KONTINENTŮ MUSÍ VYSOKO POZVEDNOUT OSTŘÍ REVOLUČNÍHO PERA A PŘÍSNĚ ODSOUDIT AMERICKÝ IMPERIALISMUS (Kim Ir Sen)


K NĚKOLIKA ZKUŠENOSTEM Z DEMOKRATICKÉ A SOCIALISTICKÉ REVOLUCE V NAŠÍ ZEMI (Kim Ir Sen)

Obsah
1. O pozemkové reformě … 313
2. O hnutí za združstevnění zemědělství … 323
3. O socialistické přeměně soukromého obchodu a průmyslu … 333

1970


ROZVOJEM MÍSTNÍHO PRŮMYSLU DOSÁHNEME DALŠÍHO PŘELOMU VE VÝROBĚ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ (Kim Ir Sen)

Obsah
I. ZAJISTIT, ABY LEHKÝ PRŮMYSL RYCHLE DOHNAL ÚROVEŇ ROZVOJE TĚŽKÉHO PRŮMYSLU … 339
II. ÚKOLY SPOJENÉ S ROZVOJEM MÍSTNÍHO PRŮMYSLU A CÍLEM DOSÁHNOUT NOVÉHO PŘELOMU VE VÝROBĚ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ … 346
1. Značně zvýšit sortiment a množství spotřebního zboží … 348
2. Dále zvyšovat kvalitu spotřebního zboží … 353
3. Všechna odvětví národního hospodářství musí místnímu průmyslu poskytovat aktivní pomoc … 359
4. Zlepšit řízení a vedení místního průmyslu … 361


O DALŠÍM ROZVÍJENÍ DRŮBEŽÁŘSTVÍ (Kim Ir Sen)


ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU PŘEDNESENÁ NA V. SJEZDU KOREJSKÉ STRANY PRÁCE (Kim Ir Sen)

Obsah
I. GRANDIÓZNÍ BILANCE … 390
1. Přeměna v socialistický průmyslový stát … 391
2. Úspěch kulturní revoluce … 399
3. Upevňování politické a ideologické jednoty všeho lidu … 402
4. Vytvoření všelidového, celostátního obranného systému … 408
5. Všestranné vybudování socialistického systému ekonomického řízení … 411
II. ZA UPEVŇOVÁNÍ A ROZVÍJENÍ SOCIALISTICKÉHO ZŘÍZENÍ V NAŠÍ ZEMI … 417
1. Ústřední úkoly socialistické ekonomické výstavby … 417
2. Socialistická kulturní výstavba … 428
3. Ideologická revoluce, revolucionizace celé společnosti a její přetvá­ření podle obrazu dělnické třídy … 433
4. Upevňování branné síly země … 440
5. Rovnoměrný rozvoj života lidu … 444
III. ZA REVOLUCI V JIŽNÍ KOREJI A SJEDNOCENÍ VLASTI … 447
IV. ZA UPEVŇOVÁNÍ SEMKNUTOSTI S MEZINÁRODNÍMI REVOLUČNÍMI SILAMI … 459
V. ZA UPEVŇOVÁNÍ STRANICKÉ PRÁCE … 468