Skip to content

KĽDR postaví za 5 rokov 50 000 bytov

Vážený súdruh Kim Čong Un vystúpil na slávnostnom ceremoniáli zahájenia projektu výstavby 10 000 bytov v Pchjongjangu

Pchjongjang 24. marca čučche 110 (2021) (KCNA) – Podľa grandiózneho plánu výstavby hlavného mesta, ktorý bol načrtnutý na 8. zjazde Kórejskej strany práce, budú v Pchjongjangu počas nového päťročného obdobia postavené moderné obytné budovy s 50 tisíc bytmi. Stanú sa vzorom ušľachtilého ideálu našej strany v zmysle hesla „uctievať ľudí ako nebo“ a stelesnením architektúry a estetiky na čučchejskom základe.

Rozsiahla výstavba bytov zameraná na vybudovanie novej vzorovej ulice pre ľudí, ktorá bude demonštrovať našu štátnu moc a socialistickú civilizáciu, je najdôležitejšou úlohou pre našu stranu a vládu. Najmä postaviť tento rok 10 000 obytných domov ako dar obyvateľom hlavného mesta je grandiózny tvorivý boj za realizáciu uznesenia prijatého na 2. plenárnom zasadnutí 8. Ústredného výboru KSP.

23. marca sa v oblastiach Songsin a Songhwa v obvode Sadong uskutočnil ceremoniál pri príležitosti zahájenia výstavby 10 000 bytov v Pchjongjangu.

Miesto, kde sa začala realizovať grandiózna stavba, ktorá sa stane ďalším medzníkom v histórii výstavby hlavného mesta, bolo plné červených zástav, sloganov, hesiel a vysokého revolučného nadšenia staviteľov armády a ľudu vytvoriť novú legendárnu stavbu na základe veľkej jednoty armády a ľudu v plodnom boji za uvedenie ušľachtilého zámeru Ústredného výboru strany do reality.

Na miesto slávnostného zahájenia stavby dorazil generálny tajomník Kórejskej strany práce a predseda štátnych záležitostí Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, vážený súdruh Kim Čong Un.

V tej chvíli všetci účastníci s búrlivým výkrikom „Hurá!“ privítali súdruha generálneho tajomníka, ktorý usmerňuje všetky záležitosti strany a štátu do súladu s absolútnou a bezpodmienečnou službou ľuďom a neúnavne sa usiluje o blaho ľudu, v súlade s myšlienkou „Masy ľudu sú všetkým“.

Na slávnosti sa zúčastnili členovia prezídia politbyra Ústredného výboru KSP súdruhovia Čo Jong Won a Kim Tok Hun, tajomníci Ústredného výboru strany súdruhovia Ri Il Hwan a O Su Jong, výkonný tajomník mestského výboru KSP v Pchjongjangu súdruh Kim Jong Hwan, funkcionári vlády, ministerstiev, ústredných inštitúcií a mesta Pchjongjang. Prítomní boli aj súdruhovia Kwon Jong Džin, Kim Čong Gwan a ďalší funkcionári orgánov ozbrojených síl.

Vážený súdruh Kim Čong Un predniesol vášnivú reč naplnenú vrelou láskou k ľuďom a hlbokou dôverou v staviteľov. Povedal, že výstavba 50 000 bytov v Pchjongjangu je niečo, čo naša strana už dlho zamýšľala a pripravovala, aby poskytla občanom hlavného mesta kultivovanejšie a stabilnejšie životné podmienky. Je to tiež ušľachtilý záväzok, ktorý je od začiatku do konca zameraný na zabezpečenie toho, aby bohatstvo štátu, ovocie tvorivej práce más pracujúcich, bolo pretavené do blahobytu pracujúcich samotných.

Zdôraznil, že výstavba 10 000 bytov v tomto roku je projektom masového rozsahu, ale naša strana sa rozhodla bezpodmienečne uskutočniť projekt, pretože priamo súvisí so životom občanov hlavného mesta a je najdôležitejšou politickou záležitosťou prvého roka päťročného plánu. Dodal, že v tejto výstavbe sa opäť naplno prejaví potenciál štátu a tvorivá sila ľudu.

Vyjadril presvedčenie, že dnes, keď kráčame vpred s transparentom „Náš štát na prvom mieste“ a napredujeme v dosahovaní prosperity a rozvoja, bude tento projekt predstavovať hlavnú časť ofenzívy za nové obdobie rastu, obdobie drastických zmien a masívnej transformácie vo výstavbe socializmu. „Otvárame éru nového posunu, éru dynamiky, keď sa socialistická výstavba sebavedome po etapách rozbieha a rozvíja,“ uviedol s dôverou.

Podotkol, že dnešná veľkolepá výstavba bude mať v histórii budovania hlavného mesta monumentálny význam. Je presvedčený, že Ľudová armáda, na ktorú sa najviac spolieha Ústredný výbor strany, naplno prejaví v tomto tvorivom stavebnom zápase svojho bojového ducha a všetci stavitelia dosiahnu víťazstvo vďaka svojmu nadšeniu, úsiliu a horlivého vlastenectva.

Súdruh Kim Čong Un povedal, že nie je nič hodnotnejšie, šťastnejšie a čestnejšie ako venovať všetko teplo svojho srdca a preliať prúdy potu na stavenisku ideálnej ulice, ktorá bude drahou kolískou pre nikoho iného, ​​iba pre našich ľudí, ktorí sú najlepší a najväčší na svete. Všetkých srdečne vyzval, aby s celou svojou energiou pracovali pre budúcnosť nášho hlavného mesta, ktoré bude ešte krajšie a majestátnejšie, v mene našich rodičov, bratov, sestier, detí, ktoré podľa svojich túžob a schopností vytvoria novú civilizáciu a budú užívať všetky jej výhody podľa svojich predstáv.

Keď dokončil svoj prejav, všetci účastníci ťažko potláčajúc svoje emócie nadšene zdravili váženého súdruha generálneho tajomníka a volali mu na slávu za to, že oddane uskutočňuje politiku strany.

Vážený súdruh Kim Čong Un osobne odovzdal veliteľskému štábu slávnostnú zástavu ústredia pre výstavbu 50 000 bytov v Pchjongjangu.

V mene staviteľov zložil slávnostnú prísahu minister obrany KĽDR vicemaršal KĽA súdruh Kim Čong Gwan. Vyjadril pevnú vôľu staviteľov vytvoriť novú pchjongjanskú rýchlosť a vykonať nové stavebné zázraky tým, že sa stanú vlajkonosičmi úderníctva a hrdinami staviteľstva v dnešnom boji o priblíženie sa k bodu obratu v dosiahnutí nového víťazstva v histórii socialistickej výstavby.

Všetci účastníci sa pred stranou a ľudom slávnostne zaviazali, že preukážu neústupného ducha a bezkonkurenčnú údernú silu, prechovávajúc hlboko vo svojich srdciach veľkú lásku a dôveru v generálneho tajomníka, aby dokázali ročne postaviť 10 000 bytov najvyššej úrovne v Pchjongjangu do roku 2025, kedy sa bude oslavovať 80. výročie založenia strany.

Následne došlo k výbuchu, ktorý signalizoval začiatok úderníckych prác na stavbe 10 000 bytov v meste Pchjongjang. Po výbuchu, ktorý otriasol životodarnou marcovou zemou, sa niekoľko rýpadiel naraz zahryzlo do zeme a uprostred hlasného revu motorov započalo svoju prácu na rozsiahlom stavenisku.

Drahý súdruh Kim Čong Un vrelo povzbudil staviteľov, ktorí sa smelo pustili do zodpovedného a slávneho stavebného boja, aby splnili sľub, ktorý naša strana dala v mene svojho dôstojného zjazdu ľuďom. Výstavba 10 000 bytov v Pchjongjangu plne preukáže odvážny impulz socializmu nášho typu, ktorý postupuje mohutnými krokmi vpred k novému víťazstvu revolúcie pod vysoko povýšenými ideálmi našej strany „uctievať ľudí ako nebo“, jednomyseľnou jednotou a solidaritou, dôverou v samých seba. Zároveň pozdvihne morálku obyvateľov celej krajiny, ktorí povstali, aby bojovali za implementáciu uznesenia 8. zjazdu strany.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp