Skip to content

Soudruh Kim Čong Un navštívil hřbitov mučedníků Vlastenecké osvobozenecké války a hřbitov čínských dobrovolníků

 

Pchjongjang, 27. července čučche 107 (2018) (KCNA) – Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády, ve čtvrtek 26. července u příležitosti 65. výročí vítězství ve Velké vlastenecké osvobozenecké válce navštívil hřbitov mučedníků Vlastenecké osvobozenecké války a vzdal poctu mučedníkům Lidové armády.

Doprovázeli ho armádní generál pozemního vojska soudruh Kim Su Gil, náčelník Generálního politického byra Korejské lidové armády; armádní generál pozemního vojska soudruh Ri Jong Gil, náčelník Generálního štábu KLA; armádní generál pozemních vojsk soudruh No Kwang Čchol, ministr lidových ozbrojených sil a váleční veteráni soudruzi Jang Hjong Sop, Ri Mjong Su a Tche Čong Su.

 

Hrála se Vlastenecká píseň (státní hymna, pozn. překl.) , během které byl položen věnec ve jménu váženého soudruha nejvyššího vůdce.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vzdal hold padlým vojákům Korejské lidové armády, kteří položili své drahocenné životy ve svaté válce za stranu, revoluci, vlast a lid.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že nezdolný bojový duch a hrdinské skutky mučedníků Vlastenecké osvobozenecké války, kteří věrně bránili stranu, revoluci, vlast a lid, budou navždy zářit v dějinách vlasti. Vyjádřil přesvědčení, že veškeré sloužící mužstvo KLA, členové strany a pracující lid a nové generace věrně ponesou vpřed dějiny a tradice jistého vítězství silné a důstojné socialistické Koreje.

 
 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un navštívil hřbitov mučedníků čínských lidových dobrovolníků v kraji Hečchang v provincii Jižní Pchjongan, aby položil věnec u příležitosti 65. výročí vítězství ve Velké vlastenecké osvobozenecké válce. Přítomni slavnostnímu kladení věnců byli soudruzi Ri Su Jong, Kim Jong Čchol, Ri Jong Ho a No Kwang Čchol.

K památníku čínských lidových dobrovolníků byl položen věnec ve jménu váženého soudruha nejvyššího vůdce a věnec ve společném jménu Ústředního výboru Korejské strany práce, Ústřední vojenské komise KSP a Komise pro státní záležitosti KLDR.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vzdal tichou poctu padlým čínským lidovým dobrovolníkům. Poté byl věnec ve jménu váženého soudruha nejvyšší vůdce a věnec ve společném jménu ÚV KSP, Ústřední vojenské komise KSP a Komise pro státní záležitosti KLDR položen na hrob soudruha Mao Anyinga (anglická transkripce Mao Anying; korejským přepisem Mo An Jong, pozn. překl.).

Vážený soudruh nejvyšší vůdce věnoval tichou vzpomínku památce soudruha Mao Anyinga. Poté prošel hřbitovem čínských lidových dobrovolníků. Řekl s hlubokým pohnutím, že během Vlastenecké osvobozenecké války strana, vláda a lid Číny bez váhání poslali své skvělé syny a dcery na korejskou frontu navzdory mnoha obtížím v raném období budování země, aby pomohli korejskému lidu v jeho spravedlivé věci za cenu krve a nesmrtelně přispěli k vítězství ve válce. Krev čínských soudruhů prostoupila hory a potoky, stromy a rostliny této země a duše korejských revolucionářů se usadila v obrovské čínské zemi, řekl a dodal, že vztahy mezi KLDR a Čínou se rozvíjejí v mimořádné a trvalé přátelské vztahy bezpříkladné v dějinách, protože se utvářely v pevném bojovém přátelství a skutečné důvěře, prohloubeny za cenu krve a života, a to nejen z důvodu geografické blízkosti obou zemí.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce podotkl, že činy čínských soudruhů, projevené obranou spravedlivé věci s nasazením vlastního života a dosažením míru za cenu své krve, když se korejský lid potýkal s nejtěžší situací života a smrti, zůstanou navždy v srdci korejského lidu. Uvedl, že korejský lid by měl být vždy pyšný na to, že stejně jako dříve má i nyní tak spolehlivou bratrskou zemi, takového velkého přítele jako Čínskou lidovou republiku.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že je náležitou odpovědností, morální povinností a ušlechtilým přáním korejského lidu dodat věčný lesk zásluhám vykonaným sloužícím mužstvem čínských lidových dobrovolníků, kteří se ocitli na korejské frontě a projevili bezpříkladnou statečnost a duch sebeobětavosti. Zdůraznil, že je třeba upravit a udržovat hřbitovy mučedníků čínských lidových dobrovolníků v celé zemi se srdečnou upřímností, jako by byli našeho vlastního masa a krve.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp