Skip to content

3. den 5. pléna 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 31. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – 30. prosince se uskutečnil 3. den zasedání 5. pléna 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Předseda Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un pokračoval v přednesu zprávy po zasedání v 1. a 2. dni.

Soudruh předseda KSP ve zprávě uvedl základní otázky pro posílení strany a pro posílení role kádrů. Podrobně hovořil o úkolech a způsobech, jak organizačně a ideologicky upevnit stranu, jak to vyžaduje rozvoj revoluce, výrazně posílit její vůdčí schopnosti generálního štábu revoluce a rozvinout ji v bojovnou stranu plnou životní síly a energie. Zdůraznil, že funkcionáři musí bezpodmínečně a důsledně uplatňovat myšlenku vedoucí úlohy strany a upřímně sloužit lidu.

Na plenárním zasedání po dlouhou dobu 7 hodin přednášel souhrnnou zprávu týkající se činnosti Ústředního výboru KSP, budování státu, hospodářského rozvoje a budování ozbrojených sil.

 

Soudruh předseda KSP ve své historické zprávě komplexně vyzdvihl otázky, vyvstávají při práci strany a ve státních záležitostech, a objasnil orientaci a způsoby, jak je vyřešit. Zahrnovaly otázky vyrovnání ekonomického systému práce a pořádku, úkoly nejdůležitějších odvětví národního hospodářství, rozhodného nárůstu zemědělské produkce, zlepšení vědy, vzdělávání a zdravotnictví, energického vedení kampaně za zvýšení produkce, zhospodárnění a zlepšení kvality a přijetí důsledných opatření na ochranu životního prostředí a předcházení přírodním katastrofám. Uvedl také otázky týkající se přípravy na přijetí aktivní a útočné politické, diplomatické a vojenské reakce pro důsledné zajištění suverenity a bezpečnosti země, posílení boje proti antisocialistickým a nesocialistickým jevům, posílení práce organizací pracujícího lidu a vytvoření atmosféry morální disciplíny v celé společnosti, posílení strany a neustálého zvyšování její schopnosti vedení a posílení role kádrů.

Soudruh předseda KSP uvedl, že pro konečné vítězství revoluce a šťastný život našeho skvělého lidu se KSP znovu rozhodla vést obtížný a dlouhodobý boj, a zprávu zakončil naléhavou výzvou k otevření cesty vítězného pokroku pro uskutečnění snahy a ideálu budování socialistické moci.

Plenární zasedání pokračuje.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp