Skip to content

Soudruh Kim Čong Un zkontroloval Továrnu č. 525 Korejské lidové armády

Pchjongjang, 25. července čučche 107 (2018) (KCNA) – Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády, vedl na místě práci Továrny č. 525 Korejské lidové armády. Doprovázeli ho soudruzi Hwang Pjong So, Han Kwang Sang a Čo Jong Won, vysocí funkcionáři Ústředního výboru Korejské strany práce.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si nejprve prohlédl rudý koutek pro výchovu v revolučních dějinách továrny. Řekl, že funkcionáři a pracující továrny by měli vždy překonávat výrobní plán ve všech ukazatelích, s přihlédnutím k ušlechtilému úmyslu velkého generála, který ničím nešetřil pro vojáky lidové armády, a tak zajistit, aby stále cítili jeho láskyplnou péči. Podrobně se seznámil s uplatňováním učení, které poskytl velký generál během svých polních pokynů, a s výrobou továrny a dodávkami surovin v posledních letech.

Vysoce oceňuje, že továrna každoročně překračuje svůj plán, vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že by měla směřovat své úsilí k tomu, aby ve větší míře vyráběla různá koření dobré chuti, aby uspokojila poptávku vědy o výživě, a tím podstatně přispěla ke zlepšení stravy sloužícího mužstva.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si prohlédl nově vytvořený výrobní proces kapalné kultury mikroorganismů fermentované sóji. Řka, že je nutné pravidelně poskytovat sloužícímu mužstvu různé potraviny na bázi sóji v souladu s produkcí sóji, která se zvýšila v celé armádě přikládáním důležitosti pěstování sóji, a zejména kvašenou sóju dobrou pro jídlo a pro zdraví, zdůraznil, že je velkým úspěchem, že továrna je vybavena moderním procesem schopným v průmyslovém měřítku vyrábět vysoce kvalitní tekuté kultury mikroorganismů kvašených sojových bobů.

Procházeje různými částmi továrny, včetně dílny na koření a dílny na čištění rýže, vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že slyšel, že byla zdokonalena před třemi lety a je to bezvadná a chvályhodná továrna se všemi výrobními procesy zavedenými na automatizované a bezobslužné základně na vysoké úrovni a byl velmi potěšen, když viděl vybavení v provozu v plné kapacitě a výrobu v normálních kolejích, když náhle navštívil továrnu. Vysoce ocenil mistrovskou práci funkcionářů a pracujících továrny a řekl, že zeleň a povrchy továrny jsou uspokojivé a že stavějí interiér a exteriér továrny na hygienickou a kultivovanou úroveň, jak se sluší na potravinářskou továrnu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vytyčil úkoly pro důkladné řízení vybavení a zlepšení technické kontroly a pro tvrdou práci s vyšším cílem, kterým je uvedení výrobních procesů na automatizovanou, bezobslužnou a bezmikrobní bázi. Nechal se na paměť vyfotografovat s funkcionáři a pracujícími továrny a vyjádřil očekávání a přesvědčení, že budou i nadále dosahovat hrdých úspěchů ve výrobě, aby dodávali sloužícímu mužstvu různé chutné a vysoce výživné potraviny ve větším množství, a tak hráli průkopnickou roli v rozvoji potravinářského průmyslu v zemi i v budoucnosti.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp