Skip to content

5. konference předsedů buněk KSP

 

Pchjongjang, 22. prosince čučche 106 (2017) (KCNA) – Pátá konference předsedů buněk Korejské strany práce (KSP) zde byla slavnostně zahájena 21. prosince.
Konference bude analyzovat a vyhodnocovat úspěchy a nedostatky stranických buněk po dobu pěti let od 4. konference tajemníků buněk KSP a bude diskutovat o praktických opatřeních, aby se všechny stranické buňky staly věrnými řadami přebírajícími vedení v podpoře myšlenky a vedení strany a posílení role předsedů buněk.
Účastní se předsedové stranických buněk a předsedové odvětvových výborů z různých oborů a složek národního hospodářství a útvarů orgánů ozbrojených sil a funkcionáři ústředních a místních stranických výborů.


Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, a členové Výboru výkonné politiky Ústředního výboru KSP zaujali místa na tribuně k vedení konference.
Na tribuně byli také vedoucí představitelé ústředních a provinčních stranických výborů.
Soudruh předseda KSP přednesl úvodní projev.
Soudruh Čche Rjong He, člen Politického byra a místopředseda Ústředního výboru KSP, přednesl zprávu.
Referent uvedl, že jen tehdy, když stranická buňka, centrum života strany, hlavní jednotka, která spojuje krevní cévou stranu s masami, a postupující skupina při provádění stranické politiky, zůstává spolehlivá, může být strana pevná a revoluce vítězně postupovat, a dodal, že je to velká pravda dokázaná historií budování strany založené na čučche a dovršováním socialistické věci.
Poznamenal, že předseda KSP učinil historický závěr „Všestranně zvyšme bojovou moc strany a posilme budování prosperující země zlepšováním práce stranických buněk“ na 4. konferenci tajemníků buněk KSP a stanovil orientaci a úkoly budování základních stranických organizací na několika konferencích včetně první konference předsedů základních výborů KSP, která posloužila jako nový mezník pro posílení stranických buněk.

 

 

Myšlenky a teorie předložené předsedou Korejské strany práce včetně myšlenky připravit všechny členy strany na to, aby byli skutečnými kimirsenisty-kimčongilovci, skutečnými soudruhy a soudruhy ve zbrani naší strany, kteří vytvářejí ze stranických buněk cévy mezi širokými masami a stranou uplatněním principu lidí na prvním místě a zintenzivněním boje proti zneužívání a byrokratickým praktikám, slouží jako velmi důležité pokyny, které by měly být dodržovány v práci stranických buněk, řekl.
Vynikající vedení a nesmrtelné zásluhy předsedy Korejské strany práce, které všestranně zvýšily pracovní výkonnost základních stranických organizací včetně stranických buněk, a tím jim umožnily získat velmi významná podnětná vítězství na všech frontách budování mocné socialistické země, budou dlouho zářit v dějinách budování strany založené na čučche, řekl referent a pokračoval:
Posledních pět let po 4. konferenci tajemníků buněk KSP bylo plodnými roky, kdy naše strana neustále rozvíjela věc socialismu, plně demonstrujíc svou moc jako revoluční strana čučche pod moudrým vedením předsedy KSP.

 


Pokračující kampaň k realizaci velkolepého programu budování silného socialistického národa, stanoveného na 7. sjezdu KSP, vyžaduje zásadní posílení vedoucí schopnosti strany. Předpokladem je posílení funkce a úlohy stranické buňky, organizace nižší úrovně a hlavní pracovní jednotky strany.
Referent se zmínil o nedostatcích, které se projevily ve stranických buňkách, když zcela nesplnily vysoký záměr strany a požadavky rozvíjející se revoluce. Vyzval k energickému úsilí o posílení strany a konečné vítězství při budování silné socialistické země, těsně semknuté kolem Ústředního výboru strany, vedeného velkým soudruhem Kim Čong Unem.

 


Na konferenci se uskutečnily projevy. Řečníci poznamenali, že stranické buňky uskutečnily svou práci s hlavním důrazem na školení členů strany a dalších pracujících lidí, aby byli skutečnými revolucionáři, kteří hluboce chápou velikost strany a vůdce a získali nezdolný revoluční duch.
Uvedli výsledky a zkušenosti získané ve své práci, aby organizaci a vedení stranického života svých členů zaměřili na uskutečnění pokynů vůdce a na obranu stranické politiky a na podporu politiky strany a k nadchnutí mas pro úsilí o vybudování ekonomického obra aktivním uplatňováním přesně zaměřené metody politické práce.
Také říkali, že rozhodně povstali k práci s masami, aby s nimi byli jednotni svou myslí, pocity a emocemi, v souladu s principem strany lidu na prvním místě, aby vyřešili jejich nejvnitřnější problémy.
V projevech byly uvedeny některé nedostatky stranických buněk.
Konference pokračuje.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp