Skip to content

Súdruh KIM ČONG UN poskytol poľné pokyny hydinárni Kwangčchon vo výstavbe

Pchjongjang, 23. júla čučche 109 (2020) (KCNA) – Predseda Kórejskej strany práce, predseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a najvyšší veliteľ ozbrojených síl KĽDR súdruh Kim Čong Un skontroloval hydináreň Kwangčchon vo výstavbe.

Váženého súdruha najvyššieho vodcu sprevádzal náčelník generálneho štábu Kórejskej ľudovej armády a vicemaršal KĽA súdruh Pak Jong Čchon, vedúci hlavného politického byra KĽA armádny generál súdruh Kim Su Gil, funkcionári Ústredného výboru KSP súdružky a súdruhovia Kim Jo Džong, Hjon Song Wol, Čo Jong Won a Ma Won Čchun.

Na mieste bol vážený súdruh najvyšší vodca privítaný predstaviteľmi stavby hydinárne Kwangčchon.

Farma na chov hydiny Kwangčchon, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe v obci Kwangčchon-ri, okres Hwangdžu, provincia Severné Hwanghe, podľa rozsiahleho plánu našej strany, je moderná hydinárska farma, ktorá bude každoročne produkovať tisíce ton chutného a kvalitného mäsa a desiatky miliónov chutných vajec vysokej kvality.

Vážený súdruh najvyšší vodca, ktorý nesie ťažké bremeno a vždy vynakladá maximálne úsilie a oddanosť s plným nasadením pre prosperitu krajiny a šťastie ľudu, osobne inicioval výstavbu modernej farmy na chov kurčiat, ktorá významne prispeje k zlepšeniu hydinárskeho priemyslu v krajine.

Povedal, že hydinárne v našej krajine, ktoré sa nazývajú modernizovanými, sú v skutočnosti už zaostalé, keďže majú viac ako 20 rokov, a preto sa rozhodol, že strana sa priamo ujme výstavby vzorovej farmy, ktorá bude vzorom v modernizácii všetkých hydinových fariem po celej krajine a poslal na miesto mocnú stavebnú silu a vojakov-staviteľov.

Stavitelia, ktorí nastúpili na stavbu, dokázali úprimne reagovať na politiku strany, ktorá stavia ľudí na prvé miesto a nesebecky im slúži, vďaka čomu dosiahli úspech – už takmer dokončili výstavbu budov hydinárne.

Pri prehliadke staveniska sa vážený súdruh najvyšší vodca podrobne oboznámil o pokroku dosiahnutom pri výstavbe.

Vyjadril spokojnosť nad skutočnosťou, že pri realizácii tohto významného projektu sa vďaka energickému odhodlaniu vykonalo v krátkom čase veľmi veľa práce a vysoko ocenil pracovné úspechy staviteľov.

Hydináreň Kwangčchon, ktorá je budovaná ako vzor v oblasti chovu hydiny, by mala byť štandardom čo sa týka architektúry, nehovoriac o vybavení, uviedol vážený súdruh najvyšší vodca a vyzval na výstavbu na takej úrovni, ktorá bude maximálne zodpovedať vedeckým a technologickým požiadavkám.

Ako uviedol, strana pošle na hydinársku farmu Kwangčchon celú sadu najmodernejších zariadení s vysokou úrovňou automatizácie a intenzifikácie, a opakovane zdôraznil potrebu dôkladne zabezpečiť kvalitu stavby v súlade s moderným vybavením. Inštruoval funkcionárov, aby dynamicky viedli politickú a ekonomickú organizáciu práce na urýchlenie dokončenia zostávajúcich stavebných prác podľa plánu.

Vážený súdruh najvyšší vodca poznamenal, že výstavba tejto farmy je záležitosťou, ktorú naša strana s veľkým úsilím dlho plánovala a pripravovala, a že naša strana má veľké nádeje, že sa z nej stane farma schopná skutočne prispieť k riešeniu problému výživy ľudu. Zdôraznil, že je potrebné zabezpečiť, aby sa všetci stavitelia navzájom povzbudzovali a prejavili svoju lojalitu a talent vo výstavbe podporujúcej vznešený plán našej strany.

Vyzval tiež, že je potrebné súbežne s výstavbou dôkladne podporovať úsilie a vyvíjať všestranný tlak na to, aby družstvá, ktoré budú zásobovať hydináreň Kwangčchon krmivom, sa stali príkladnými jednotkami vidieckej kultúry, a že je potrebné týmto družstvám poskytnúť aktívnu pomoc, aby sa zlepšila ich úroveň.

Poukázal na to, že moderný chov hydiny musí zamestnávať schopných funkcionárov, vedcov a technikov so znalosťami v oblasti chovu zvierat a školených pracovníkov, ktorí dokážu bezchybne obsluhovať moderné vybavenie.

Vyjadril svoju nádej a dôveru, že stavitelia, ktorí sa aktívne podieľajú na výstavbe a premieňajú ideál našej strany v realitu, aby sme dodávali deťom a ľuďom chutné a výživné mäso a vajcia, dokonale dokončia výstavbu hydinárskej farmy v Kwangčchone.

Všetci stavitelia sú nekonečne inšpirovaní veľkou dôverou váženého súdruha najvyššieho vodcu a veľmi sa potešili, že navštívil stavenisko napriek teplu v polovici leta, poskytol cenné pokyny pri realizácii projektu a prijal všetky potrebné opatrenia. Pevne sa zaviazali, že v stanovenom čase určite podajú správu o dokončení výstavby.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp