Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN vedl na místě obnovu Tečchong-ri

Pchjongjang, 12. září čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl na místě obnovu povodněmi zasažené oblasti vsi Tečchong-ri v okrese Unpcha provincie Severní Hwanghe.

Doprovázel ho náčelník generálního štábu Korejské lidové armády vicemaršál Korejské lidové armády soudruh Pak Čong Čchon, kádry Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Ri Il Hwan, Čo Jong Won, Kim Jong Su a soudružka Hjon Song Wol a předseda provinčního výboru Korejské strany práce Severního Hwanghe soudruh Pak Čchang Ho.

Váženého soudruha nejvyššího vůdce přivítali velící důstojníci jednotek Korejské lidové armády a funkcionáři zapojení do obnovy povodněmi zasaženého okresu Unpcha.

 

Bojovníci a velící důstojníci jednotek Korejské lidové armády se mobilizovali k rekonstrukčním pracím za účelem odstranění následků povodní a z celého srdce horlivě podporují myšlenku 16. zasedání politbyra 7. Ústředního výboru strany a společný rozkaz Ústředního výboru KSP, Ústřední vojenské komise KSP a Komise pro státní záležitosti KLDR a s touhou poskytnout lepší místo k životu obyvatelům postižené oblasti rychlým uskutečněním ušlechtilého záměru naší strany oddaně vedou bitvu na život a na smrt a energicky zrychlují práce obnovy k odstranění následků.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se při prohlídce staveniště důkladně seznámil s průběhem a plánem obnovy. S uspokojením sledoval bojovníky lidové armády pracující na staveništi a prohlásil, že je největší pýchou naší strany mít tak silnou armádu, která je jí vždy věrná, a že naše strana sebevědomě a odvážně překoná všechny obtíže revoluce díky Korejské lidové armádě, politicko-ideologicky a morálně silné armádě a skutečné armádě lidu, která považuje za svou vznešenou povinnost pomáhat straně a lidu zbavit se všech problémů s upřímným vlastenectvím a krví a potem oddanosti.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se na polích, která byla zaplavena, důkladně seznámil s vegetačním stavem zemědělských plodin a projevil obavy, že na zaplavených rýžových polích došlo k různým chorobám a stav růstu rýže na mnoha těchto polích není dobrý. Uvedl, že ačkoli došlo k určitým ztrátám, je nutné za každých okolností zlepšit podmínky růstu přijetím rozhodných zemědělských a technických opatření a nedopustit ztrátu plodin pěstovaných po celé jaro a léto, a opakovaně žádal funkcionáře a pracující v oblasti zemědělství k vyvinutí zdvojnásobeného úsilí o minimalizaci škod na úrodě a důsledné a odpovědné zvyšování výnosů.

Celá lidová armáda, nesmírně povzbuzená polním vedením váženého soudruha nejvyššího vůdce na místě obnovy, znovu složila pevnou přísahu, že se stane pevností a štítem oddané obrany Ústředního výboru strany, bezchybně dokončí práce na likvidaci následků k výročí strany na nejvyšší úrovni a podá zprávu o vítězství, čímž jasně ukáže celému světu, jak armáda a lid vychovaní naší stranou podporují a oddaně brání svého vůdce, svého nejvyššího velitele.

Kroky energického vedení váženého soudruha nejvyššího vůdce, pokračujícího na cestě vlastenecké oddanosti ve jménu vlasti a lidu, budou kroky mocného pokroku naší vlasti a hybnou silou vytváření zázraků, díky nimž se náš lid a armáda jistě stanou slavnými vítězi v současné kampani za odstranění následků přírodních katastrof. Heslo „Ať žije socialismus!“ bude díky nim znít o říjnových svátcích ještě hlasitěji.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp