Skip to content

Naše delegace v KLDR - 2. page

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (10. část)

(Pokračování z 9. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

Mansude – pchjongjangská Letná

 

Tak jako Moranbong, Pivoňkový kopec, je pchjongjangským Petřínem, tak protější Mansude můžeme připodobnit k pražské Letné. Společné mají obrovské schodiště nahoru (i když na Mansude podstatně širší, a naopak mnohem nižší než na Letnou) a obrovské pomníky, i když z toho pražského (Stalinova) stojí po dlouhé desítky let jen podstavec.

Mansu znamená korejsky dlouhověkost nebo dlouhý a šťastný život, takže Mansude by bylo možné nazvat Vrchem dlouhého života nebo tak nějak. Na vrcholu kopce stojí rozlehlé Muzeum korejské revoluce a před ním Velký památník (na) Mansude, tvořený 22 metrů vysokým bronzovým sousoším velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila. Po obou stranách sousoší stojí dva památníky protijaponské války a socialistické revoluce, představující vlající rudé prapory, mezi nimi vlajku Korejské strany práce a vlajku KLDR, pod kterými je umístěno početné sousoší, představující revoluční bojovníky a budovatele socialistické společnosti. Na budově muzea se za sousoším nachází mozaika zobrazující horu Pektu (Pektusan), nejvyšší horu KLDR (2744 m n. m.) a posvátnou horu revoluce. Číst dál

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (9. část)

(Pokračování z 8. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

Mangjongde, místo 10 tisíc výhledů a rodiště velkého vůdce

 

Na západním okraji Pchjongjangu leží Mangjongde, kdysi samostatná obec, kde se 15. dubna 1912 narodil velký vůdce soudruh Kim Ir Sen. Dnes jde o významnou součást hlavního města, z velké části tvořenou moderními sídlišti z 80. let s panelovými domy o výši až 30-40 pater, kam vede z centra města široká třída Kwangbok (Osvobození) s tramvajovou tratí. Za Palácem školáků Mangjongde odbočuje vlevo ulice s tratí k tramvajové vozovně a z ní ulice k Revoluční škole Mangjongde, kolem které vede k rodnému domu soudruha Kim Ir Sena. Číst dál

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (8. část)

(Pokračování ze 7. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

Podzemní dráha – chlouba i bolest metropole

 

Metrem jsem v hlavním městě cestoval v letech 2018 a 2019, v každém roce jedinkrát, a to vždy na stejném úseku téže trasy, poprvé mezi konečnou stanicí Puhung(jok) (Rozkvět) a stanicí Keson(jok) (Triumfální), což je vzdálenost šesti stanic, a podruhé kratší trasu mezi stejnou konečnou a stanicí Ponghwa(jok) (Pochodeň), tedy jen tři stanice. (Koncovka složeného slova –jok, již uvádím v závorce, znamená „stanice“, v korejštině je součástí názvu a píše se s ním dohromady, ale v transkripci se většinou jako součást názvu neuvádí. V překladech různých názvů se koncovka složeného slova někdy překládá a někdy ne, proto vznikají rozdíly jako Pektusan / hora Pektu, Tedonggang / řeka Tedong, Mansude / vrch Mansu apod.) Číst dál

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (7. část)

(Pokračování ze 6. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

Ulice a doprava hlavního města

 

Pchjongjang je poměrně moderní velkoměsto o rozloze šestinásobku Prahy (přičemž jeho součástí jsou i poměrně vzdálené oblasti zcela venkovského charakteru) s asi dvojnásobkem obyvatel Prahy. Prakticky veškerá původní zástavba byla v letech 1950-1953 americkými agresory srovnána se zemí a do původní podoby bylo po válce obnoveno jen několik málo objektů. Z lidského a kulturního hlediska to byla nesmírná tragédie, ale také to umožnilo budování moderního velkoměsta prakticky na zelené louce, tedy spíše na spáleništi, a centrum města tedy není sevřeno do úzkých křivolakých uliček a netrpí nedostatkem prostoru, nýbrž naopak jej zdobí plánovitě založené prostorné ulice a náměstí. Hlavní ulice mají široké chodníky, z nichž část je vyhrazena pro cyklostezky. Často jsou zdobené krásnými vzrostlými metasekvojemi čínskými. V korunách některých z nich spočívají mohutná ptačí hnízda. Borovice a jiné rozeklané stromy jsou důsledně podepřeny či svázány. Stromy mají důsledně obílené spodní části kmenů, nejspíš hlavně z bezpečnostních důvodů, aby byly dobře vidět za tmy, když se v noci nesvítí. Menší dřeviny jsou vzorně ostříhány do předpisových tvarů, což souzní se vzorně posekanými trávníky. Číst dál

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (6. část)

(Pokračování z 5. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

 

Výstavy KIMIRSENií

 

Ale nyní něco trochu pro odlehčení.

Při každé návštěvě Koreje jsme navštívili budovu Výstaviště kimirsenií a kimčongil, věnovanou výstavám těchto dvou květin, patřících k hlavním symbolům KLDR. Kimirsenie (kilimsonghwa) je druh růžové orchideje a kimčongilie (kimčongilhwa) je červená begónie. Pěstování orchideje je poněkud složitější a málokdo dokáže vypěstovat kimirsenii mimo KLDR (neznám nikoho takového z ČR a SR; jednou jsme vezli její sazenici, ale zašla). O něco snadnější je vypěstovat červenou begónii, kimčongilii. Ne každá dovezená hlíza se ujala, ale jeden ze slovenských soudruhů ji úspěšně pěstuje dodnes. (Jedním z ocenění, které kimčongilie získala, je zlatá medaile z výstavy Flóra Bratislava v roce 1991.) Číst dál

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (5. část)

(Pokračování ze 4. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

Lidový palác kultury, mrakodrapy, já a Warmbier

 

Nemalá část našeho programu se konala v Lidovém paláci kultury, velkolepé stavbě z roku 1973 v tradičním korejském stylu, s prohnutými střechami jako z korejského středověku, ale s krovy z betonu místo dřeva. Palác je ozdoben obrovskými budovatelskými mozaikami. Tyto mozaiky byly krásné, velkolepé, ale částečně se již drolily. Ve vstupním sále se nachází mozaika zobrazující pohled na Pchjongjang v době vzniku stavby, s obrovskými nezastavěnými plochami, poli nedaleko centra, což už je dnes dávno minulost. I spousta tehdejší zástavby již zmizela, i když byla docela nová, poválečná (vždyť za Korejské války nezůstal z Pchjongjangu doslova kámen na kameni), přesto byly celé rozsáhlé bloky tehdejší zástavby v posledních asi patnácti letech zbořeny a nahrazeny novými, mnohem většími, modernějšími, pro bydlení i jiné účely jistě mnohem pohodlnějšími a praktičtějšími, ale postrádajícími již svéráz socialistického realismu své doby a podobné moderní zástavbě na celém světě. Číst dál

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (4. část)

(Pokračování z 3. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

Oděvy a odznaky

 

Velké oblibě cizinců z organizací přátelství se těšily korejské oděvy, které jsme si nechali šít na míru po změření ve Wolhjangu. Hotové byly do dvou dní a byly levnější než konfekce v běžných českých obchodech (celý oblek cca 5 tisíc Kč). Při jedné z návštěv jsem si takto opatřil černé již zmíněné sako s vysokým límcem, inminbok (v cizině známé také jako „maoistické“). Byl jsem jedním z mála cizinců jej v Koreji nosících a jedním z opravdu mála, kteří na něm nosili i odznak s velkými vůdci, stejně jako místní. Budilo to celkem značnou pozitivní pozornost, a ještě více při poslední návštěvě, kdy už jsem nosil i Řád přátelství. Číst dál

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (3. část)

(Pokračování z 2. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

 

Hotel a obchody, gejši a Jedovatá houba

 

Když nás poprvé autobus vyložil před vchodem do hotelu Korjo (anglicky Koryo) na Restaurační ulici (alespoň bylo nám řečeno, že se tak ulice jmenuje; v mapách Google se jmenuje jinak) v centru Pchjongjangu u hlavního nádraží, nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Připadalo mi nemyslitelné, že bychom mohli bydlet v tomto vyhlášeném luxusním hotelu, někdy označovaném jako „nejlepší v Koreji“ a patřícím k dominantám Pchjongjangu.

Hotel byl postaven v roce 1985 a jeho provoz byl zahájen Kim Ir SenemKim Čong Ilem (jak dokládají fotografie na nástěnkách v horní části foyer, která byla ve výtahu dříve značena jako 3. patro a pak předznačena na 2. patro, ačkoli z českého pohledu je to 1. patro). Je to zřejmě nejlepší a nejprestižnější hotel, v jakém může být ubytován návštěvník KLDR, pokud není nejvyšším cizím státníkem, kteří mají k dispozici jiná, neveřejná ubytovací zařízení. V květnu 2018 zde byl ubytován i tehdejší ministr zahraničních věcí USA Mike Pompeo. Číst dál

Lukáš Vrobel: Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí (2. část)

(Pokračování z 1. části. – Publikace v PDF ke stažení zde.) 

Cesty tam a zpět, kontroly a zklamaný Potěmkin

 

Cestovat do KLDR bylo pro členy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan v období před pandemií koronaviru poměrně snadné. Velvyslanectví nabízelo cestu několika jejím členům zhruba dvakrát do roka u příležitosti významných státních svátků a mezinárodních akcí KLDR (Den slunce 15. 4. – výročí narození Kim Ir Sena; Den založení KLDR 9. 9.; případně Mezinárodní festival k oslavě velikánů hory Pektu v srpnu). Přednost měli členové výboru a jistě byl zájem o to, aby mezi účastníky byli jednak ti nejaktivnější z česko(slovensko)-korejského přátelství, jednak takoví, kteří budou schopni proběhlou cestu zpropagovat. Nebylo tedy nijak těžké stát se delegátem, s ohledem na poměrně tristní stav členské základny Pektusanu, tvořené převážně staršími lidmi, pro většinu z nichž by byla mnohahodinová cesta přes půl světa velmi vyčerpávající až nemožná a ne každý by ji také mohl zaplatit (jen letenky stály dohromady až cca 32 tisíc Kč, s výkyvy v řádu tisíců mezi jednotlivými roky). Číst dál

Vydána kniha Lukáše Vrobela „Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí“

Předseda České a slovenské studijní skupiny myšlenek čučche a nositel Řádu přátelství Korejské lidově demokratické republiky Lukáš Vrobel vydal knihu „Třikrát v Severní Koreji – bez růžových i černých brýlí“ (v elektronické podobě, 197 stran, soubor PDF ke stažení zde – 9,56 MB). Kniha popisuje zážitky ze tří autorových návštěv v KLDR v letech 2017-2019 a některé souvislosti.
Číst dál

Z návštěvy naší delegace v dubnu 2019, 3. část

Praha, 29. dubna čučche 108 (2019) – Zveřejňujeme další fotografie z návštěvy delegace Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche v Korejské lidově demokratické republice 12. – 18. dubna čučche 108 (2019).

Ulice Pchjongjangu – duben  čučche 108 (2019) – nová stránka

Venkov – duben  čučche 108 (2019) – nová stránka

Mjohjangsan – rozšíření stránky

Ulice vědců Mire – rozšíření stránky

Vítězný oblouk – rozšíření stránky

Ulice Pchjongjangu – duben čučche 108 (2019)

 

Pchjongjang je moderním třímilionovým socialistickým velkoměstem, architektonicky hodnotným, příkladně udržovaným a neustále se rozvíjejícím. Všude po městě vidíme růst nových výškových budov, v nichž většina prostoru je tvořena byty. Starší panelové domy procházejí obnovou, některé jsou v rámci rekonstrukce zvyšovány. Nejstarší poválečná zástavba je postupně demolována a nahrazována novostavbami. Ani opuštěné bloky budov čekající na demolici nenesou žádné stopy vandalismu, což je v jiných zemích nemyslitelné. Číst dál

Venkov – duben čučche 108 (2019)

 

Snímky na této stránce, pořízené Společností česko-korejského přátelství Pektusan v dubnu čučche 108 (2019), pocházejí z oblasti mezi Pchjongjangem a Hjangsanem v provincii Severní Pchjongan, 140 km severně od Pchjongjangu. Korejský venkov je podobně upravený a dobře organizovaný jako velkoměsto. Družstevní rolníci kolektivně provádějí setbu a pečují o pole, zejména o jejich zavlažování. Korea se stejně jako velká část světa potýkají s globálním oteplováním a suchem, věnuje proto značné úsilí zadržování vody v krajině. S velkým úsilím dlouhodobě pokračuje zalesňovací kampaň. Vidíme vzorně udržované ovocné sady, pasoucí se drůbež a dobytek. Zločinné imperialistické sankce brání rozsáhlejšímu použití mechanizace, pro kterou není dostatek pohonných hmot a elektřiny. Zvláště patrné je to za současného sucha, kdy nelze naplno využít vodních elektráren. Hrdinný korejský lid je však odhodlán překonat veškeré obtíže, tak jako to dokázal i v minulosti. Číst dál

Z návštěvy naší delegace v dubnu 2019, 2. část

Praha, 26. dubna čučche 108 (2019) – Zveřejňujeme další fotografie z návštěvy delegace Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche v Korejské lidově demokratické republice 12. – 18. dubna čučche 108 (2019).

Pchjongjangská kosmetická továrna – nová stránka

Mangjongde – rozšíření stránky

Lidový palác kultury – rozšíření stránky

Doprava – rozšíření stránky

Hotel Korjo – rozšíření stránky

Z návštěvy delegace Společnosti Pektusan v KLDR v dubnu 2019

Praha, 23. dubna čučche 108 (2019) – Zveřejňujeme další fotografie z návštěvy delegace Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche v Korejské lidově demokratické republice 12. – 18. dubna čučche 108 (2019).

 

21. festival kimirsenií – nová stránka

Věž čučche – rozšíření stránky

Mansude – rozšíření stránky

Muzeum Vítězné vlastenecké osvobozenecké války – rozšíření stránky

 

Delegace Společnosti Pektusan navštívila KLDR, 1. místopředseda převzal vyznamenání

 

Praha, 20. dubna čučche 108 (2019) – Delegace Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche z České a Slovenské republiky, vedená 1. místopředsedou soudruhem Lukášem Vrobelem, navštívila ve dnech 12. – 18. dubna čučche 108 (2019) na pozvání Korejského svazu společenských vědců Korejskou lidově demokratickou republiku, aby se zúčastnila mezinárodní konference a oslav národního svátku Dne slunce u příležitosti 107. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena. Číst dál

Vyznamenanie súdruha Lukáša Vrobela

Pchjongjang – Prezídium Najvyššieho ľudového zhromaždenia Kórejskej ľudovodemokratickej republiky udelilo Rád priateľstva II. triedy súdruhovi Lukášovi Vrobelovi, 1. podpredsedovi Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan, za pozitívne prispievanie k naplneniu ľudskej veci nezávislosti prostredníctvom energických aktivít pri štúdiu a šírení myšlienky čučche. Číst dál