Skip to content

Historicky první summit mezi KLDR a USA

 

Pchjongjang, 13. června čučche 107 (2018) (KCNA) – Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády, a Donald J. Trump, prezident Spojených států amerických, vedli setkání na nejvyšší úrovni a rozhovory na ostrově Sentosa v Singapuru dne 12. června 2018, poprvé v dějinách obou zemí.

 

Díky pevnému rozhodnutí a vůli nejvyšších představitelů obou zemí ukončit extrémně nepřátelské vztahy mezi KLDR a USA, které přetrvávaly po dlouhou dobu za podmínek akutní konfrontace, a otevřít novou budoucnost v zájmu národů obou zemí a celosvětového míru a bezpečnosti, se uskutečnil první summit KLDR a USA.

Singapur, země epochálního setkání očekávaného celým světem, byl plný tisíců domácích i zahraničních novinářů a velkého množství mas, aby viděli dnešní okamžik, který se zapíše do dějin.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce opustil v 8 hodin 10 minut místního času místo svého noclehu a dostavil se do hotelu Capella na ostrově Sentosa v Singapuru, místa jednání.

V hale místa jednání, kde došlo k prvnímu setkání mezi KLDR a americkou stranou, byly vyvěšeny vedle sebe vlajky KLDR a USA.

 

 

V 9 hodin místního času se nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un setkal a poprvé si stiskl ruku s prezidentem USA Donaldem J. Trumpem.

Nejvyšší představitelé obou zemí přijali první krok k usmíření poprvé ve více než sedmdesátiletých dějinách konfrontace a antagonismu od rozdělení Korejského poloostrova a postavili se tváří v tvář na místě dialogu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se nechal na paměť vyfotografovat s prezidentem Trumpem, a oba potom za neformálního rozhovoru vstoupili do konferenční místnosti.

 

 

Proběhl rozhovor mezi čtyřma očima mezi váženým soudruhem nejvyšším vůdcem a prezidentem Trumpem.

Vzhledem k tomu, že proces přípravy dnešního jednání nebyl zdaleka jednoduchý, vážený soudruh nejvyšší vůdce pronesl významná slova, že minulost nás držela za kotníky a předsudky a špatná praxe zakrývaly naše oči a uši, ale vše jsme statečně překonali, abychom se dostali na toto místo a mohli být v novém výchozím bodě.

Oba nejvyšší představitelé si otevřeně vyměnili názory na praktické otázky zásadního významu pro ukončení desetiletí nepřátelských vztahů mezi KLDR a USA a nastolení míru a stability na Korejském poloostrově.

 

 

Poté následovaly rozšířené rozhovory.

Z naší strany se rozšířeného jednání zúčastnili soudruzi Kim Jong Čchol a Ri Su Jong, místopředsedové Ústředního výboru Korejské strany práce, a ministr zahraničí soudruh Ri Jong Ho.

Z americké strany byl přítomen ministr zahraničí Mike Pompeo, poradce pro národní bezpečnost USA John Bolton a vedoucí sekretariátu Bílého domu John Kelly.

Byla provedena rozsáhlá a důkladná diskuse o otázkách založení nových vztahů KLDR a USA a budování stálého a trvalého mírového systému na Korejském poloostrově.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že je potěšen, že se setkal u jednoho stolu s prezidentem Trumpem a delegací ze Spojených států, a vysoce ocenil vůli a nadšení amerického prezidenta k řešení věci realistickým způsobem prostřednictvím dialogu a vyjednávání, a to i přes nepřátelství v minulosti.

Prezident Trump vyjádřil víru, že současný summit povede ke zlepšení vztahů mezi KLDR a USA. Ocenil, že na Korejském poloostrově a v regionu byla vytvořena díky aktivním mírovým opatřením přijatým váženým soudruhem nejvyšším vůdcem od počátku tohoto roku atmosféra míru a stability, ačkoli byl sužován extrémním nebezpečím ozbrojeného konfliktu jen před několika měsíci.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že došlo k mnoha problémům v důsledku hluboké nedůvěry a nepřátelství mezi oběma zeměmi. Za účelem dosažení míru a stability Korejského poloostrova a odstranění jaderných zbraní by se obě země měly zavázat, že se zdrží vzájemného nepřátelství a prostřednictvím vzájemného porozumění přijmou právní a institucionální kroky, které je zaručí.

Zdůraznil také potřebu, aby obě strany v blízké budoucnosti přijaly praktická opatření k vyřešení problémů prostřednictvím rozhovorů a společného prohlášení.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce na místě uzavřel dohodu o odkrytí a repatriaci ostatků amerických vojáků, navrženou prezidentem Trumpem, a vydal pokyn k přijetí opatření k okamžitému vyřešení tohoto problému.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že zřízení stálého a trvalého mírového systému na Korejském poloostrově má ​​velký význam pro zajištění míru a bezpečnosti v oblasti a ve zbytku světa, a proto  je naléhavě nutné rozhodnout o zastavení provokování druhé strany a vzájemně nepřátelských vojenských akcí.

 

 

Americký prezident vyjádřil své pochopení a zdůraznil svůj záměr zastavit během jednání mezi KLDR a USA společná vojenská cvičení USA a jižní Koreje, které strana KLDR považuje za provokaci, a poskytnout KLDR bezpečnostní záruky a upustit od sankcí proti ní společně s pokrokem ve zlepšování vzájemných vztahů prostřednictvím dialogu a vyjednávání.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce objasnil svůj postoj, že pokud americká strana přijme skutečná opatření pro budování důvěry, je KLDR ochotna v dobré víře přijmout další jim přiměřená opatření.

Vedoucí představitelé KLDR a USA sdíleli společné představy, že je důležité dodržovat zásadu postupných a souběžných akcí při dosahování míru, stability a denuklearizace Korejského poloostrova.

 

 

Tohoto dne se vůdci obou států a účastníci rozhovorů zúčastnili oběda. Na obědě si vyměnili názory na další oživení komunikace, kontaktů a návštěv mezi oběma stranami za účelem upevnění úspěchů dosažených v jednáních mezi KLDR a USA a epochálním rozvoji vztahů mezi oběma zeměmi.

Po obědě vedoucí představitelé KLDR a Spojených států při procházce prohloubili přátelské vztahy.

Předseda Komise pro státní záležitosti KLDR soudruh Kim Čong Un a prezident USA Donald J. Trump podepsali společné prohlášení o výsledcích historického summitu v Singapuru.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že dnes obě strany přistoupily k podpisu historického společného prohlášení, které skoncuje s minulostí a ohlašuje nový začátek, a uvedl, že svět bude svědkem významné změny.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se nechal vyfotografovat s prezidentem Trumpem na paměť podepsání historického dokumentu a rozloučil se s ním.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce a prezident Trump vyjádřili očekávání a přesvědčení, že obě země, které žily v nepřátelství, nedůvěře a nenávisti, pohřbí nešťastnou minulost a dynamicky se budou rozvíjet směrem k vynikající a hrdé budoucnosti prospěšné pro sebe a zahájí další novou éru, éru spolupráce KLDR – USA.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce pozval prezidenta Trumpa, aby ve vhodnou dobu navštívil Pchjongjang, a prezident Trump pozval předsedu Kim Čong Una, aby navštívil USA.

Oba vedoucí představitelé s radostí přijali vzájemná pozvání a vyjádřili přesvědčení, že taková pozvání budou sloužit jako další důležitý bod při zlepšování vztahů mezi KLDR a USA.

Singapurský summit KLDR a USA, který úspěšně skončil za nadšené podpory a pozdravů celého světa, je skvělou událostí velkého významu pro další podporu historického trendu směrem k usmíření a míru, stabilitě a prosperitě, který vzniká na Korejském poloostrově a v regionu, čímž došlo k radikálnímu obratu v nejvíce nepřátelských vztazích mezi KLDR a USA v souladu s požadavky doby.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp