Skip to content

Speciální seminář pro pracovníky sekcí vedení stranického života organizačních oddělení výborů strany

 

Seminář vedl generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh KIM ČONG UN

 
Pchjongjang 7. července čučche 111 (2022) (KCNA) – Od 2. do 6. července se v Domě kultury 25. dubna konal speciální seminář pro pracovníky sekcí vedení stranického života organizačních oddělení výborů strany různých úrovní Korejské strany práce.

Ústřední výbor KSP uspořádal tento speciální seminář s cílem správně vést pracovníky sektoru vedení stranického života organizačních oddělení strany k hlubokému pochopení významu předávané stranické odpovědnosti při dalším posilování strany v souladu s požadavky nové fáze rozvoje revoluce a dalšího prohlubování všestranného vedení naší strany, správnému pochopení úkolů a způsobů zdokonalování současného vedení stranického života, a tím spolehlivému posílení vedení stranického života celé strany a budování socialismu.

Speciální seminář vedl generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

 

 

Zúčastnili se člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a tajemník pro organizační záležitosti ÚV KSP soudruh Čo Jong Won, tajemník ÚV KSP soudruh Ri Il Hwan, náčelník generálního politbyra Korejské lidové armády soudruh Čong Kjong Tchek, zástupci vedoucích organizačního a instruktorského oddělení ÚV strany, příslušní pracovníci provinčních, městských a okresních výborů strany, stranických výborů plnících obdobné funkce a politických oddělení Korejské lidové armády všech úrovní.

Součástí semináře byla dvoudenní porada a třídenní technické kurzy zaměřené na komplexní shrnutí práce sektoru vedení stranického života v organizačních útvarech stranických výborů na různých úrovních, rozhodujícím způsobem zdokonalující politické a praktické dovednosti a schopnosti funkcionářů strany a přinášející revoluční zlepšení v organizaci a vedení stranického života.

Vážený soudruh Kim Čong Un zahájil speciální seminář pro pracovníky sekcí vedení stranického života organizačních oddělení výborů strany různých úrovní KSP a přednesl programovou závěrečnou řeč osvětlující jedinečnou myšlenku a teorii o budování stranických organizací v nové historické etapě naší revoluce.

Soudruh generální tajemník zdůraznil, že za hlavní železný zákon vedení stranického života je nutné považovat zavedení kázně tak, aby všechny stranické organizace byly absolutně podřízeny jednotnému vedení ÚV strany.

Vyzval k zintenzivnění řádného vedení a pomoci k posílení kádrových řad, důkladnému zlepšení pracovních metod a stylu funkcionářů a rozhodujícímu zvýšení jejich politických a praktických schopností.

Na semináři přednesl člen prezídia politbyra ÚV KSP, tajemník pro organizační záležitosti ÚV strany soudruh Čo Jong Won zprávu o práci sektoru vedení stranického života organizačních oddělení výborů strany různých úrovní. Poté následovala diskuse.

Zpráva a diskuse hluboce analyzovaly a shrnuly stav práce za poslední roky z pohledu záměru ÚV strany provést revoluční změnu v organizaci a vedení stranického života, které jsou základem pro organizační práci strany.

Vážený soudruh Kim Čong Un přednesl projev na závěr speciálního semináře.

Všichni účastníci semináře složili pevnou přísahu, že budou vždy ve svém srdci uchovávat velkou důvěru a naději soudruha generálního tajemníka v pracovníky sektoru vedení stranického života a důležitost své stranické odpovědnosti a vynaloží veškeré úsilí, aby se stali schopnými kádry a praktiky jako straničtí funkcionáři nové éry a radikálně zlepšili organizaci a vedení stranického života.
 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp