Skip to content

jižní Korea - 3. page

Hluboké znepokojení nad prohlášením prezidenta USA

Pchjongjang 27. března čučche 110 (2021) (KCNA) – Tajemník Ústředního výboru Korejské strany práce Ri Pjong Čchol zveřejnil 26. března následující tiskové prohlášení:

Nedávné testovací odpálení nové taktické řízené rakety bylo jedním z procesů dosahování cílů politiky v oblasti obranné vědy, které naše strana a vláda navrhly k posílení obranyschopnosti státu, a akcí, která patří k důstojnému právu na sebeobranu suverénního státu.

V současné situaci, kdy jižní Korea a USA neustále provádějí nebezpečná vojenská cvičení, zavádějí pokročilé zbraně a neustále tak vytvářejí vojenské hrozby na Korejském poloostrově, jsme museli vybudovat neporazitelnou fyzickou sílu, abychom spolehlivě bránili bezpečnost našeho státu. Číst dál

Tiskové prohlášení první náměstkyně ministra zahraničních věcí KLDR

Pchjongjang 18. března čučche 110 (2021) (KCNA) – 17. března zveřejnila první náměstkyně ministra zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky Čche Son Hi následující tiskové prohlášení:

Od poloviny února se nás Spojené státy včetně New Yorku různými způsoby pokoušely kontaktovat. V posledních dnech Spojené státy zasílaly e-mailové a telefonní zprávy různými kanály a žádaly o kontakt s námi. A v noci před zahájením společných vojenských cvičení vyslaly zprávu, ve které nás znovu přesvědčivě žádaly o přijetí kontaktu prostřednictvím třetí země.

Ale myslíme si, že není třeba znovu reagovat na americké hazardní hry, abychom získali čas. Číst dál

Varování jihokorejským orgánům a jejich pánům

Pchjongjang 16. března čučche 110 (2021) (KCNA) – 15. března zveřejnila zástupkyně vedoucího oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce Kim Jo Džong následující tiskové prohlášení:

Slyšela jsem zprávu, že jihokorejské orgány, které dlouho trpěly prohlubujícím se trápením, se od 8. března vydaly na cestu agresivních vojenských cvičení proti naší republice.

Vypadá to, jako by byli schopni se s následky takového činu vyrovnat. Ale odvážili se vyslat vážnou výzvu, navzdory naší spravedlivé žádosti, jednomyslnému protestu a odsouzení všech krajanů.

Ústřední výbor naší strany již vyjasnil takový postoj, že závisí na přístupu jihokorejských orgánů, zda se mezikorejské vztahy vrátí k novému výchozímu bodu míru a rozkvětu, jako tomu bylo na jaře před třemi lety. Každý ví, že měl na mysli hysterii vojenských cvičení na jihu, která se každoročně opakuje v březnu a srpnu. Bylo to smysluplné varování, které slibovalo poslední příležitost k nápravě severo-jižních vztahů. Číst dál

Proti společným vojenským cvičením USA a jižní Koreje

Od 90. let 20. století se intenzita a frekvence agresivních manévrů proti Korejské lidově demokratické republice znepokojivě zvýšila. Rovněž byla zlepšena kvalita výzbroje, určené k „hypotetické invazi na sever“. Naštěstí schopnost KLDR reagovat v posledních letech vzrostla mnohem více než schopnost nepřátel zaútočit. Je všeobecně známo, že KLDR je dnes mocným jaderným státem vybaveným moderním válečným zařízením a raketami schopnými otřást zeměmi, z níž vychází nespravedlnost.

USA během tří let Vlastenecké osvobozenecké války poslaly do KLDR 635 tisíc tun munice, více než použily během celé pacifické kampaně druhé světové války. Vyvraždily 15 % populace. Generál O’Donnell, velitel Dálněvýchodního bombardovacího letectva během Vlastenecké osvobozenecké války, hrdě prohlásil v červnu 1951: „Celý, téměř celý Korejský poloostrov je jen hrozný nepořádek. Všechno je zničeno. Nestojí nic, co by se dalo pojmenovat. V Koreji už nezbyly žádné cíle.“ Tato apokalyptická devastace je skutečnou tváří amerického imperialismu a současná vojenská cvičení jsou jasnou ukázkou toho, že americká krvežíznivost ještě nebyla uhašena. Číst dál

Jihokorejská ministryně zahraničí draze zaplatí za své drzé poznámky

Pchjongjang, 9. prosince čučche 109 (2020) (KCNA) – První zástupkyně vedoucího oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce Kim Jo Džong vydala 8. prosince následující tiskové prohlášení:

Před několika dny jsem slyšela podrobnou zprávu o drzých komentářích ministryně zahraničních věcí jižní Koreje Kang Kjong Hwa k našim mimořádným protiepidemickým opatřením, pronesených během její cesty na Blízký východ.

Z jejích bezohledných poznámek hloupě pronášených bez ohledu na následky je vidět, že dychtí po ještě silnějším ochlazení zmrazených vztahů mezi severem a jihem Koreje. Její skutečný záměr je velmi jasný.

Nikdy nezapomeneme na její slova. Mohla by za ně draze zaplatit.
Číst dál

100 let vlasteneckého bojovníka za znovusjednocení

Pchjongjang, 29. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un poslal narozeninové pohoštění nezlomnému vlasteneckému bojovníkovi za znovusjednocení a bývalému dlouholetému politickému vězni Čang Ho u příležitosti jeho 100. narozenin.

Čang Ho, sdílející zármutek lidu zbaveného vlasti, se narodil v chudé rodině ve čtvrti Mapcho v Soulu a v cizí zemi byl vystaven všemožnému ponížení a útlaku. Hodnotný život mohl vést teprve poté, co velký vůdce soudruh Kim Ir Sen osvobodil svou vlast a vybudoval skutečně lidovou zemi.

S jedinou touhou oplatit péči velkého vůdce se Čang Ho obětavě věnoval budování nové vlasti. Jako novinář přispíval k povzbuzení lidu k dosažení vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce a poválečné obnově.

Statečně bojoval za znovusjednocení vlasti a byl zatčen nepřáteli. Během více než 30 let vězení vždy věřil naší straně a neochvějně bojoval za obranu svého revolučního přesvědčení. Číst dál

Národní znovusjednocení

Po věky žil korejský národ v této zemi jako homogenní národ s jedinou kulturou. Nyní však korejský lid trpí tragédií národního rozdělení kvůli pletichám zahraničních sil. Od rozdělení národa na sever a jih již uplynulo tři čtvrtě století. Železobetonová zeď vede 240 kilometrů podél frontové linie jižně od vojenské demarkační linie jako bariéra přes Korejský poloostrov. Rozdělené rodiny a příbuzní se nemohou stýkat, zatímco vyrůstají nové generace. Rozdělení brání koordinovanému využívání přírodního bohatství země a nevyčerpatelné síly a talentu lidu pro její rozkvět.

Otázka znovusjednocení Koreje nepředstavuje jen vnitřní problém korejského národa, ale také naléhavý úkol doby pro světový mír.

Vláda Korejské lidově demokratické republiky předložila návrhy na nezávislé a mírové znovusjednocení dosud při více než 200 příležitostech. Číst dál

Pokračující konfrontační řádění jihokorejské konzervativní bandy způsobí další neštěstí

Pchjongjang, 30. října čučche 109 (2020) (KCNA) – 29. října Korejská ústřední tisková agentura zveřejnila následující zprávu:

Uplynul měsíc ode dne, kdy došlo ke smutné události, že zemřel obyvatel jižní strany, který nelegálně vstoupil do vod Západního moře.

Během této doby jsme okamžitě sdělili výsledek vyšetřování podrobností incidentu v souladu se záměrem našeho nejvyššího vedení, aby důvěra a respekt mezi severem a jihem nebyly výrazně narušeny kvůli neočekávanému neštěstí, které ve vodách Západního moře nikdo nechtěl, a také jsme vyjádřili omluvu v souvislosti s výskytem politováníhodného incidentu ve vodách pod kontrolou naší strany.

Od toho dne jsme vyvinuli veškeré úsilí, abychom našli mrtvolu zemřelého ve vodách Západního moře a vrátili ji jeho rodině, ale bohužel jsme dosud nedosáhli výsledku. Litujeme toho a dotyčné odvětví se rozhodlo pokračovat v přijímání nezbytných opatření i v budoucnu. Číst dál

40. výročie návrhu na založenie Demokratickej federatívnej republiky Korjo (1980)

V príhovore prednesenom na VI. zjazde Kórejskej strany práce v októbri čučche 69 (1980) veľký vodca súdruh Kim Ir Sen uviedol, že najrýchlejšou a najistejšou cestou k národnému znovuzjednoteniu je vytvorenie jedného federálneho štátu prostredníctvom spoločného úsilia severu a juhu, pri ponechaní svojich myšlienok a sociálnych systémov tak, ako sú. Číst dál

Varování jihokorejským orgánům před pronikáním do našich teritoriálních vod

Pchjongjang, 27. září čučche 109 (2020) (KCNA) – Korejská ústřední tisková agentura vydala 27. září následující zprávu varující jihokorejské orgány:

V souvislosti s výskytem hrozného případu, který se v současné fázi mezikorejských vztahů neměl stát, jsme jej prošetřili a 25. září informovali jižní stranu o jeho podrobném průběhu.

Přijali jsme také další nezbytná bezpečnostní opatření, abychom zajistili, že v žádném případě, v souladu se záměrem našeho nejvyššího vedení, se již nestane žádný další incident, který by kazil vztahy důvěry a úcty mezi severem a jihem. Číst dál

Mimořádné rozšířené zasedání politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 26. července čučche 109 (2020) (KCNA) – Uprostřed intenzivní protiepidemické kampaně za účelem důsledného zabránění pronikání pandemie, která ohrožuje lidstvo nejhorší katastrofou na světě, došlo ve městě Kesong k mimořádné události, kdy 19. července osoba podezřelá z nákazy zlým virem, která před třemi lety uprchla na jih, nelegálně překročila demarkační linii a vrátila se domů.

Mimořádná protiepidemická instituce zdůraznila, že neuspokojivý výsledek několika lékařských prohlídek horních cest dýchacích a krve umožnil diagnostikovat, že osoba, která se nelegálně vrátila do svého domova, je nakažena zlým virem. Z toho důvodu byla podrobena přísné karanténě a byla důsledně přijata opatření k prohlídce a registraci všech osob, které s ní byly v kontaktu, a těch, kteří byli v posledních pěti dnech v Kesongu, jakož i opatření k jejich lékařskému vyšetření a karanténě. Číst dál

Zrušení nepřátelské politiky USA vůči KLDR je předpokladem míru a stability na Korejském poloostrově

Zpráva Ústavu pro odzbrojení a mír Ministerstva zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky

 

Pchjongjang, 25. června čučche 109 (2020) (KCNA) – Uplynulo 70 let od vypuknutí válečné bouře v této zemi.

Korejská válka, vyvolaná Spojenými státy, způsobila našemu lidu těžké rány, způsobila obrovské lidské a materiální ztráty a dodnes po ní pokračuje utrpení z rozštěpení národa, kvůli kterému jsou pokrevní příbuzní nuceni žít odděleně.

Vzhledem k tomu, že korejský národ stále trpí srdcervoucími ranami, touží více než kterýkoli jiný národ žít v zemi míru bez války a dlouhodobě vytrvale usiluje o uskutečnění svého drahocenného snu, ale dosud nedosáhl uspokojivého výsledku.

Základní příčinou této situace jsou černá chapadla nepřátelské politiky USA vůči Koreji. Číst dál

Přípravy na masivní rozptýlení letáků proti nepřátelům

Pchjongjang, 20. června čučche 109 (2020) (KCNA) – Vášeň pro odplatu a hněv na lidskou spodinu a zrádce, kteří se dotkli našeho nejposvátnějšího nejvyššího vedení a nepřijatelně urazili všechen korejský lid, jsou stále vážnější.

Pro napravení mozků těch, kteří porušili absolutní nedotknutelnost, se pustil náš lid do svaté války odplaty. Tato válka pokračuje bojem za rozptýlení letáků na jihu k odsouzení smečky ohavných zločinců. Číst dál

Spoločný styčný úrad zbúraný

Pchjongjang, 16. júna čučche 109 (2020) (KCNA) – Spoločný severojužný styčný úrad bol v utorok 16. júna úplne zničený.

Príslušné odvetvie KĽDR uviedlo do praxe opatrenie na úplné zničenie spoločného styčného úradu sever – juh v priemyselnej zóne Kesong v dôsledku prerušenia všetkých komunikačných liniek medzi severom a juhom, v súlade s verejnou mienkou rozzúrených občanov KĽDR a ich požiadavkou na potrestanie spodiny a tých, ktorí ju chránia.

O 14:50 tohto dňa bol Spoločný styčný úrad s veľkou explóziou smutne zničený. Číst dál

V južnej Kórei si pripomenuli smrť dvoch školáčok

Pchjongjang, 16. júna čučche 109 (2020) (KCNA) – Uplynulo 18 rokov od smrti školáčok Sin Hjo Sun a Sim Mi Son, ktoré zahynuli pod kolesami obrneného vozidla americkej armády. Ich pozostalé rodiny a občianske organizácie vybudovali na mieste tejto tragédie mierový park nesúci ich meno, píšu juhokórejské internetové noviny Čadžu sibo. Číst dál

Ministr zahraničních věcí KLDR: Náš vzkaz USA je jasný

Pchjongjang, 12. června čučche 109 (2020) (KCNA) – Ministr zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky Ri Son Gwon vydal 12. června následující tiskové prohlášení:

Uplynuly dva roky ode dne, kdy se konal historický summit Korejské lidově demokratické republiky a Spojených států amerických 12. června.

Musíme vidět, čeho byl svět svědkem a jakou dějinnou lekcí prošly korejsko-americké vztahy za nikoli krátké období – 732 dní. Číst dál

Shromáždění odsuzující „přeběhlíky“

Kangso, 8. června čučche 109 (2020) (KCNA) – Členové Svazu zemědělských pracovníků Koreje a zemědělští pracovníci se 8. června shromáždili na náměstí Domu třídního vzdělávání v obci Susan-ri v okrese Kangso, aby odsoudili činy jihokorejských orgánů a „přeběhlíků ze severu“ namířené proti KLDR.

Shromáždění se zúčastnil předseda Ústředního výboru Svazu zemědělských pracovníků Koreje soudruh Kim Čchang Jop, funkcionáři svazu a zemědělští pracovníci. Číst dál

Korejský lid požaduje nemilosrdné potrestání „přeběhlíků“

Pchjongjang, 7. června čučche 109 (2020) (KCNA) – Mládež a studenti se 6. června shromáždili v Letním divadle Parku mládeže města Pchjongjangu, aby odsoudili jihokorejské orgány a nepřátelský čin „přeběhlíků ze severu“ proti republice.

Shromáždění se zúčastnili funkcionáři Svazu mládeže, mezi nimi předseda Ústředního výboru Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže soudruh Pak Čchol Min, a mládež a studenti.

Byly předneseny projevy. Řečníci zdůraznili, že je nezbytné nemilosrdně potrestat přeběhlíky do posledního muže, a vyjádřili silné rozhořčení nad skutečností, že přeběhlíci, lidská spodina, za souhlasu jihokorejských orgánů bezohledně urazili nejvyšší vedení, které je pro nás nejsvětější.

Číst dál

Nepriateľ je nepriateľ, tvrdí hovorca oddelenia Strany pre južné záležitosti

Pchjongjang, 6. júna čučche 109 (2020) (Pyongyang Times) – „Náš ľud teraz pociťuje obrovskú zúrivosť a znechutenie, po tom, ako boli rozptýlené letáky proti KĽDR takzvanými ‚utečencami zo severu‘ s tichým súhlasom juhokórejských orgánov,“ uviedol hovorca oddelenia Zjednotenej fronty Ústredného výboru Kórejskej strany práce vo svojom stanovisku z piatka 5. júna čučche 109 (2020).

Vyhlásenie prišlo po tom, ako juhokórejské úrady interpretovali vyhlásenie prvej zástupkyne vedúceho oddelenia Ústredného výboru Kórejskej strany práce súdružky Kim Jo Džong takým spôsobom, akoby sa predtým vyskytla nežiaduca udalosť z našej strany, namiesto toho, aby urobili opatrenia pre zabránenie rozptylu letákov.

Postoj juhokórejských orgánov nevykazuje žiadne známky poľutovania a ani žiadny náznak vôle neopakovať zbytočné činy zvyšujúce napätie, uviedol hovorca. Číst dál